A to platí pro osoby starší 65 let.

26. října 2021 zveřejnil Global Research rozhovor s dr. Peterem McCulloughem, ve kterém hodnotí a vysvětluje výsledky studie ze září 2021 publikované v časopise Toxicology Reports.

Stručné shrnutí zjištění:

– Podle analýzy ze září 2021, založené na konzervativních, nejlepších scénářích, zabily anticovidové vakcíny pětkrát více seniorů (65+) než infekce.

– U mladších lidí a dětí bude riziko spojené s očkováním proti covidu ve srovnání s rizikem covidu-19 nepochybně ještě výraznější.

– Údaje ukazují, že vyšší proočkovanost neznamená nižší výskyt případů onemocnění covidu-19.

– 50 % hlášených úmrtí po „očkování“ vakcínou proti covidu nastane do 24 hodin; 80 % se objeví během prvního týdne. Podle jedné z analýz nemá 86 % úmrtí jiné vysvětlení než nežádoucí účinek vakcíny. Skandinávská studie dospěla k závěru, že přibližně 40 % úmrtí po aplikaci vakcíny mezi seniory v domovech pro seniory je přímo způsobeno vakcínou.

Studie v časopise Toxicology Reports uvádí: (1)

„Nová analýza rizik a přínosů podle nejlepšího scénáře velmi konzervativně ukázala, že v nejzranitelnější demografické skupině 65+ je počet úmrtí, která lze připsat každému očkování, pětkrát vyšší než počet úmrtí, která lze připsat covidu-19.

Riziko úmrtí na covid-19 se s klesajícím věkem drasticky snižuje a dlouhodobý účinek očkování na nižší věkové skupiny zvýší jejich poměr rizika a přínosu, a to možná podstatně.“

McCullough má nezpochybnitelné akademické reference. Je internistou, kardiologem, epidemiologem a řádným profesorem medicíny na Texas A&M College of Medicine v Dallasu. Má také magisterský titul v oboru veřejného zdraví a je známý tím, že patří mezi pět nejpublikovanějších lékařských výzkumníků ve Spojených státech, navíc je editorem dvou lékařských časopisů.

Autoři obhajují svůj článek

Není překvapením, že se článek v Toxicology Reports dočkal z některých stran ostré kritiky. Autor článku Ronald Kostoff však pro Retraction Watch uvedl, že kritika je ve skutečnosti „velmi malým zlomkem“ celkové odezvy, která je v drtivé většině pozitivní. Kostoff dále uvedl: (2)

„Vzhledem ke zjevné cenzuře mainstreamových médií a sociálních médií se k veřejnosti dostává pouze jedna strana příběhu o ,vakcíně‘ proti covidu-19. Jakékoli zpochybnění tohoto narativu se setkává s tou nejtvrdší reakcí …

Šel jsem do toho s očima otevřenýma dokořán, rozhodnutý zjistit pravdu, ať už leží kdekoli. Nemohl jsem nečinně přihlížet tomu, jak jsou těm nejméně zranitelným vůči vážným následkům covidu-19 aplikovány látky s neznámou střednědobou a dlouhodobou bezpečností.

Zveřejnili jsme nejlepší možný scénář. Skutečná situace je mnohem horší než náš nejlepší možný scénář a mohla by být předmětem budoucího článku.

Tyto výsledky ukazují, že jsme 1) zavedli hromadné očkování nedostatečně testované toxické látky s 2) nezanedbatelnými průvodními zničujícími a smrtelnými následky, abychom 3) potenciálně zabránili relativně malému počtu skutečných úmrtí na covid-19. Jinými slovy, použili jsme houfnici tam, kde by stačila přesná puška!“

Kampaň na očkování proti covidu neměla žádný znatelný dopad

Údaje jistě zcela jasně ukazují, že masová „očkovací“ kampaň neměla na celosvětovou úmrtnost žádný znatelný dopad. Naopak, v některých případech počet úmrtí prudce vzrostl poté, co se očkování proti covidu stalo široce dostupným. O tom se můžete přesvědčit na stránkách covid19.healthdata.org (3). Několik příkladů je také uvedeno na samém začátku videa.

Tento trend potvrdila i studie ze září 2021 (4) zveřejněná v časopise European Journal of Epidemiology. Zjistilo se v ní, že počet případů covidu-19 naprosto nesouvisí s mírou proočkovanosti.

Na základě údajů dostupných k 3. září 2021 z databáze Náš svět v datech pro analýzu napříč zeměmi a údajů týmu pro covid-19 Bílého domu pro okresy USA vědci zkoumali vztah mezi novými případy covidu-19 a procentem plně očkované populace.

Do studie bylo zahrnuto 68 zemí. Kritéria pro zařazení zahrnovala údaje o druhé dávce vakcíny, údaje o případech covidu-19 a údaje o populaci k 3. září 2021. Poté pro každou zemi vypočítali počet případů covidu-19 na 1 milion obyvatel a vypočítali procento populace, která byla plně očkována.

Podle autorů nebyl „žádný zřetelný vztah mezi procentem plně očkované populace a novými případy covidu-19 za posledních sedm dní“. Vyšší míra proočkovanosti byla naopak spojena s mírným nárůstem případů. Podle autorů: (5)

„[T]trendová linie naznačuje mírně pozitivní souvislost, takže v zemích s vyšším procentem plně očkované populace je vyšší počet případů covidu-19 na 1 milion obyvatel.“

Kostoffova analýza

Když se vrátíme k článku Toxicology Reports (6), který je označován jako „Kostoffova analýza“, McCullough říká, že tato analýza rozhodně přináší novinky v klinické medicíně. Článek se zaměřuje na dva faktory: předpoklady a determinismus.

Determinismus popisuje, jak je něco pravděpodobné. Například pokud si člověk píchne vakcínu, je stoprocentně jisté, že vakcínu dostal. Není to 50 % nebo 75 %. Je to absolutní jistota. V důsledku toho má tato osoba 100% pravděpodobnost, že bude vystavena jakémukoli riziku, které je s touto injekcí spojeno.

Na druhou stranu, pokud osoba injekci odmítne, není 100% pravděpodobnost, že dostane covid-19, natož že na něj zemře. Pravděpodobnost, že budete vystaveni SARS-CoV-2 a onemocníte, je menší než 1 %. Je tedy 100% deterministické, že pokud si necháte aplikovat vakcínu, vystavíte se rizikům spojeným s touto injekcí, a méně než 1% deterministické, že onemocníte covidem, pokud vakcínu nedostanete.

Druhou částí rovnice jsou předpoklady, které vycházejí z výpočtů na základě dostupných údajů, jako jsou statistiky úmrtí před očkováním proti covidu a hlášení o úmrtí podaná do amerického systému hlášení nežádoucích účinků očkování (VAERS).

Údaje o úmrtnosti

Jak poznamenal McCullough, dvě zprávy obsahují podrobné údaje o úmrtí v důsledku covidové vakcíny, které ukazují, že 50 % úmrtí nastane do 24 hodin a 80 % úmrtí nastane během prvního týdne. V jedné z těchto zpráv bylo zjištěno, že 86 % úmrtí nemá jiné vysvětlení než nežádoucí účinek vakcíny. McCullough také cituje skandinávskou studii, která dospěla k závěru, že přibližně 40 % úmrtí po očkování u seniorů v domovech pro seniory je přímo způsobeno injekcí. Uvádí také další čísla, která jsou poučná:

– Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí, že má více než 30 000 spontánních hlášení buď o hospitalizaci a/nebo úmrtí mezi plně očkovanými osobami.

– Údaje Centra pro zdravotnické a lékařské služby (Centers for Medicare & Medicaid Services) ukazují, že 300 000 očkovaných příjemců CMS bylo hospitalizováno s průlomovými infekcemi.

– 60 % seniorů starších 65 let hospitalizovaných kvůli covidu-19 bylo očkováno.

Očkování proti covidu „selhává ve velkém“

„Když dáme všechny tyto údaje dohromady, máme jasně vědecky podložené důkazy, že vakcíny selhávají ve velkém,“ říká McCullough. Očkování je zbytečné zejména u seniorů.

Opět vycházíme z konzervativního scénáře, podle něhož je pravděpodobnost úmrtí seniorů na očkování pětkrát vyšší než na přirozenou infekci. Tento scénář zahrnuje předpoklad, že test PCR je přesný a hlášená úmrtí na covid byla skutečně způsobena covidem-19, což, jak víme, není pravda, a předpoklad, že očkování skutečně zabraňuje úmrtí, což nemáme nijak prokázáno.

Vezmeme-li v potaz všechny faktory, je daleko lepší riskovat přirozenou infekci, jak říká McCullough. Kostoffova analýza také nebere v úvahu skutečnost, že existuje bezpečná a účinná léčba.

Své předpoklady zakládá na tom, že žádná neexistuje. Nebere v úvahu ani skutečnost, že anticovidové očkování je proti deltě a dalším variantám naprosto neúčinné. Pokud vezmete v úvahu neúspěch vakcín proti variantám a alternativní léčbu, vychýlí to analýzu ještě více směrem k tomu, že nejbezpečnější alternativou je přirozená infekce.

FDA a CDC by neměly řídit očkovací programy

Ačkoli americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv a CDC tvrdí, že ani jedno úmrtí po očkování proti covidu nebylo způsobeno očkováním, neměly by o tom rozhodovat ony, protože obě sponzorují očkovací kampaň.

Jsou tedy přirozeně zaujaté. Když provádíte studii, nikdy byste nedovolili sponzorovi, aby vám řekl, zda byl výrobek příčinou úmrtí, protože víte, že je zaujatý.

„Ve skutečnosti jsme splnili všechna Bradford Hillova kritéria. Ihned vám řeknu, že vakcína proti covidu-19 je z epidemiologického hlediska příčinou těchto úmrtí nebo jejich velké části.“ ~ dr. Peter McCullough

To, co potřebujeme, je externí skupina, komise pro kritické události, která by analyzovala hlášená úmrtí, a také výbor pro sledování bezpečnosti údajů. Ty měly být zavedeny od samého počátku, ale nebyly.

Kdyby byly, program by byl s největší pravděpodobností zastaven již v únoru, protože počet hlášených úmrtí v té době, 186, již překročil únosnou hranici přibližně 150 (na základě počtu podaných vakcín). Nyní je to již více než 17 000 případů. (7) Neexistuje žádná normální okolnost, za které by to bylo kdy povoleno.

„Program [očkování] řídí CDC a FDA. NEJSOU to lidé, kteří obvykle řídí vakcinační programy,“ říká McCullough. „Programy očkování řídí farmaceutické společnosti.

Když společnosti Pfizer, Moderna a J&J prováděly své randomizované studie, neměli jsme žádné problémy. Měly dobrý bezpečnostní dohled. Měly komise pro sledování bezpečnosti údajů. Vedly si dobře. Chci říct, že musím farmaceutickým společnostem přiznat [zásluhy].

Farmaceutické společnosti jsou však nyní pouze dodavateli vakcíny. Naše vládní agentury nyní pouze řídí program. Neexistuje žádný externí poradní výbor. Neexistuje žádný výbor pro sledování bezpečnosti údajů. Neexistuje žádná etická komise pro lidi. Nikdo na to nedohlíží!

A tak CDC a FDA mají zcela jasně své rozkazy: „Proveďte tento program; vakcína je bezpečná a účinná“. Američanům nepodávají žádné zprávy. Žádné zprávy o bezpečnosti. Ty jsme potřebovali jednou za měsíc. Neřekli lékařům, která vakcína je nejlepší, která je nejbezpečnější.

Neřekli nám, na jaké skupiny si máme dávat pozor. Jak zmírnit rizika. Možná existují lékové interakce. Možná jde o lidi s předchozími problémy se srážlivostí krve nebo cukrovkou. Neřekli nám nic!

Doslova nás zaslepují, a to bez jakékoli transparentnosti, a Američané jsou nyní vyděšení k smrti. V Americe je cítit napětí. Lidé odcházejí z práce. Nechtějí přijít o práci, ale nechtějí ani umřít na vakcínu! Je to zcela jasné. Říkají: „Poslouchejte, já nechci umřít. To je důvod, proč si tu vakcínu nevezmu.‘ Je to prostě tak jasné.“

Bradford Hillova kritéria jsou splněna – očkování vakcínou proti covidu způsobuje smrt

McCullough dále vysvětluje Bradford Hillovo kritérium příčinné souvislosti, které je jedním ze způsobů, jak skutečně zjistit, že očkování skutečně zabíjí lidi, a nejedná se o náhodu.

„První otázka, kterou bychom si položili, zní: ,Má vakcína mechanismus účinku, biologický mechanismus účinku, který může člověka skutečně zabít? A odpověď zní ano!, protože všechny vakcíny využívají genetické mechanismy k tomu, aby oklamaly tělo a přiměly ho vytvořit smrtící spike protein viru.

Je velmi pravděpodobné, že někteří lidé přijmou příliš mnoho messengerové RNA; v citlivých orgánech, jako je mozek nebo srdce či jinde, se jim vytvoří smrtící spike protein. Spike protein poškozuje cévy, poškozuje orgány a způsobuje krevní sraženiny. Je tedy v rámci mechanismu účinku zcela možné, že by vakcína mohla způsobovat smrt.

Někdo by mohl mít smrtelnou krevní sraženinu. Mohl by dostat smrtelnou myokarditidu. Úřad FDA vydal oficiální varování před myokarditidou. Mají varování před krevními sraženinami. Mají varování před smrtelným neurologickým onemocněním zvaným Guillainův-Barrého syndrom. Takže varování FDA, mechanismus účinku, jasně říká, že je to možné.

Druhým kritériem je: Je to velký účinek? A odpověď zní ano! Nejedná se o nic jemného. Není to 151 versus 149 úmrtí. Jde o 15 000 úmrtí. Takže je to velmi značná velikost účinku, velký účinek.

Třetí [kritérium] zní: „Je to vnitřně konzistentní?“ Vidíte ve VAERS další věci, které by mohly být potenciálně smrtelné? Ano! Vidíme infarkty. Vidíme mrtvice. Vidíme myokarditidu. Vidíme krevní sraženiny a podobně. Takže je to vnitřně konzistentní.

„Je to konzistentní externě? To je další kritérium. No, když se podíváte do MHRA, do systému žlutých karet v Anglii, bylo zjištěno přesně to samé. V systému EudraVigilance v [Evropě] bylo zjištěno přesně totéž.

Takže jsme skutečně splnili všechna Bradford Hillova kritéria. Hned vám řeknu, že vakcína proti covidu-19 je z epidemiologického hlediska příčinou těchto úmrtí nebo jejich velké části.“

Nulová tolerance k volitelným lékům způsobujícím smrt

Mohou existovat případy, kdy by vysoké riziko úmrtí způsobené léčivem mohlo být přijatelné. Pokud například trpíte nevyléčitelnou chorobou v terminálním stadiu, můžete být ochotni experimentovat a riskovat. Za normálních okolností se však smrtící léky netolerují.

Po pěti podezřeních na úmrtí dostane lék varování na černé skříňce. Při 50 úmrtích bude stažen z trhu. Vzhledem k tomu, že covid-19 má méně než 1% riziko úmrtí ve všech věkových skupinách, je tolerance smrtícího léku nekonečně malá. Při více než 17 000 hlášených úmrtích, která v reálných číslech mohou přesáhnout 212 000 (8), vakcíny proti covidu dalece přesahují jakékoliv rozumné riziko ochrany před symptomatickým covidem-19. Jak poznamenal McCullough:

„Existuje nulová tolerance k tomu, aby si člověk dobrovolně vzal lék nebo novou vakcínu a pak zemřel! K tomu je nulová tolerance. Lidé to nezváží a neřeknou si: ,No dobře, risknu to a umřu‘. A mohu vám říci, že informace o tom, že vakcíny způsobují smrt, se dostala ven začátkem dubna [2021] a v polovině dubna míra proočkovanosti ve Spojených státech prudce klesla …

Ani zdaleka jsme se nepřiblížili našim cílům. Vzpomeňte si, že prezident Biden stanovil cíl [70% proočkovanosti] do 1. července. Nikdy jsme se k němu nedostali, protože Američané byli vyděšeni tím, že jejich příbuzní, lidé v jejich kostelech a školách po očkování umírali.

Slyšeli o tom, viděli to. Před několika měsíci byl proveden neformální internetový průzkum, v němž 12 % Američanů znalo někoho, kdo po vakcíně zemřel.

Jsem lékař. Jsem internista a kardiolog. Právě jsem přišel z nemocnice… Zemřela mi žena na vakcínu proti covidu-19 … Dostala první dávku. Dostala druhou dávku. Po druhé dávce se jí v celém těle vytvořily krevní sraženiny. Musela být hospitalizována. Potřebovala intravenózní léky na ředění krve. Byla zničená. Měla neurologické poškození.

Po této hospitalizaci byla odkázána na chodítko. Přišla do mé kanceláře. Zkontroloval jsem, zda se jí netvoří další krevní sraženiny. Našel jsem další krevní sraženiny. Znovu jsem jí nasadil léky na ředění krve. Viděl jsem ji asi o měsíc později. Zdálo se, že je jí o něco lépe. Rodina byla opravdu znepokojená. Další měsíc mi volali z dallaského koronerova úřadu, že ji našli doma mrtvou.

Většina z nás nemá s vakcínami žádný problém; 98 % Američanů bere všechny vakcíny… Myslím, že většina lidí, kteří jsou stále vůči infekci vnímaví, by si vakcínu proti covidu vzala, kdyby věděla, že na ni nezemře nebo si neuškodí. A kvůli těmto obřím obavám o bezpečnost a nedostatečné transparentnosti jsme ve slepé uličce.

Máme velmi omezený trh s pracovní silou. Lidé odcházejí z práce. Máme letadla, která nebudou létat, a to vše proto, že naše agentury nejsou vůči Americe transparentní a upřímné, pokud jde o bezpečnost vakcín.“

Včasná léčba je zásadní, ať už jste očkovaní, nebo ne

Jak poznamenal McCullough, naprostá většina pacientů vyžaduje hospitalizaci kvůli covidu-19 proto, že neprošli žádnou léčbou a infekce probíhala několik dní zcela nekontrolovaně.

„Dodnes jsou hospitalizováni převážně pacienti, kterým se doma nedostalo žádné včasné péče,“ říká. „Buď jim je péče odepřena, nebo o ní nevědí, a nakonec zemřou.

Naprostá většina lidí, kteří zemřou, umírá v nemocnici, neumírají doma. A důvodem, proč skončí v nemocnici, jsou obvykle dva týdny nedostatečné léčby. Nemůžete nechat smrtelnou nemoc dva týdny bez léčby chřadnout doma a pak začít s léčbou velmi pozdě v nemocnici. Nebude to fungovat.

Existují velmi dobré analýzy, jedna z nich v časopise Journal of Clinical Infectious Diseases …, které ukázaly, že den po dni člověk ztrácí možnost zkrátit hospitalizaci, když se monoklonální protilátky odkládají … Žádný lékař by neměl být považován za odpadlíka, když nařídí monoklonální protilátku [povolenou k nouzovému použití] FDA. Monoklonální protilátky jsou schválené tak jako vakcíny.

Zrovna o víkendu jsem měl pacientku, která byla plně očkovaná a šla na posilovací dávku. Měsíc po této dávce jela na výlet do Dubaje. Právě se vrátila a dostala covid-19! … Ten den jsem jí podal infuzi s monoklonálními protilátkami. [Následujícího dne] zahájila sekvenci terapie více léky. Říkám vám, že se z této nemoci dostane během několika dní …

Podcaster Joe Rogan si tím právě prošel. Guvernéru Abbottovi očkování také selhalo. Prošel si tím. Prošel si tím i bývalý prezident Trump. Američané by se měli dočkat použití monoklonálních protilátek u vysoce rizikových pacientů, po nichž budou následovat léky v orálním sekvenčním přístupu. To je standardní péče!

Podporuje ji Sdružení lékařů a chirurgů, Nadace Pravda pro zdraví, organizace American Front Line Doctors a Front Line Critical Care Consortium. Toto není medicína pro odpadlíky. To je to, co by pacienti měli dostat. Tohle je správná věc! …

Pokud nemůžeme získat monoklonální protilátky, určitě používáme hydroxychlorochin, podpořený více než 250 studiemi, ivermektin, podpořený více než 60 studiemi, v kombinaci s azitromycinem nebo doxycyklinem, inhalační budesonid … plné dávky aspirinu … nutraceutika včetně zinku, vitaminu D, vitaminu C, kvercetinu, NAC … provádíme orální a nosní dekontaminaci povidon-jódem.

U akutně nemocných pacientů ji provádíme každé čtyři hodiny, [a to] masivně snižuje virovou nálož … Naštěstí máme nyní dostatek lékařů a dostatek povědomí pacientů, pacientů, kteří … chápou, že včasná léčba je životaschopná, je nezbytná a měla by být provedena.”

Původně publikováno 18. listopadu 2021 na Mercola.com.


Odkazy:

(1) Toxicology Reports September 2021; 8: 1665-1684

(2) Retraction Watch October 4, 2021

(3) Covid19.healthdata.org

(4) European Journal of Epidemiology September 30, 2021

(5) European Journal of Epidemiology September 30, 2021

(6) Toxicology Reports September 2021; 8: 1665-1684

(7) OpenVAERS Data as of October 15, 2021

(8) SKirsch.io/vaccine-resources

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložila (jas).