Alexander Zwieschowski

Jaká opatření jsou slučitelná s ústavou? Kdy dochází k nepřípustnému nátlaku?

Povinné testy pro model 3G (princip prokazování se dokumentem o prodělaném očkování, o zotavení z onemocnění covid-19 či o negativním testu na covid-19) nebo často kritizované povinné očkování „zadními vrátky“ nejsou v Německu jen horkými volebními tématy. Kulturní a sociální oblasti života všech občanů jsou ovlivněny rozličnými druhy koronavirových opatření.

Jaká opatření jsou ve skutečnosti slučitelná s ústavou? Kdy dochází k nepřípustnému nátlaku? V exkluzivním rozhovoru pro Epoch Times hovoří právník dr. David Schneider-Addae-Mensah o svém právním sporu u federálního Ústavního soudu v Německu na téma nuceného lékařského ošetření. Vysvětluje také, do jaké míry jsou podle jeho názoru současné „modely G“ kompatibilní s ústavou.

Epoch Times: V roce 2011 jste podali žalobu na nucené lékařské ošetření u federálního Ústavního soudu. Co přesně bylo obsahem řízení?

Dr. David Schneider-Addae-Mensah: Procedura ústavní stížnosti se týkala povinného léčení pacienta ve výkonu trestu. Obecně šlo o otázku, zda lékař může proti přirozené vůli člověka léčit tohoto pacienta léky nebo jiným lékařským způsobem. Federální Ústavní soud poté rozhodl, že je to zásadně zakázáno. To zahrnuje jakýkoli typ lékařského ošetření, v tomto případě se jednalo o podávání léků.

ET: Jaké přesně byly důvody rozhodnutí?

Schneider-Addae-Mensah: Spolkový Ústavní soud založil své rozhodnutí na svobodě k nemoci jako nejmenovaném základním právu ve smyslu čl. 2 odst. 1 ústavy. Tato svoboda k nemoci zakazuje zacházet s lidmi proti jejich přirozené vůli. V zásadě se každý může svobodně rozhodnout o svém těle. Existují pouze výjimky, pokud se pacient již nemůže sám rozhodnout.

ET: V Německu oficiálně neexistuje nucené očkování na koronavirus, ale mnozí hovoří o „povinném očkování zadními vrátky“ u modelů jako 2G. Jak hodnotíte současnou situaci s ohledem na rozhodnutí z roku 2011?

Schneider-Addae-Mensah: Jsem samozřejmě extrémně kritický. Pokud se jedinec může sám rozhodnout, zda chce podstoupit lékařské ošetření nebo ne, nesmí zde být žádná povinná léčba. Očkování je samozřejmě také lékařské ošetření. Pokud se tak děje proti přirozené vůli dotyčné osoby, pak jde o povinné léčení a podléhá ústavním požadavkům.

Povinné očkování je protiústavní, a proto také nezákonné. Každý, kdo provádí nucené očkování, byť jako lékař, je stíhán za nebezpečné ublížení na zdraví a – pokud jde o odpovídající následky smrti – také vražedný přestupek. Totéž platí samozřejmě pro ty, kteří o tomto nátlaku rozhodují politicky. Samozřejmě to má mnohem větší rozměry. Tito lidé jsou jednou nohou ve vězení.

ET: Vidíte v současné době nucení k očkování?

Schneider-Addae-Mensah: Z mého pohledu již de facto existuje povinné očkování, které však Ústavní soud neuznává, protože se nejedná o formálně formulovaný nátlak. Některé profesní skupiny se však v současné době očkování již nemohou vyhnout – částečně v lékařské oblasti, částečně v sektoru péče a částečně v mém právnickém oboru. Moje specializace je psychiatrické právo. Bez očkování je pro mě nemožné pokračovat ve své práci tak, jak jsem ji dělal dříve.

ET: Musí být povinné očkování ve skutečnosti předepsáno zákonem, nebo lze formálně povinné očkování také kauzálně odvodit, pokud je výkon povolání omezen?

Schneider-Addae-Mensah: I když to tak vidím, federální Ústavní soud nikdy tento faktický nátlak neuznal. Ve srovnatelném případě nešlo o očkování, ale o povinnou psychiatrickou léčbu. Lidé byli nuceni brát psychofarmaka – opravdový nátlak. Federální Ústavní soud o tom nechce diskutovat, což je podle mě velmi politováníhodné. Snad soud jednou změní názor. Dosud jsem se nemohl z tohoto faktického omezení dostat.

ET: V současné době se používají modely 3G, pokud je to možné. Takže vlastně neexistuje „povinné očkování zadními vrátky“?

Schneider-Addae-Mensah: Také vidím povinné očkování zadními vrátky s 3G. U 3G nemusí existovat povinná léčba v tom smyslu, že existují další možnosti. Můžete se nechat někde otestovat nebo nakazit, teoreticky se to dá také vyvolat. Existují tedy i jiné způsoby, jak žít dál jako dříve. Čím méně „G“ je, tím více vzniká nátlaku zadními vrátky.

Tyto povinné testy však vnímám také jako velmi problematické. Ačkoli se nejedná o lékařské ošetření v užším smyslu, je to lékařský zákrok. A každý lékařský zásah je ublížení na zdraví. Osobně jsem těmito testy hodně trpěl, protože je nemohu vydržet. A pokud jsem k tomu donucen nebo nucen, je to z mého pohledu rozhodně trestné.

ET: Pokud je to trestný čin, nemělo by to být trestáno legálně?

Schneider-Addae-Mensah: Bohužel, ani státní zastupitelství, ani federální Ústavní soud se touto otázkou nezabývají. Naše soudnictví bohužel nebylo v této záležitosti posledních 16 nebo 18 měsíců příliš nezávislé. Viděl jsem soudce převracet a ignorovat jejich vlastní zásady. Mám podezření, že tito lidé mají také vlastní psychické problémy. To je obrovský problém. V tomto bodě nemáme nezávislé soudnictví.

ET: Testy budou zpoplatněny v říjnu. Není to další nátlak k očkování, zejména pro sociálně znevýhodněné skupiny?

Schneider-Addae-Mensah: Nejde jen o nátlak k očkování pro sociálně znevýhodněné skupiny. Toto je nátlak k očkování pro všechny lidi, kteří se chtějí účastnit společenského života a setkání. Ať už na fotbalových zápasech, na politických a církevních akcích nebo v divadle – nemůžete očekávat, že lidé budou provádět jakékoli testy, aby udrželi běžné sociální aktivity.

Pamatuji si, že když jsem byl student, povinné testování bylo téma, které kolovalo v kruzích krajní pravice. Pamatuji si, že například o to jednou žádal Peter Gauweiler. Očividně je to dnes velmi běžný politický požadavek nebo politické nařízení. Musím přemýšlet, kam jsme se to v naší zemi dostali.

Z mého pohledu jsou tyto povinné testy stejně totalitní jako toto povinné očkování. Zejména vzhledem k tomu, že testy s vysokým počtem falešně pozitivních a falešně negativních testů jsou extrémně diskutabilní, nepředstavují základ pro jakýkoli druh vyloučení. Z mého pohledu to také není přiměřené, a tudíž je to také nezákonné.

ET: Kritizujete nezávislost soudnictví na toto téma. Jak vidíte vývoj našeho ústavního stavu?

Schneider-Addae-Mensah: Vývoj sleduji s velkým znepokojením. Jako právník a nezávislý soudní orgán se ve své práci cítím nesmírně omezený a zraněný. Se svými klienty si mohu dopisovat jen omezeně; moje návštěvy psychiatrických léčeben byly částečně zamítnuty a částečně zrušeny. Soudcovští kolegové ztrácejí nervy a přikazují mi při slyšení: „Nasaďte si správně roušku!“ Nebo: „Nasaďte si roušku!“ Tím vybízí jeden orgán spravedlnosti jiný orgán spravedlnosti. Podle mého názoru tím právní stát končí.

Pokud je něco takového možné, pak je možné cokoli. Pak je také možné, že dostaneme podmínky, které jsme již měli. Svým způsobem jsme teď v horších podmínkách – za nacistické éry člověk nemusel chodit s „náhubkem“. Skládám slib ústavě, a proto je mojí první povinností bránit naše základní práva, zejména v této krizové situaci.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.