Evropský soud pro lidská práva posuzoval případy šesti stěžovatelů, rodičů, jejichž děti nebyly přijaty do školky, protože nebyly očkovány. Jeden ze stěžovatelů dostal pokutu za neočkování svých dětí. Soud spojil všechny stížnosti do jednoho případu a postoupil případ velkému senátu.

Právní úprava a přístup v této oblasti není v členských státech stejná, a každý k ní přistupuje trochu odlišně. Součástí rozsudku byla tedy také analýza těchto právních úprav.

K případu podaly intervence různé nevládní organizace, ale také čtyři státy – Francie, Slovensko, Německo a Polsko.

Případ byl významný, protože měl ovlivnit přístup zemí Evropské unie k oblasti povinného očkování.

Panelovou diskuzi nad rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva o povinném očkování v Česku a jeho dopadech pořádala Liga lidských práv.

Video-záznam diskuse na Facebooku.

Úvod: (0:0 – 4:55), Adéla Hořejší

Hosté panelové diskuze

Barbara Havelková – docentka na Právnické fakultě Oxfordské univerzity, která se zaměřuje na gender a právo a antidiskriminační právo.

Zuzana Vikarská – vyučuje ústavní právo a lidská práva na Právnické fakultě MU v Brně, na téma rozsudku napsala článek.

Adéla Hořejší – advokátka, která se mj. věnuje lidským právům ve zdravotnictví.

Jan Vavrečka – lékař, který se tématu očkování dlouhodobě věnuje, publikuje kritické články a před vnitrostátními soudy zastupoval dva ze stěžovatelů.

Martina Suchánková – předsedkyně spolku Rozalio, který Štrasburskému soudu předal amicus curiae, v němž poukázal na situaci českých rodin v souvislosti s povinným očkováním.

Zuzana Candigliota – advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, která stěžovatele před ESLP společně zastupovala. Liga lidských práv k rozsudku vydala tiskovou zprávu.

Debatu moderovala Zuzana Durajová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která dříve pracovala v Lize lidských práv.

Podrobnosti

Dva z projednaných případů včetně všech důležitých podání stěžovatelů a vlády naleznete zde:

Chlapec nesměl do školky kvůli nekompletnímu očkování

Stát pokutuje rodiče za neočkování dětí, i když je to v rozporu s jejich přesvědčením

Diskuze nad rozsudkem ESLP o povinném očkování v Česku a jeho dopadech

Stream; Záznam na FB.

ESLP Evropský soud pro lidská práva selhává v oblasti lidských práv ve zdravotnictví

Výhrada svědomí

Lidská práva ve zdravotnictví

Candigliota: Právo na své tělo

„Výhra pro stát, prohra pro informovaný souhlas“

Vikarská: Soudní výrok není pro nikoho přesvědčivý

DOTAZ: Existuje jiné řešení než očkování? Jsou jiné metody, jak posilovat imunitu člověka? Zkoumá je: Stát, EU a zdravotnictví? Proč se razí pouze jediná varianta — očkování? Je to skutečně proto, že to jinak nejde uskutečnit, dosáhnout dobré imunity jiným způsobem? Je ve hře farmaceutické lobby, které dělá byznys s vakcínami, je oblast medicíny dnes už formou moci? Mohou stát, EU atd. vyloučit, že dochází ke zužování způsobů, jak otázky imunity vyřešit? Není řešení uměle a mocensky záměrně zužováno na očkování a na nařízené očkování?

  1. Odůvodnění povinného očkování
  1. Nátlakové metody na nucení k očkování

Jan Vavřečka: Nedošlo k naplnění práva na spravedlivý proces

Zakazování dětem chodit do škol, jezdit na výlety je nesmyslné, nevědecké, neužitečné, neobhajitelné!

Státní očkovací politika vyhazování dětí. Lékaři to schvalují jako nátlakovou metodu.

Suchánková: Zástupci medicíny jednají, jako když jsou na vrcholu vědění, a to co my razíme, je ta největší pravda

Havelková: Soudy nemohou soudit medicínské otázky

DOTAZ: Paní Vikarská: Obsahuje demokracie také lidská práva? Je demokracie vláda většiny bez lidských práv? Je to o vnucení pravdy většiny těm, kteří nejsou právě u moci? Ztrácím v demokracii právo rozhodovat o sobě, svém zdraví a svých dětech, když o tom vláda nebo nějaká skupina rozhodne? Myslel jsem, že demokracie je o právu jednotlivce. Nevím, jestli jsem se zmýlil nebo se mýlíte Vy? Jak to tedy je? Děkuji. MK

DOTAZ: Pane Vavřečko (bez urážky), má medicína, které jste součástí, patent na rozum a vědění, nebo jste ochoten připustit, že nevíte, nevidíte, neznáte svět a realitu úplně dokonale a že existuje více řešení jedné věci, o kterých možná nevíte? Je možné, že existují i jiné způsoby zvyšování imunity, jinými způsoby než očkováním?

Adéla Hořejší: Soud – účel světí prostředky

Dr. Vavrečka: Věda neurčuje medicínskou politiku státu, každý stát to dělá jinak

– Medicína zaspává 20 let za současným poznáním

Liga lidských práv pořádá online panelovou diskuzi o nedávném rozsudku Evropského soudu pro lidská práva o povinném očkování v Česku a jeho dopadech.

Panelovou diskuzi budeme živě streamovat na Facebooku a zveřejníme také její záznam. Zájemci mohou už nyní pokládat dotazy pro hosty v této události. Dotazy bude možno pokládat i během panelu v diskuzi pod přenosem.

Hosté panelové diskuze:
– Barbara Havelková – docentka na Právnické fakultě Oxfordské univerzity, která se zaměřuje na gender a právo a antidiskriminační právo
– Zuzana Vikarská – vyučující ústavního práva a lidských práv na Právnické fakultě MU v Brně, na téma rozsudku napsala článek (http://bit.ly/vikarska)
– Adéla Hořejší – advokátka, která se mj. věnuje lidským právům ve zdravotnictví
– Jan Vavrečka – lékař, který se tématu očkování dlouhodobě věnuje, publikuje kritické články a před vnitrostátními soudy zastupoval dva ze stěžovatelů
– Martina Suchánková – předsedkyně spolku Rozalio, který štrasburskému soudu zaslal amicus curiae brief, v němž poukázal na situaci českých rodin v souvislosti s povinným očkováním
– Zuzana Candigliota – advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, která stěžovatele před ESLP společně zastupovala

Diskuzi bude moderovat Zuzana Durajová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která dříve pracovala v Lize lidských práv.

Rozsudek je zveřejněn na stránkách ESLP zde.

Liga lidských práv k rozsudku vydala tiskovou zprávu.

Dva z projednaných případů včetně všech důležitých podání stěžovatelů a vlády naleznete zde:
https://llp.cz/…/chlapec-nesmel-do-skolky-kvuli…
https://llp.cz/…/stat-nuti-rodice-respektovat-povinne…