Diskuse o významu rodiny a manželství

V rámci předvolební analýzy programů jednotlivých stran, které se v říjnových volbách ucházejí o vstup do Poslanecké sněmovny, oslovilo sdružení Aliance pro rodinu jejich předsedy v otázkách manželství muže a ženy. Zároveň se ptalo na jejich postoj k jeho případné redefinici na takzvané homosexuální manželství.

Osloveny byly všechny strany a koalice, které dlouhodobě v průzkumech překračují 3% hranici a mají tak reálnou šanci ve volbách uspět. Níže zveřejňujeme odpovědi koalice SPOLU (ODS, TOP09 a KDU-ČSL), kterou vede předseda ODS Petr Fiala.

Na otázky ohledně manželství muže a ženy odmítli odpovědět Piráti+STAN a ČSSD. U obou těchto uskupení z jejich veřejných vyjádření podle Aliance pro rodinu plyne, že „nebudou podporovat manželství jako exkluzivní svazek muže a ženy, ale že se ústy svých hlavních představitelů zavazují prosadit homosexuální manželství“ nebo dokonce „zrovnoprávnit i polyamorické vztahy (milenecké vztahy tří a více osob zaráz)“.

Rozhovor s koalicí SPOLU

Je pro vás manželství svazkem muže a ženy nebo jej vnímáte jako společenský konstrukt, který lze libovolně redefinovat, v současnosti např. na tzv. homosexuální manželství – tedy svazek dvou gayů či leseb? A pokud ano, proč by podle vás měla do budoucna tato redefinice zůstat „pouze“ u dvou osob?

Koalici SPOLU tvoří strany, které jsou si ideově velice blízké, ne na všechno ale mají stejný názor, rozdíly ostatně lze nalézt i v jednotlivých stranách, jak je tomu ostatně zvykem v obdobných uskupeních na západ od ČR. V etických a čistě osobnostních otázkách jsme tak měli i v rámci současného volebního období volná hlasování. Značná část našich zástupců ale dlouhodobě rodinu jako svazek muže a ženy podporují.

Myslíte si, že je správné, aby dítě vychovávala žena-matka a muž-otec a nebo je podle vás jedno, jaký počet a kombinace osob dítě vychovává?

Zde odpovím obdobně jako na předchozí otázku, v rámci koalice i jednotlivých stran se názory různí, a proto je zvykem, že v obdobných hlasováních poslanci nemají žádné doporučení poslaneckého klubu. Ačkoliv je opět veřejně dohledatelné, že značná část našich zástupců si neodkáže jiný model výchovy než matka-otec vůbec představit.

Na základě čeho jste si utvořil názor na výše zmíněné otázky? A jakým způsobem se o ně vy a vaše strana budete ve Sněmovně zasazovat?

Zástupci koalice SPOLU hlasují nejen v těchto, ale i ve všech dalších otázkách dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, na základě detailních podkladů a v souladu se svou morální integritou a přesně tak budou přistupovat i k otázkám, které byly předmětem tohoto rozhovoru.

Děkujeme za zaslané odpovědi!