TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Na tiskové konferenci ke globálnímu summitu nazvaném Global COVID Summit, kterého se zúčastnili představitelé skupiny čítající více než 17 000 předních světových lékařů a vědců, promluvila řada odborníků o svých zkušenostech z nedávného období „koronavirové krize“. Účastníci summitu zdůrazňují, že v současné době je nutné „obnovit vědeckou integritu“, která byla během vyhlášené pandemie významně „poškozena“.

V této souvislosti představila skupina vědců novou deklaraci (zdroj), která je společným prohlášením celkem sedmnácti tisíc lékařů a lékařských vědců, kteří požadují ukončení výjimečného stavu ve Spojených státech, obnovení vědecké integrity a požadují vyšetřování postupů politické reprezentace v USA, které označili za závažné „zločiny proti lidskosti“.

„My, lékaři a lékařští vědci celého světa, sjednocení věrností Hippokratově přísaze, si uvědomujeme, že katastrofální politika veřejného zdravotnictví ohledně covidu-19, která je vnucována lékařům a našim pacientům, je vyvrcholením zkorumpované lékařské aliance farmaceutických, pojišťovacích a zdravotnických institucí a finančních trustů, které je ovládají,“ uvádí deklarace a dodává, že tyto skupiny „infiltrovaly náš zdravotnický systém na všech úrovních a jsou chráněny a podporovány paralelní aliancí velkých technologických společností, médií, akademiků a vládních agentur, které na této zinscenované katastrofě vydělaly“.

Záznam celé konference můžete sledovat zde.

Mezi řečníky jsou následující vědci: Dr. Robert Malone, Dr. Peter McCullough, Dr. Ryan Cole, Harvey Risch, M.D., Ph.D., Dr. Lynn Fynn, Dr. Mary Talley Bowden, Dr. Richard Urso a další.

Vědci zejména upozorňují na propojení farmaceutických firem s politiky a kladení obchodních rozhodnutí a obchodních zájmů nad vědecké postupy a zájmy občanů. Vědecké důkazy podle odborníků ukazují, že mnohá vládní rozhodnutí a nařízení byla v rozporu s vědeckými poznatky a byla vykonána navzdory dostupným a ověřitelným faktům, na které navíc během epidemie řada vědců opakovaně upozorňovala.

Výše uvedené „zkorumpované spojenectví“ podle skupiny lékařů „ohrozilo integritu našich nejprestižnějších lékařských společností, k nimž patříme, a vytvořilo iluzi vědeckého konsenzu tím, že pravdu nahradilo propagandou“.

Fotogalerie z konference

„Tato aliance pokračuje v prosazování nevědeckých tvrzení cenzurováním údajů a zastrašováním a vyhazováním lékařů a vědců za pouhé zveřejnění skutečných klinických výsledků nebo léčbu svých pacientů osvědčenými, život zachraňujícími léky,“ pokračuje text deklarace.

Tato „katastrofální rozhodnutí“ byla podle vědců učiněna na úkor nevinných lidí, kteří jsou „nuceni trpět poškozením zdraví a smrtí způsobenou záměrným zadržováním kritické a časově citlivé léčby nebo v důsledku vynucených injekcí genetické terapie, které nejsou ani bezpečné, ani účinné,“ dodává deklarace.

Dále se text podrobněji věnuje důležitosti obnovení důvěry lidí v medicínu, což podle vědců začíná svobodným a otevřeným dialogem mezi lékaři a vědci.

„Musíme obnovit práva lékařů a autonomii pacientů. To zahrnuje základní princip posvátného vztahu mezi lékařem a pacientem. Společenská potřeba tohoto kroku je opožděná o desítky let, a proto jsme my, lékaři celého světa, nuceni jednat,“ uvádí deklarace.

„Po dvou letech vědeckého výzkumu, milionech léčených pacientů, stovkách provedených klinických studií a sdílení vědeckých dat jsme prokázali a zdokumentovali úspěch v pochopení a boji proti covidu-19,“ uvádějí vědci.

Při zvažování rizik a přínosů zásadních politických rozhodnutí dosáhl vědecký summit o covidu-19 shody na následujících základních principech: (zdroj)

  • Prohlašujeme a údaje potvrzují, že injekce experimentální genetické terapie covidu-19 musí skončit.
  • Prohlašujeme, že lékařům by nemělo být bráněno v poskytování život zachraňující léčby.
  • Prohlašujeme, že stav národní nouze, který usnadňuje korupci a prodlužuje pandemii, by měl být okamžitě ukončen.
  • Prohlašujeme, že soukromí lékařů by již nikdy nemělo být narušováno a veškerá cestovní a sociální omezení musí být ukončena.
  • Prohlašujeme, že masky (roušky) nejsou a nikdy nebyly účinnou ochranou proti respiračnímu viru přenášenému vzduchem v komunitním prostředí.
  • Prohlašujeme, že musí být zavedeno financování a výzkum škod způsobených očkováním, smrtí a utrpením.
  • Prohlašujeme, že kvůli neochotě podstoupit očkování by neměla být odepřena žádná příležitost, včetně vzdělání, kariéry, vojenské služby nebo lékařského ošetření.
  • Prohlašujeme, že porušování prvního dodatku ústavy USA* a lékařská cenzura ze strany vlády, technologických a mediálních společností by měly přestat a měla by být dodržována Listina práv.
  • Prohlašujeme, že společnosti Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca a ti, kteří jim napomáhali, pacientům a lékařům zatajovali a záměrně zamlčovali informace o bezpečnosti a účinnosti vakcín, by měli být okamžitě obviněni z podvodu.
  • Prohlašujeme, že vláda a lékařské agentury musejí být pohnány k odpovědnosti.

Poznámky: * První dodatek Ústavy USA zaručuje: svobodu vyznání, projevu, shromažďování a petiční právo. Zakazuje Kongresu jednak podporovat jedno náboženství oproti jiným a také omezovat náboženské praktiky jednotlivců. Zaručuje svobodu projevu tím, že zakazuje Kongresu omezovat tisk nebo právo jednotlivců svobodně se vyjadřovat. Zaručuje také právo občanů pokojně se shromažďovat a podávat petice vládě. (zdroj)