Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Troubkách Mgr. Petr Vrána hovořil v rámci pedagogické sekce na konferenci Covidkon II o svých zkušenostech z posledních dvou let, které zažil v souvislosti s epidemickými opatřeními.

Ve školství působí od roku 2002 jako učitel. V roce 2010 se stal ředitelem Základní školy a Mateřské školy Troubky. Podle Petra Vrány je jedním z úkolů pedagogů vést žáky ke kritickému myšlení a škola by měla jít ve svém konání žákům příkladem. Tedy sama kritické myšlení v praxi používat.

„Patřím do skupiny lidí, která se zamýšlela nad tím, jaká opatření do škol vstupují,“ říká ředitel Petr Vrána. „Vážili jsme na miskách vah, kde jsou naše pravomoci, co si můžeme ve vztahu k žákům dovolit. Všichni jsme pročítali Ústavu, Listinu práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte a další dokumenty. Samozřejmě i školský zákon.“

Mgr. Petr Vrána hovoří v rámci pedagogické sekce na konferenci Covidkon II, Praha 19. 3. 2022. (Petr Pechman | svedomi-naroda.cz)

V dubnu 2021, kdy se žáci po „lockdownech“ postupně začali vracet do školy, se Petr Vrána rozhodl, že nebude požadovat po dětech nošení respirátorů. Rovněž testování dětí ponechal na dobrovolné bázi a rozhodnutí každého rodiče. V takto nastolené praxi pokračoval i v dalším školním roce.

Jako jeden z nejvýznamnějších „prohřešků“, které nařízená opatření v posledních dvou letech způsobila, vnímá Petr Vrána způsob, jakým byli z rozhodovacích procesů ve školách vyloučeni rodiče.

Mgr. Petr Vrána dále uvedl, že se dle svého nejlepšího svědomí a znalostí získaných studiem příslušných zákonů, „odmítl podílet na nátlaku na vakcinaci, diskriminaci a segregaci žáků a zaměstnanců školy“.

Celý projev Petra Vrány na konferenci, která se konala 19. března 2022, můžete sledovat níže.

Mgr. Petr Vrána: Pohled ředitele státní instituce

Videozáznam vytvořil Nadační fond Svědomí národa.

Prezentaci Mgr. Petra Vrány, kterou sdílel na konferenci, naleznete zde. (pdf)

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.

Mgr. Petr Vrána hovoří v rámci pedagogické sekce na konferenci Covidkon II, Praha 19. 3. 2022. (Petr Pechman | svedomi-naroda.cz)

Záznam celé konference a jednotlivé projevy účastníků naleznete zde.