Společnost pro obranu svobody projevu (SOSp) sleduje se znepokojením výroky některých představitelů pětikoalice a postrádá ujištění, že se jasně postaví proti snahám o kulturu umlčování (cancel culture [1]) a omezování svobody projevu.

Vyzýváme proto pana předsedu ODS Petra Fialu coby předpokládaného budoucího předsedu vlády ČR i budoucí vládu pod jeho vedením jako celek, aby v programovém prohlášení jednoznačně zaručil ochranu svobody projevu v České republice.

S ohledem na volební programy a konkrétní postoje České pirátské strany a TOP09 ke svobodě projevu v předchozích měsících považuje SOSp za nezbytné varovat před tím, aby byly názory kritické např. ke krokům orgánů EU, ke klimatickým opatřením, k otázkám migrace, rodiny, pohlaví nebo účinnosti vakcín ad. označovány za dezinformace a aby pod touto záminkou docházelo k novým formám cenzury na sociálních sítích, šíření strachu a oslabování demokracie.

Přikládáme tabulku postojů politických stran pětikoalice vycházející z našeho hodnocení jejich dlouhodobých postojů ke svobodě projevu, kde najdete podrobnosti k hodnotícím kritériím. Mezi rozhodné zastánce svobody projevu se zařadila pouze ODS, naopak Piráti a Top09 stojí v hodnocení celkem 12 stran na opačném pólu.


[1] Cancel culture, neboli kultura rušení, je označení pro moderní formu ostrakismu, která vytlačuje jedince ze sociálních nebo profesionálních kruhů, buď v online prostředí na sociálních sítích, nebo v reálném prostředí, nebo v obojím. Jedinci, kteří jsou vystaveni této formě ostrakismu (vyloučení jedince z kolektivu), mají být takzvaně „zrušeni“ (anglicky: canceled). Výraz je obvykle používán při popisu debat, v nichž je veřejná osoba nebo společnost vyzvána k odstoupení nebo se objeví výzva za ukončení její podpory.