První vzájemné bilaterální jednání českého premiéra Patra Fialy s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem proběhlo 7. června v Paříži. Společným tématem vedoucích politiků byla především válka na Ukrajině a její dopad na Evropu, potažmo na Evropskou unii.

Neméně důležitým tématem bylo předání štafety předsednictví v Radě EU, které má ČR převzít 1. července právě po Francii. Štafetu tak Česká republika přebírá ve složité době. Válka na Ukrajině narušila mezinárodní řád a priority předsednictví tak, že nyní musejí odrážet novou geopolitickou realitu.

Podle shrnutí zprávy ve vládě hodnotil Petr Fiala jednání v Paříži jako „velmi přátelské, věcné, posunuli jsme se v řadě otázek kupředu“.

„Bavili jsme se samozřejmě o francouzském předsednictví, jeho výsledcích, o jeho závěru na příští, červnové Evropské radě, o tom, co od ní očekáváme. Bavili jsme se i o tom, jak bude české předsednictví navazovat, včetně otázky Ukrajiny a dalších výzev, před kterými Evropská unie stojí,“ uvedl předseda vlády.

Vzhledem k tomu, že Francie je velkým partnerem České republiky v oblasti energetiky, spolupráce by se tak mohla v této situaci ještě prohloubit. Premiér Fiala představil prezidentu Macronovi specifickou situaci a překážky, které musí ČR zvládat na cestě za snížením energetické závislosti na ruském plynu, ropě a dalších surovinách.

„Výraznou část našeho setkání tvořily i otázky, které intenzivně zajímají Českou republiku i Francii, jako je třeba otázka energetické bezpečnosti,“ uvedl premiér a dodal, že jde rovněž o spolupráci na jaderné energetice, která by mohla být „součástí energetického mixu jednotlivých evropských zemí“ a abychom jádro dostali mezi čisté podporované zdroje.

Oba státníci hovořili také o dalších možnostech spolupráce v obranném průmyslu či o spolupráci v oblasti dopravy, především na rozvoji vysokorychlostních tratí.

Po vystoupení v Berlíně na výročním zasedání Východního výboru německého hospodářství, kde premiér Fiala vystoupí jako čestný řečník, odcestuje do Vatikánu. Zde se 9. června má sejít s papežem Františkem a také s předsedou vatikánského Státního sekretariátu Pietrem Parolinem.

Tématem rozhovorů mají být aktuální mezinárodní otázky a rovněž česká pomoc válkou napadené Ukrajině.