Podle nedávných informací, které Armáda České republiky zveřejnila na svých stránkách, se vojáci aktivní zálohy dočkají nejen nových moderních přileb, balistických vest či ručních zbraní, ale podle představ Generálního štábu AČR se budou rovněž aktualizovat motivační benefity pro vstup a službu v AZ.

„Zajištění potřebné výstroje, a to nejen výše uvedené, ale např. i goretexových kompletů, spacáků, karimatek apod., se rozhýbalo hlavně koncem minulého roku na základě četných žádostí, které vedení Generálního štábu vyslyšelo,“ uvádí czdefence.cz. V tomto roce si tak polepší všichni záložníci, nezávisle na tom, zdali slouží u bojových útvarů či pěších rot při KVV.

Vojáci aktivní zálohy si pochvalují první balistické přilby, které vyfasovali již minulý rok. Je to vítaná změna a jedná se o stejnou výstroj, jako mají vojáci z povolání.

Následovat budou také nové moderní balistické vesty a útočné pušky CZ 805 BREN, které nahradí již zastaralé samopaly vz. 58. Krajská velitelství by měla dostat také první nové osobní terénní automobily Toyota Hilux.

Ohledně motivačních benefitů pro vstup a službu v AZ je pak otázkou, co tím benefitem armáda přesně myslí. 

Revize motivačních benefitů

Armáda na svých stránkách napsala: „Do konce roku by měla být usnesením vlády schválena nová Koncepce aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR 2030. Kromě jiného se v ní počítá s revizí současných motivačních benefitů pro zaměstnavatele i záložníky.“

Jaké benefity se připravují ohledně vstupu do AZ, zatím není známo vzhledem k tomu, že k navýšení finančního benefitu armáda zatím nemá dost prostředků.

Podle brigádní generálky Lenky Šmerdové, poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR pro oblast doplňování personálu, jak uvádí czdefence.cz, k současným motivačním benefitům náleží možnost aktivně se podílet na obraně vlasti a také získat nové odborné dovednosti a znalosti využitelné nejen v prostředí armády. Záložníky láká také možnost služby v zahraničí a zajímavé finanční ocenění.

Podílení se na obraně vlasti současní i potenciální vojáci aktivní zálohy berou spíše jako hlavní důvod pro svůj vstup do AZ, a nikoliv jako benefit.

Jednotky AZ (u bojových útvarů i pěších rot při KVV) mají zásadní problém s technikou, kterou prakticky nedisponují (u bojových útvarů např. Pandury). Problémem je délka většiny kurzů, které jsou stavěny pro vojáky z povolání. Příslušník AZ tak nemá v podstatě šanci některé kurzy absolvovat, protože zákonem určený maximální počet dnů k výcviku v roce tomu nedostačuje.

Podle autora Martina Šišky další věcí, která záložníky trápí, jsou byrokratické požadavky vůči vojákům AZ na velitelských funkcích. Řešením by pak mohla být redukce „papírování“ nebo prodloužení doby, po kterou může příslušník AZ ze zákona cvičit.

Podle dostupných informací také dlouhodobě chybí zejména pro KVV dostatečný počet instruktorů pro jejich specifickou činnost (výstavba KPM, ochrana ODOS).

V současnosti Armáda České republiky řeší podstatnější a závažnější problémy, nicméně je také dobré brát v potaz, co naše záložníky trápí, dodává Šiška.

S AZ se také počítá při nasazení proti covidu-19

S vojáky aktivní zálohy proběhla dobrá zkušenost v rámci jejich nasazení v Národním očkovacím centru O2 universum. Prokázali,  že jsou schopní doplnit řady profesionálních vojáků a stát se jejich rovnocennými partnery, v případě potřeby se s nimi počítá i do budoucna.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR.