Bidenem jmenovaný vysoce postavený imigrační úředník Jean King minulý týden nařídil imigračním soudcům, aby přestali používat termín „illegal aliens“ (nelegální přistěhovalci/imigranti/cizinci) a místo toho používali pojem „nezdokumentovaní neobčané“ nebo „neobčané bez dokladů“.

Obdobnou instrukci vydal King i pro popis „přistěhovalecké dítě bez doprovodu“ (tj. nezletilí imigranti bez rodičů), které by měli nově označovat termínem „dítě neobčan bez doprovodu“ či „dítě bez amerického občanství bez doprovodu“.

Nařízení vychází ze dvou výkonných nařízení amerického prezidenta Joe Bidena, ve kterých se uvádí, že pojem „alien“ (cizinec/přistěhovalec), ať už samotný nebo spojený s dodatkem „nelegální/ilegální“, by se neměl k jejich popisu používat.

Ve dvou nedávno vydaných posudcích Nejvyššího soudu se soudci rozhodli nahradit termín „neobčan“ zákonem daným pojmem „cizinec“.

Naopak, nařízení Kinga se zmiňuje o příručce The Associated Press z r. 2013, ve kterých se zakazuje používání pojmů „ilegál“ či „nelegální přistěhovalec“. Zmiňuje také rozhodnutí Knihovny Kongresu USA z r. 2016 o zákazu používání pojmu „nelegální přistěhovalec“.

„Fráze ‚nelegální přistěhovalec‘ nabyla v posledních letech pejorativního zabarvení. V této souvislosti se některé instituce rozhodly, že ji nebudou používat,“ píše se ve stanovisku Knihovny Kongresu USA.

Kingovo nařízení také zmiňuje, že jedinou výjimkou bude „citování statusu, regulí, právního názoru, rozhodnutí soudu, či právních dokumentů“.

Bývalý imigrační soudce a současný spolupracovník Centra pro imigrační studie Andrew Arthur označil Kingovu direktivu za „extrémně zlověstný precedens“.

„Žádná z těchto změn nemá žádnou zákonnou bázi (či logiku toho, čeho se týká),“ napsal Arthur. „‚Neobčan‘ není slovo, přinejmenším v právním smyslu, protože zahrnuje ‚cizince‘ (‚aliens‘), kteří mohou být z USA vyhoštěni, a ‚státní příslušníky bez občanství‘ (non-citizen ‚nationals‘), kteří vyhoštěni být nemohou.“

Zaměstnancům Imigrační a celní policie (ICE) a také Úřadu Spojených států pro občanství a imigraci již bylo zakázáno pojem „nelegální přistěhovalec“ používat, informovaly The Washington Post a Axios.

Pojem „alien“ kodifikoval Imigrační zákon z roku 1952 (The U.S. Immigration and Nationality Act), který jej definuje jako „jakákoliv osoba bez amerického občanství nebo národnosti“.

Překlad původního článku newyorské redakce: J. S.