Maminka dvou chlapců se mě nedávno zeptala: „Mám jednoho syna na soukromé škole a druhého ne.  Měla bych najít soukromou školu také toho druhého, i když se mu ve státní škole vede skvěle? Chci být spravedlivá a nabídnout jim stejné příležitosti k úspěchu.“

Když se dítěti daří dobře, prospívá, má kamarády, dobré známky, a hlavně se zdá být šťastné, školu neměňte. Vzpomeňte si na staré rčení: „Když to není rozbité, neopravuj to.“ V medicíně a diagnostice to říkáme formálněji: „Hlavně neubližuj.“ Čím více zasahujeme s dobrým úmyslem, tím větší je riziko, že něco pokazíme.

Jakmile vám děti vyrostou a chodí na střední školu a dále, měli byste si z celého srdce osvojit následující definici spravedlnosti: Spravedlivé není dávat jim všem stejné věci, ale to, co každé z nich potřebuje, když to potřebuje.

Jinými slovy, když jsou děti velmi malé, má smysl rozdělit každou sušenku na dvě části, odměřit každému stejný kopeček zmrzliny a koupit všem tenisky ve stejnou dobu. Jakmile jsou starší, jejich jedinečné rozdíly a individuální potřeby se větví a pohybují se na různých cestách růstu, a právě to by mělo vést vaše rozhodnutí, jak jim dát to, co potřebují, abyste jim pomohli.

S přibývajícím věkem dětí se více řiďte svou intuicí a přistupujte k nim více jako k individualitám, kterými jsou.

Anthony Rao je celostátně známý dětský psycholog. Více než 20 let působil jako psycholog v bostonské Dětské nemocnici a jako asistent na Harvard Medical School. Je spoluautorem knihy The Power of Agency o překonávání překážek, efektivním rozhodování a vedení života podle vlastních představ. Tento článek byl poprvé zveřejněn na AnthonyRao.com. Zdroj.