Podle právnické skupiny je nový program digitální identity, který navrhuje kanadská federální vláda, náchylný k tomu, aby byl využíván k přístupu k soukromým informacím a ke zvýšení kontroly nad lidmi, a přirovnává jej k pekingskému systému sociálních kreditů.

Podrobnosti o programu byly zveřejněny ve zprávě nazvané Canada’s Digital Ambition 2022, která byla 4. srpna zveřejněna na internetových stránkách federální vlády. Zpráva zmiňovala zvýšenou závislost Kanaďanů na digitálních platformách během pandemie covidu-19 a uvádí se v ní, že vláda zřídila program digitální identity, aby poskytovala své služby prostřednictvím „modernizovaných a dostupných nástrojů“.

V nedávné zprávě nazvané Kanadská cesta do Pekingu však Centrum pro ústavní svobody (Justice Centre for Constitutional Freedoms) varovalo, že Kanaďané by tak mohli přijít o svá práva a svobody chráněné Listinou, a uvedlo paralelu mezi používáním technologií digitální identity v Kanadě a v Číně, které jsou si podle skupiny pro ústavní práva „nepříjemně blízké“.

„Pohodlí digitální identity je daleko převáženo jejími potenciálními náklady: kanadské vlády mají nyní možnost přístupu k podrobným, osobním, důvěrným informacím o osobních záležitostech Kanaďanů v reálném čase,“ uvádí se ve zprávě.

„Digitální identita také umožňuje vládám porušovat práva a svobody, kterým se Kanaďané těšili po staletí, a považovat je naopak za privilegia, která si je třeba zasloužit ,správným‘ chováním. … Na konci této cesty leží ,systém sociálního kreditu‘ Komunistické strany Číny (KS Číny), která využívá svůj systém totálního dohledu ke sledování, trestání a odměňování svých občanů.“

Systém sociálního kreditu

Čínský systém sociálního kreditu, který byl v březnu 2018 zaveden ve velkých městech v zemi, byl podle Centra pro spravedlnost předmětem varování kanadské zpravodajské služby (CSIS).

„Velká data umožňují straně [Komunistické straně Číny] rozšířit již tak rozsáhlou kontrolu nad životy čínských občanů. Rozvíjející se systém sociálního kreditu umožní komplexní shromažďování údajů k měření loajality jednotlivců vůči státu,“ uvádí se ve zprávě CSIS z roku 2018.

„Údaje lze shromažďovat o společnostech a jednotlivcích v zahraničí, což představuje výzvu pro země, které si nepřejí být součástí čínského systému sociální kontroly. Čínská strategie velkých dat může zlepšit politickou kontrolu, aniž by se zlepšila skutečná kvalita vládnutí.“

Osobám se špatným sociálním kreditem je prý v Číně odepřen přístup k veřejným zařízením a službám. Pouhé dva měsíce po zavedení v roce 2018 systém zablokoval 11 milionů letů a čtyři miliony jízd vlakem, uvedl Business Insider.

Centrum kritizovalo federální vládu za sledování a zmrazení bankovních účtů příznivců protestu řidičů kamionů nazvaného Konvoj svobody (Freedom Convoy). Protest, který se konal od konce ledna po dobu více než tří týdnů v centru Ottawy, vyzýval k ukončení nařízení a omezení v souvislosti s covidem-19. Dne 14. února se federální vláda odvolala na zákon o mimořádných událostech, který finančním institucím dával zvláštní pravomoci zmrazit bankovní účty účastníků hnutí, a to bez soudního dohledu za účelem ochrany soukromí nebo soukromého majetku.

Centrum pro spravedlnost rovněž poukázalo na zprávy, podle nichž federální vláda v roce 2016 testovala technologie pro rozpoznávání obličejů na milionech cestujících na letišti Toronto Pearson a v průběhu pandemie covidu-19 povolila sběr dat z 33 milionů mobilních zařízení.

„Kanaďané tedy již okusili systém sociálního kreditu ve stylu Komunistické strany Číny,“ uvedlo centrum ve své zprávě.

„Poplašné zvony“

Zpráva Centra pro spravedlnost dospěla k závěru, že digitální identifikační technologie by neměly být svěřeny žádné vládě.

„Otázka pro Kanaďany … nezní, zda lze této federální vládě důvěřovat v oblasti digitálních průkazů totožnosti. Jde o to, zda jakákoli vláda, ať už federální nebo provinční, dokáže odolat pokušení ignorovat Listinou zaručená práva na svobodu projevu, svědomí, víry, sdružování, pokojné shromažďování, cestování, soukromí nebo osobní bezpečnost, pokud ti, kdo mají moc, mají dojem, že jejich ignorováním vznikne nějaká výhoda,“ uvádí se ve zprávě.

„Krátká odpověď zní ,ne‘. Vzhledem k tomu, že zavedení digitálních průkazů totožnosti, digitální měny v Kanadě a nedávné případy zneužití vládní moci jsou ozvěnou podobného vývoje v Číně, měly by se po celé zemi rozeznít poplašné zvony. Kanaďané mají důvod se obávat, že i oni nakonec budou žít v systému ne nepodobném systému sociálního kreditu.“

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. Překlad byl redakčně upraven a zkrácen. (jas)