Řeky jsou cévy krajiny,“ připomíná nám Arnika.org. „Přirozené řeky a krajina kolem nich plní mnoho funkcí – tlumí povodně, zadržují vodu pro období sucha, čistí vodu, jsou domovem pro rostliny a živočichy a inspirujícím místem pro člověka. Bohužel, neuváženými zásahy v minulosti a nadměrným využíváním říční krajiny řeky mnohé z těchto funkcí ztratily. U nás i v zahraničí již z přirozených řek nezbylo mnoho a i to málo je ohroženo.“

Spolek Arnika brání přirozené, živé řeky. Oponuje nebezpečným projektům – řeky a krajina kolem nich plní mnoho funkcí, a to důležitějších, než se vůbec zdá. Neuváženými zásahy a nadměrným využíváním říční krajiny se však podle Arniky o tyto funkce připravujeme.

„V Arnice přirozené, živé řeky u nás i v zahraničí bráníme: oponujeme nebezpečným projektům jejich další kanalizace, pomáháme lidem o jejich vodní toky pečovat, podporujeme obnovu přírodního charakteru řek a propagujeme udržitelné způsoby hospodaření v říční krajině.“

Ne! kanálu Dunaj-Odra-Labe

Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe nebo také průplav, kanál či vodní cesta Dunaj–Odra–Labe, D–O–L, DOL, je připravovaný projekt mezinárodní vodní cesty, který by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe pro vodní dopravu s dalšími přidruženými efekty.

„Megalomanský záměr s pochybnými přínosy, astronomickými náklady a nevyhnutelnými fatálními následky nejen pro říční krajinu – v rámci kampaně Za živé řeky chceme pravdivě odpovědět na všechny otázky související s touto výstavbou a nechat nahlas zaznít argumenty nestranných odborníků z řad ekologů, ekonomů, dopravních expertů a dalších,“ upozorňuje Arnika.

Nespokojí se s tvrzením, že „na to stejně nikdy nebudou peníze“ a „dokud se nestaví, tak se nic neděje“. Cílem Arniky je vymazat kanál Dunaj-Odra-Labe jednou provždy z koncepčních územních dokumentů a směřovat diskusi k hledání skutečných řešení.

Labský kaňon ohrožen plány na výstavbu plavebních stupňů

Již přes 20 let trvá boj o přírodní klenot severních Čech, Labský kaňon – poslední přírodě blízký úsek velké řeky s rychle proudící vodou a přirozeným režimem kolísání hladiny, na což jsou navázány četné ohrožené druhy živočichů i rostlin, včetně zoologické senzace 21. století – návratu lososa obecného do českých vod.

Tento unikátní kousek přírody je ohrožován plány na výstavbu plavebních stupňů již od roku 1992 s cílem zlepšení splavnosti pro nákladní dopravu, avšak bez ohledu na dopravní, ekonomické i ekologické souvislosti. Na německé straně Labe slouží hlavně pro odpočinek, turistiku, poznávání přírody a osobní vodní dopravu – podobnou vizi chce Arnika i pro české Labe.

2. Magda Davis. Starostka Mníšku , Zeleni.cz
Starostka Mníšku pod Brdy, Magdalena Davis. (zeleni.cz)

Zelení se připomínají:

„Blíží se rok od otravy řeky Bečvy. Moji kolegové Michal Berg a Petr Orel se tématu pravidelně věnují a snaží se přispět k vyšetření celé kauzy. Naposledy se například Michal Berg přidal k dalším ochráncům a společně přiměli Českou inspekci životního prostředí konat podle zákona, který inspekce doposud ignorovala,“ píše Magdalena Davis, spolupředsedkyně Strany zelených a starostka Mníšku pod Brdy.

Více si o tom lze přečíst tady.

„Ukazuje se ale, že ani sebevětší snaha rybářů nebo ochránců přírody není to, co pro ochranu našich řek stačí,“ dodává M. Davis. „Některé věci zvládneme každý z nás – například uklízet břehy řeky nebo potoka ve svém městě. Na ty opravdu podstatné věci ale potřebujeme rozumné rozhodování v politice a orgány, které přírodu opravdu chrání. Třeba tím, že se ukončí nesmyslný projekt Dunaj-Odra-Labe.“

V září se chystají Zelení ve spolupráci s německými kolegy připomenout i fakt, že česká vláda dalšími kroky umožňuje projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe povolením výstavby jezů na Labi. Věří, že Zelení v Německu uspějí ve volbách a tento projekt zruší.

„Byl by to úspěch, díky kterému dokážeme naše řeky opravdu chránit pro nás i pro další generace,“ dodává starostka M. Davis.

Podle zdroje: Arnika.org, Zeleni.cz.