ČR: „Dnes v noci došlo k tomu, co jsme předpokládali už pár dní, bohužel se naplnil ten úplně nejhorší scénář. V tuto chvíli všechny instituce v ČR svolávají své krizové štáby,“ uvádí Jana Černochová, ministryně obrany ČR a dodává:

„Můj osobní názor je, že by naše reakce měla být co nejtvrdší, protože skutečně došlo ke zcela bezprecedentnímu útoku na suverénní zemi a je to země, ke které jako ČR nás váže nejen část naší historie, ale možná i společný osud, který jsme u nás sdíleli do sametové revoluce. …Pokud se skutečně prezident Putin rozhodl porušit všechna mezinárodní práva a obsadit zemi, která má svoji politickou reprezentaci, tak došlo ke skutečné k invazi na Ukrajinu. V tuto chvíli musím to slovo říct i já.“

Již v noci na 24. 2. ministerstvo obrany diskutovalo otázky, jaké budou naše další kroky k většímu zapojení se do východního křídla. Jako spojenci se chceme dohodnout, „jakým způsobem poskytneme Ukrajině adekvátní podporu“. Rozhodnutí se bude projednávat na Generálním štábu v utajeném režimu. Podle Černochové musí být zohledněna kritéria, která i z hlediska aliančních postupů musí být naplněna, protože NATO postupuje v souladu s mezinárodním právem a se svým mandátem.

Generál Petr Pavel na svém Twitteru k situaci poznamenal: „Vyslání ruských sil k ´mírové misi´ na Donbas (za časů SSSR se tomu říkalo ´internacionální pomoc´) je agresí proti suverénní Ukrajině. Nastal čas k avizované jednotné a tvrdé odpovědi Západu. Čekání na ´velkou válku´ se nám všem může vymstít.“

Severoatlantická aliance uvedla ve svém prohlášení: „Co nejdůrazněji odsuzujeme děsivý ruský útok na Ukrajinu, který je zcela neopodstatněný a nevyprovokovaný. Naše myšlenky jsou se všemi zabitými a zraněnými a s lidmi na Ukrajině. Rovněž odsuzujeme Bělorusko za umožnění tohoto útoku.“

Černínský palác v Praze, sídlo MZV. (MZV ČR)

České ministerstvo zahraničních věcí vydalo dne 24. února prohlášení k invazi armády Ruské federace na území Ukrajiny:

„Ozbrojené síly Ruské federace vstoupily na území Ukrajiny. Stalo se tak téměř přesně osm let poté, co Ruská federace okupovala ukrajinský Krym.

Přestože země demokratického společenství vyvinuly maximální úsilí, aby vyhrocená situace, kterou v posledních měsících rozdmýchávalo Rusko, byla vyřešena výhradně diplomatickými prostředky, jsme svědky neobhajitelné a ničím nepodložené agrese Ruska vůči Ukrajině,“ uvádí ministerstvo a pokračuje:

„Rusko v tuto chvíli pošlapává elementární principy evropské bezpečnostní architektury, mezinárodního práva a mírového soužití mezi národy, kterých se samo cynicky dovolává. Po létech pracně budované stability Rusko přináší do Evropy válku, chaos a utrpení nejen bezpočtu nevinných Ukrajinců, ale i svým občanům a dalším Evropanům.“

Ještě včera, 23. února byl na MZV předvolán ruský velvyslanec, aby jeho prostřednictvím sdělila Česká republika Ruské federaci, že zásadně nesouhlasí s uznáním takzvaných lidových republik na východě Ukrajiny.

Náměstek Martin Smolek sdělil ruskému velvyslanci, že takový krok nemá žádné mezinárodněprávní účinky – dotčená území nadále zůstávají územím Ukrajiny. Postup Ruské federace přitom porušuje některé základní principy mezinárodního práva a řadu dalších mezinárodních závazků. Ruská strana byla vyzvána k deeskalaci násilí na východě Ukrajiny a k návratu k jednání.

Podle MZV ještě včera ruský velvyslanec v Praze na MZV ČR tvrdil, že zprávy o přítomnosti ruských vojenských oddílů na Donbase jsou pouhými dezinformacemi západních médií a že Rusko je mírumilovnou zemí.

„Odsuzujeme zcela neakceptovatelné chování Ruské federace, které v žádném případě nemá nic společného s moderními normami evropské politiky a vrací náš kontinent o mnoho desetiletí zpět. Znovu důrazně vyzýváme Ruskou federaci, aby ustoupila od vojenské agrese, stáhla svá vojska z teritoria Ukrajina a vrátila se k jednacímu stolu. Jinak bude čelit masivním důsledkům svého jednání.

Návrat Kremlu k historicky překonaným tradicím imperiální, rozpínavé a bezohledné politiky Sovětského svazu, se kterou mají i Češi své neblahé zkušenosti, nemůže přinést nic dobrého ani občanům Ruska,“ uvedlo MZV ČR.