Za panování královny Viktorie byly ve Spojeném království postaveny železniční tratě, začaly jezdit vlaky a začala fungovat pošta, doručující různé listovní zásilky. Viktorie (24. května 1819 – 22. ledna 1901) byla druhou nejdéle vládnoucí panovnicí britského království. V době jejího vládnutí zaznamenalo království nevídaný rozmach průmyslu, obchodu a dopravy.

Zavedený poštovní systém potřeboval být několikrát upraven a zdokonalován. První poštovní známka na světě byla vydána ve Spojeném království 1. května 1840 a stala se první lepicí poštovní známkou, s oficiálním zahájením její platnosti od 6. května.

Penny Black, tzv. černá jednopennyovka, byla první poštovní známkou světa. Zároveň s těmito jednopennyovkami byla do poštovního provozu uvedena známka 2 pence modrá (tatáž rytina) a tzv. Mulreadyho obálky .


Pro vhození dopisů byly rozmístěny červené viktoriánské poštovní schránky, které se stále používají i dnes.

Vynálezce, pedagog a reformátor Sir Rowland Hill

Rowland Hill Photo Cleaned
Sir Rowland Hill. (Volné dílo)

S nápadem, aby se platba a označovaní poštovní obálky staly jednotným portem, přišel ve Spojeném království Sir Rowland Hill. Nalepená známka indikovala, že poštovné bylo předplaceno. Sir Rowland Hill byl známý a neúnavný prosazovatel a později realizátor britské poštovní reformy. Dobře si také uvědomoval, že je nutné, aby známka byla právě tak obtížně padělatelná jako bankovky.

Námětem na obrázek první známky, opět z podnětu R. Hilla, byla použita podobizna královny Viktorie. Přesným podkladem se pak stal portrét použitý na pamětní medaili vydané u příležitosti návštěvy Londýna v roce 1837. Penny Black pak byla tištěna z 11 tiskových desek.

Hill tvrdil, že pokud by posílání dopisů bylo levnější, lidé, včetně chudších vrstev, by jich poslali více, takže nakonec by zisk vzrostl.

V prvním roce Penny Post, v r. 1840, kdy vytvořil lepicí známku, se počet dopisů ve Velké Británii více než zdvojnásobil.


Knižní tip Epoch Times
Devět komentářů ke komunistické straně mapuje děsivou historii Komunistické strany Číny. Iniciovala hnutí, díky kterému vystoupilo ze „strany“ a jejích přidružených organizací již přes 300 milionů Číňanů. Zakoupíte na našem E-shopu.


Během tří let byly poštovní známky zavedeny ve Švýcarsku a Brazílii, o něco později v USA a do roku 1860 byly používány v 90 zemích.

Poštovně použité Penny Black, zejména z tiskových desek 1-9, nejsou výrazně vzácnými známkami. Velmi vzácnými jsou ale Penny Black nepoužité, tedy „čisté“. Ty na filatelistickém trhu dosahují vysokých cen a jsou předmětem investičního zájmu.