Svědomí národa

9. 8. 2022

Požár v Národním parku České Švýcarsko, který vypuknul na konci července, je největším požárem v dějinách České republiky. V parku se nachází kolem 2,5 milionu kubíků uschlého dřeva poškozeného kůrovcem. Na riziko vzniku požáru v takto poškozeném území dlouhodobě upozorňovali zástupci některých obcí v okolí parku.

Naše redakce byla přítomna setkání starostů na Modravě, kde před velkým rizikem požáru uschlého dřeva již v polovině června varoval starosta Starých Křečan František Moravec. Dalším, kdo se snažil správu parku na problém upozorňovat, byl senátor a místostarosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (STAN), jeden ze spoluiniciátorů vzniku národního parku České Švýcarsko.

Správa národního parku obhajuje ponechání 2,5 milionu kubíků uschlého dřeva v parku svou dlouhodobou snahou o co nejmenší zásahy do přírodních procesů v parku. Podle zástupců samosprávy však podcenila riziko.

Reportáž uskutečnil Nadační fond Svědomí národa.

Biodiverzita vs. obecné ohrožení

Policie v souvislosti s požárem v Českém Švýcarsku prošetřuje i možnost, že ze strany správy parku došlo k trestnému činu obecného ohrožení. Vyvstávají i otázky ohledně toho, zda v počátku zodpovědné osoby nepodcenily rozsah požáru a rozsah a rychlost potřebného zásahu hasičů. Přestože plocha přímo zasažená požárem je větší než tisíc hektarů, vedení správy parku se zpočátku v médiích vyjadřovalo tak, že požár může být prospěšný a prospět biodiverzitě v parku.

„To tady opravdu chceme mít? My bychom se měli snažit o to, aby tady byl zdravý vzrostlý les, ne o to, aby se vypalovalo,“ říká k tomu fyziolog rostlin doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel ENKI o.p.s. Docent Pokorný se podivuje i nad tím, proč se v době, kdy jsme podřídili ekonomiku redukci uhlíkové stopy, nikdo nepozastavuje nad tím, kolik oxidu uhličitého vznikne při hoření lesa, a jaký dopad na klima má to, že místo zelených lesů vznikají uschlé či spálené holiny.

V tuto chvíli není jasné, jaká budoucnost čeká požárem zasažené území v Českém Švýcarsku. Ač správa parku a někteří experti očekávají spontánní zalesnění, nemají k dispozici žádné srovnání. Na území České republiky neexistuje žádná jiná tak rozsáhlá lesní plocha, která by shořela.

Další sporné body

Požár, na jehož riziko zástupci některých obcí v sousedství národního parku České Švýcarsko upozorňovali, není první třecí plochou mezi samosprávou a parkem. Mnozí kritizují vedení parku i za přístup k boji s kůrovcem, který se začal v parku masivně šířit od roku 2018, a za odstraňování geograficky nepůvodních druhů dřevin, jako je douglaska tisolistá nebo borovice vejmutovka.

Zatímco zastánci odstraňování nepůvodních dřevin obhajují s tím, že tyto dřeviny jsou invazivní a mají tendence vytvářet monokultury, někteří jejich kritici přirovnávají postupy likvidace stromů v národním parku k vandalismu a vraždění.