Jak se to ten Jirásek mohl dozvědět? Po takové dávné a dávné době? Říká se, že „není šprochu, aby v něm nebylo pravdy trochu“. Ověřit už to nelze. Nikdy se už nedozvíme, zda si to Alois Jirásek spolu s Mikolášem Alšem vymysleli, aby podpořili národní uvědomění či české obrození. Nebo kde vzali to celkem romantické vyprávění?

Podle staré pověsti české jakýsi vůdce svého kmene, praotec Čech, hledal volné území k obydlení pro svůj lid zmítaný válkou. Šli a šli, v kožených sandálech, lněných oděvech a v kožešinách, se svými rodinami, vedouce s sebou domácí zvířata, až spatřili na obzoru tu nízkou horu. Když společně vystoupali na vrchol kopce a rozhlédli se po krajině, působila klidně a úrodně. Tehdy vůdce lidu pronesl památnou větu: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající.“ A to byl konec hledání a začátek osídlení.

Dvě cesty

Pokud se vypravíte na vrchol, stoupání není dlouhé, ale pořádně strmé.

Na vrcholek Řípu vedou dvě cesty: jedna vychází z parkoviště a je široká a zpevněná.

Druhá vychází ze vsi Ctiněves a vine se jako úzká pěšina mezi stromy a tmavými sopečnými kameny. Na úpatí pěšiny naleznete odpočívadlo, vybudované lidmi ze vsi Ctiněves, nabízející příjemné posezení.

Obě cesty stoupají vzhůru celkem příkře. Na vrcholku vás čeká rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. A také občerstvení s posezením ve stínu stromů. A to je cíl namáhavého výstupu.

Rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha na vrcholu hory Říp byla postavena v 11. – 12. století. Poprvé je o ní písemná zmínka v roce 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. opravit stávající kostelík na památku vítězné bitvy u Chlumce. Jde o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. Je významnou církevní i kulturní památkou.

Rotundu lze vevnitř navštívit a vyšplhat do její špice, ale výhled z ní není. Zato krásné vyhlídky nalezneme na několika místech pod vrcholkem Řípu. Můžeme shlédnout do kraje pod sebou z Pražské nebo Mělnické vyhlídky, s popisem toho, co na obzoru vidíme. Mimo jiné rozpoznáme Milešovku nebo hrad Házmburk.

V nejbližším okolí vedou různé naučné stezky, jako třeba Lužická cesta nebo Blanická stezka.

Ledčicích potkáte nově založená Boží muka, příjemné posezení a neschází naučná stezka, díky které se můžete dozvědět mnoho zajímavého o zdejším kraji. Stezka vás dovede do Mnetěše, odkud se také dostanete až na Říp.

Říká se, že každý Čech by měl alespoň jedenkrát za život navštívit horu Říp a podívat se do kraje stejným pohledem, jako náš údajný praotec.