Komunistická strana Číny (KS Číny) zesílila pronásledování duchovní skupiny uprostřed pandemie, aby zabránila jejím stoupencům odhalit světu situaci ohledně covidu-19 v Číně, uvádí se ve zprávě, kterou zveřejnilo Informační centrum Falun Dafa.

Zpráva zkoumá nejnovější aktualizace a trendy v pronásledování Falun Gongu, duchovní disciplíny brutálně pronásledované čínským komunistickým režimem od roku 1999.

Navzdory omezením zavedeným kvůli pandemii se počet případů zatčení a pronásledování v prvním pololetí roku 2020 téměř zdvojnásobil a do roku 2021 – ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 – téměř ztrojnásobil, uvádí Informační centrum Falun Dafa.

Cílem KS Číny bylo podle zprávy zmařit snahy praktikujících Falun Gongu dostat z Číny informace o zdravotní krizi přímo z místa.

Stoupenci Falun Gongu provozují „největší podzemní mediální a informační síť v Číně“, uvádí se ve zprávě, kterou vytvořili, když se snažili rozbít dezinformace čínské komunistické strany šířené o této praxi během jejího dvě desetiletí trvajícího pronásledování.

Potlačování „komunity informátorů“

Falun Gong, známý také jako Falun Dafa, je duchovní disciplína zahrnující meditační cvičení a morální učení založené na třech základních principech: pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Tato praxe získala v Číně na popularitě v 90. letech 20. století a počet jejích přívrženců se odhaduje na 70 až 100 milionů.

Komunistický režim v obavě, že počet praktikujících představuje hrozbu pro jeho autoritářskou kontrolu, zahájil od července 1999 rozsáhlou kampaň, která pokračuje dodnes a jejímž cílem je potlačit tuto praxi a její příznivce.

Od té doby jsou miliony lidí zadržovány ve věznicích, pracovních táborech a dalších zařízeních, přičemž podle Informačního centra Falun Dafa byly statisíce z nich během věznění mučeny.

Zadržení stoupenci se také stali oběťmi násilného odebírání orgánů, v jehož důsledku bylo v Číně zabito nespočet praktikujících kvůli svým orgánům.

falun gong organy
Praktikující Falun Gongu ve Vídni demonstrují proti odebírání orgánů vězněným praktikujícím v Číně během protestu proti dovozu lidských orgánů z Číny do Rakouska 1. října 2018. (Joe Klamar / AFP via Getty Images)

Důležitou součástí pronásledování ze strany čínského režimu je informační kampaň proti této praxi, jejímž cílem je poštvat čínské občany proti Falun Gongu a jeho stoupencům. Za tímto účelem režim do značné míry spoléhá na propagandu, která šíří nenávist vůči této praxi tím, že ji zkresluje a očerňuje její stoupence.

V reakci na to se přívrženci Falun Gongu věnovali vyvracení propagandy KS Číny a vytvořili síť lidí, kteří se stali „velmi zdatnými v získávání zpráv z Číny, v získávání zpráv v Číně“, řekl Levi Browde, výkonný ředitel Informačního centra Falun Dafa, na webináři „Pandemie, pronásledování a zpětná odezva“, který centrum uspořádalo 9. května.

Pronásledování se posunulo od pouhého cíle vymýtit duchovní menšinu k „potlačování vysoce účinného globálního whistleblowera, který mezinárodně odhaluje zločiny KS Číny a říká čínskému lidu pravdu o tom, co dělá s Falun Gongem, a o skutečné historii čínského komunistického režimu,“ vysvětlil Browde.

Zvýšený počet případů represe

Od začátku pandemie v roce 2020 se podle zprávy dramaticky zvýšil počet hlášení o pronásledování a zatýkání praktikujících Falun Gongu, zejména při porovnání údajů z prvních dvou čtvrtletí roku 2020 a 2021 s rokem před zdravotní pandemickou krizí.

Konkrétně se jednalo o počty zatčení a obtěžování zdokumentované Informačním centrem Falun Dafa: v prvním pololetí roku 2019 se jednalo o 3 383 případů, v prvním pololetí roku 2020 o 5 952 případů a v prvním pololetí roku 2021 o 9 470 případů.

Úmrtí v důsledku zneužívání a mučení dosáhla od začátku roku 2020 počtu 256, jak se uvádí ve zprávě. Vzhledem k obtížnému získávání citlivých informací z Číny jsou však čísla pravděpodobně mnohem vyšší.

Zpráva dochází k závěru, že čínská komunistická strana zintenzivnila represe proti komunitě Falun Gong jako metodu, jak narušit „volný tok informací kolem zdravotní krize“.

Významné události, které dostaly Čínu do centra pozornosti, jako například zimní olympijské hry v roce 2022, se rovněž časově shodovaly se stupňujícími se represemi. Například v provincii Che-pej, kde se olympijský hry pořádaly, došlo k nárůstu případů pronásledování, jak uvádí zpráva.

Zpráva dále zmiňuje případy dvou významných whistleblowerů.

Zmizení Fang Pina

Na počátku pandemie, kdy KS Číny bagatelizovala závažnost zdravotní krize, Fang Pin – samozvaný občanský novinář – rozšířil videozáznamy přeplněných nemocnic ve Wu-chanu, na nichž byla vidět také hromada osmi mrtvých těl v dodávce pohřebního ústavu poblíž nemocnice.

hong kong
Prodemokratická aktivistka (uprostřed) z Hongkongské aliance drží plakát pohřešovaného občanského novináře Fang Pina, při protestu před čínským styčným úřadem v Hongkongu, 19. února 2020. (Isaac Lawrence / AFP via Getty Images)

Video nahrál na YouTube, webovou stránku blokovanou přísně kontrolovaným čínským internetem, a stalo se virálním.

O několik dní později byl Fang zatčen a později zmizel. Téměř dva roky poté byl údajně držen ve vazební věznici Ťiang-an. Místo jeho pobytu je však stále nejisté.

Podle zprávy Informačního centra Falun Dafa čínský režim předtím Fanga zadržoval více než čtyři roky, kdy byl „krutě mučen pro svou víru ve Falun Gong“.

Uvěznění Sü Na

Čínský režim také zatkl 53letou ženu Sü Na spolu s 11 stoupenci Falun Gongu za poskytnutí fotografií Pekingu „zničeného“ pandemií.

Nedatovaná fotografie, na níž jsou Sü Na (vlevo) a Jü Čou. (S laskavým svolením Informačního centra Falun Dafa)

Později byla v dubnu 2021 obviněna za poskytnutí informací o pandemii v Pekingu čínskojazyčnému vydání deníku The Epoch Times. Sü byla v lednu odsouzena k osmi letům vězení.

Její manžel Jü Čou byl v roce 2008 umučen k smrti, když byl držen ve vazební věznici v pekingském okrese Tchung-čou.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil: MiC