Oslava dne matek připadá na druhou květnovou neděli. Doposud u nás není slavený tak velmi, jako známější a lépe zavedený MDŽ. MDŽ však získal negativní zabarvení, protože si jej přisvojil socialistický systém, ve kterém pak zakotvil.

Bezesporu, matku má každý člověk, bez ní by se nenarodil, a má ji rád. Letos u nás v ČR svátek připadne na neděli 9. května.

V některých zemích má tento den rozdílné datum, někde se váže na Velikonoce, tedy čtvrtou postní neděli.

V některých balkánských státech a také v Rusku a Bělorusku se MDŽ a Den matek sloučily v jeden svátek. Svátek matek přitom pochází z americké tradice.

Jakou má historii?

Annu Marii Reeves Jarvisovou
A. M. Reeves Jarvisová zasvětila svůj život vymýcení nehygienických životních podmínek, které v rodinách často šířily smrtelné nemoci. (volné dílo)Svátek matek slouží také jako vzpomínka na Annu Marii Reeves Jarvisovou. (volné dílo)

Svátek matek slouží také jako vzpomínka na Annu Marii Reeves Jarvisovou. Tato dáma se zasadila za práva matek během americké občanské války. Byla to však posléze její dcera Ann Marie, kdo prosadil uznání Dne matek jako amerického svátku. Poprvé se v Americe slavil dva roky po úmrtí aktivistky Jarvisové, v květnu 1907. Postupně byl přijat ve více zemích a rozšířil se do světa.

Den matek má u nás již prvorepublikovou tradici, na kterou po 90. letech minulého století navazujeme. Poprvé se slavil roku 1923, o jeho zakotvení ve zvycích nového státu se zasazovala Alice Masaryková, dcera Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky.

Alice MASARYKOVÁ
Alice Masaryková, zakladatelka Červeného kříže. (volné dílo)

Během studené války, kdy u nás převládal vliv sovětského bloku, však byl potlačován ve prospěch MDŽ, který připadá pravidelně na 8. března.

Po pádu komunismu v roce 1989 se nesměle vrátila oslava Dne matek. Někteří lidé, kteří se přiklání k tradicím, tento svátek bez váhání uvítali. Jiní si zvykají pomalu.

Nicméně, maminku máme všichni a jednou v roce na ni můžeme vzpomenout květinou nebo malým dárkem.