Názorový článek převzatý z AllSides

AllSides: V září jsme zveřejnili průzkum „Blind Bias“ ze srpna 2020, v němž přes 2 000 lidí napříč politickým spektrem hodnotilo „nakloněnost“ pěti různých mediálních domů. Respondentům bylo umožněno vidět pouze obsah zpráv, bez uvedení jména mediálního domu či autora. Níže uvádíme výsledky dat, které jsme získali, a jejich vizualizaci.

V průzkumu Blind Bias se ptáme lidí na jejich vlastní politické preference (levice, naklonění vlevo, střed, naklonění vpravo nebo pravice) a poté jim prezentujeme obsah mediálních domů. Ukazujeme jim větší množství titulků z prvních stránek a několik prvních odstavců dvou vybraných článků z každého média, bez toho, aniž by měli možnost identifikovat médium. Poté se jich ptáme na názor, ke kterému spektru se dle nich mediální dům kloní.

I když jsou naše průzkumy pro hodnocení náklonnosti jedinečné a férové a nevyzdvihují jednu skupinu nad druhou, ony samotné nezachytí vždy celkový obraz. Jsou v podstatě nástinem vycházejícím z některých top zpráv určitého dne. A tedy nedokáží zachytit zaujatost, která může být zachycená v dalších zprávách, obrázcích a v jiných dnech.

Počty středových a mírně nakloněných respondentů byly zhruba stejné (529 mírně vlevo, 605 střed a 595 mírně vpravo), ale lidí s čistě levicovým a pravicovým pohledem bylo o dost méně (233 levice, 153 pravice). Proto byla tato početní nevyrovnanost vzatá v úvahu a prezentované výsledky tvoří tzv. normalizovaná data, kdy se u každého respondenta z dané skupiny zohlednila váha hlasu.

Kromě průzkumu Blind Bias využívá společnost AllSides pro celkové vyhodnocení „nakloněnosti“ médií i další nástroje jako pohled editorialu AllSides (jehož tým tvoří lidé všech politických spekter), data třetích stran a nezávislé průzkumy.

Jak hodnotili mediální domy lidé napříč všemi skupinami (normalizovaná data)

The Epoch Times: Většina respondentů hodnotí The Epoch Times jako středové médium

Téměř 65 % respondentů hodnotilo The Epoch Times jako médium, jehož obsah je vyvážený (středový). Do léta 2020 jsme toto médium hodnotili jako pravicové. Výsledek nového průzkumu pobídl editorial k revizi Epoch Times, na jehož základě tým AllSides došel k obecnému závěru, že obsah média je nakloněný vpravo.

I když styl psaní Epoch Times je převážně středový, rozhodli jsme se jej označit jako nakloněný pravici z toho důvodu, že výběr témat je nakloněný pravicově a významné procento článků ukazuje konzervativce v pozitivnějším světle a levici v negativnějším světle.

BBC: BBC ukazuje mírnou levicovou zaujatost

BBC získala v kategorii „nakloněná vlevo“ o něco více hlasů než u kategorie střed. Na našem žebříčku jsme do té doby hodnotili BBC jako středové médium. Tým AllSides tedy provedl redakční revizi BBC. Tým dospěl k tomu, že médium je pořád středové, ale i přesto vykazuje známky levicového klonění. Pro více detailů se podívejte na naše podrobné hodnocení BBC.

The New York Times: 68 % respondentů uvedlo, že NYT se kloní vlevo či je levicově orientované

Přes 2/3 dotázaných uvedlo, že v psaní zpráv a výběru témat spatřili u New York Times levicové ražení. To je v souladu se současným hodnocením NYT jako nakloněného vlevo.

Bloomberg: Většina vidí Bloomberg jako nakloněný vlevo

Přes 63 % respondentů shledává na výběru témat a reportování Bloombergu levicovou tendenci. Po zhodnocení výsledků dotazníku jsme Bloomberg posunuli ze středového média do nakloněného vlevo, což odpovídá jak našemu internímu hodnocení, tak reakcím na průzkum.

AP: Většina hodnotí AP jako středové médium

Přes polovinu dotázaných má za to, že AP je středové médium. Ale kvůli velkému množství levicových reakcí či reakcí klonících se vlevo, a také časté zpětné vazbě komunity, která říká, že AP by mělo mít hodnocení klonící se vlevo, provedl tým AllSides průzkum článků AP. Během procesu jsme zjistili, že zaměření AP je středové, ale některé články odráží upřednostňování levice. Konkrétní detaily naleznete zde. I když jsme AP ponechali jako středové médium, AP Politics a Fact Check byly přehodnoceny jako klonící se vlevo kvůli konzistentnímu levicovému klonění.

Rick Wytmar je v AllSides.com asistentem pro obsah a výzkum, a jeho preference jsou nakloněné k levici.

Tento článek byl upravený Julií Mastrine, marketingovou ředitelkou AllSides (preference nakloněné pravici), a hlavním editorem Henrym A. Brechterem (středové preference).

Článek byl původně publikovaný 23. listopadu 2020 na AllSides.

Názory vyjádřené v článku jsou názory autora a neodráží nutně pohled The Epoch Times.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.