Zdenka Danková

24. 4. 2021

Za panování královny Viktorie byly ve Spojeném království postaveny železniční tratě, začaly jezdit vlaky a začala fungovat pošta, doručující různé listovní zásilky. Viktorie (24. května 1819 – 22. ledna 1901) byla druhou nejdéle vládnoucí panovnicí britského království. V době jejího vládnutí zaznamenalo království nevídaný rozmach průmyslu, obchodu a dopravy.

Zavedený poštovní systém potřeboval být několikrát upraven a zdokonalován. První poštovní známka na světě byla vydána ve Spojeném království 1. května 1840 a stala se první lepicí poštovní známkou, s oficiálním zahájením její platnosti od 6. května.

Penny Black, tzv. černá jednopennyovka, byla první poštovní známkou světa. Zároveň s těmito jednopennyovkami byla do poštovního provozu uvedena známka 2 pence modrá (tatáž rytina) a tzv. Mulreadyho obálky .

Pro vhození dopisů byly rozmístěny červené viktoriánské poštovní schránky, které se stále používají i dnes.

Vynálezce, pedagog a reformátor Sir Rowland Hill

Rowland Hill Photo Cleaned
Sir Rowland Hill. (Volné dílo)

S nápadem, aby se platba a označovaní poštovní obálky staly jednotným portem, přišel ve Spojeném království Sir Rowland Hill. Nalepená známka indikovala, že poštovné bylo předplaceno. Sir Rowland Hill byl známý a neúnavný prosazovatel a později realizátor britské poštovní reformy. Dobře si také uvědomoval, že je nutné, aby známka byla právě tak obtížně padělatelná jako bankovky.

Námětem na obrázek první známky, opět z podnětu R. Hilla, byla použita podobizna královny Viktorie. Přesným podkladem se pak stal portrét použitý na pamětní medaili vydané u příležitosti návštěvy Londýna v roce 1837. Penny Black pak byla tištěna z 11 tiskových desek.

Hill tvrdil, že pokud by posílání dopisů bylo levnější, lidé, včetně chudších vrstev, by jich poslali více, takže nakonec by zisk vzrostl.

V prvním roce Penny Post, v r. 1840, kdy vytvořil lepicí známku, se počet dopisů ve Velké Británii více než zdvojnásobil.

Během tří let byly poštovní známky zavedeny ve Švýcarsku a Brazílii, o něco později v USA a do roku 1860 byly používány v 90 zemích.

Poštovně použité Penny Black, zejména z tiskových desek 1-9, nejsou výrazně vzácnými známkami. Velmi vzácnými jsou ale Penny Black nepoužité, tedy „čisté“. Ty na filatelistickém trhu dosahují vysokých cen a jsou předmětem investičního zájmu.