Vysočina – Petrkov: Zámeček v sobotu 18. června 2022 ožil zhudebněnými verši básníka a grafika Bohuslava Reynka, jež přednesl Karel Vepřek. Stoupáme po schodišti zámečku za zvuků kytary, nesoucích se shora. Všude na schodišti visí Reynkovy drobné grafiky, mezi nimi ohromná fotka Grenoblu, odkud pocházela Suzanne Renaud.

Od chvíle, kdy zámeček převzal Památník národního písemnictví, zabezpečil objekt, a zatímco průběžně realizuje obnovu a rekonstrukci, běží v zámečku různé kulturní programy, hudební přednesy a výstavy. Současně se objekt stal Česko-francouzským centrem.

Po ukončení hudební produkce se ptáme folkového písničkáře Vepřeka, jak se mu podařilo zhudebnit Reynkovy verše – „S pomocí Boží,“ odpovídá.

Jak nám sdělila PhDr. Lucie Tučková, na řadě je oprava střechy a restaurace malby v modrém pokoji. Klavír byl odvezen do opravy, pokoje jsou do přijatelné míry upraveny. Na půdě se doposud nachází nepřeberné množství korespondence a písemností, které je nutno roztřídit. Původní obrazy si odvezla rodina Bohuslava Reynka, kachlová kamna, u kterých básník tak rád vysedával, v kuchyni zůstala zachována i s uhlákem.

Nejen samotný zámeček, ale i rozlehlá a tajuplná zahrada potřebuje obnovu. Některé stromy, poškozené vichřicí, musely být vyřezány, sází se nové. Cizokrajné rostliny zde doposud rostou. Liány a břečťan se plazí všude vůkol, třebaže zahrada je již provzdušněna.

Malý dřevěný altánek, světle ohozený, který si B. Reynek vlastnoručně pořídil, tu stojí s otevřenými dveřmi. Můžeme vstoupit do zaprášeného příbytku, jenž je prosvětlen několika fotografiemi básníka s kočkou.

Modrý pokoj v zámečku Petrkov. (Z. Danková / ET ČR)

V rámci programu jsou zde nabízeny nejen černobílé pohlednice a knihy od Suzanne Renaud, ale také příjemné malé občerstvení, s kávou a domácími buchtičkami.

Další program proběhne v sobotu 2. července, kdy zazní koncert se skladbami E. Ysaÿeho, T. A. Findeisena, C. Debussyho, V. Kuchyňky. Zapisujeme si do diáře. Nejen kvůli koncertu, ale protože v době konání koncertu je současně umožněn přístup do kouzelné zahrady.