Enrico Trigoso

24. 8. 2022

Dokumenty společnosti Moderna týkající se testování vakcíny proti covidu na zvířatech, které získala organizace Judicial Watch na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ukazují, že u některých potomků potkanů, kterým byla aplikována injekce mRNA vakcíny společnosti Moderna, se objevily malformace (tj. vrozené deformace) žeber.

Těchto 700 stran obsahuje část formálního balíčku žádosti o biologickou licenci (BLA), kterou musí výrobce předložit FDA ke schválení.

Dokumenty zatím nebyly zveřejněny, ale analyzovala je bývalá vedoucí pracovnice farmaceutického oddělení Alexandra Latypová a prověřil je deník The Epoch Times.

Součástí dokumentů jsou výsledky testů, které ukazují, že vakcíny mRNA od Moderny způsobily statisticky významné malformace skeletu u potomků potkanů, kteří užívali dávky mRNA-1273 (Spikevax mRNA).

„Změny ve vyšetření skeletu související s mRNA-1273 zahrnovaly statisticky významné zvýšení počtu potkanů F1 s jedním nebo více zvlněnými žebry a jedním nebo více žeberními uzlinkami. Vlnitá žebra se objevila u šesti plodů a čtyř vrhů s prevalencí u plodu 4,03 % a u vrhu 18,2 %. Uzlinky na žebrech se objevily u pěti z těchto šesti plodů,“ uvádí se v interních dokumentech společnosti Moderna.

F1 označuje potkaní potomstvo a vrh označuje skupinový porod potkanů.

„Toxicita pro matku v podobě klinických pozorování byla pozorována po dobu pěti dnů po poslední dávce (13. den těhotenství), což koreluje s nejcitlivějším obdobím pro vývoj žeber u potkanů (14. až 17. den těhotenství),“ uvádí se v dokumentech.

Epoch Times Photo
Balíček dokumentů o studiích biodistribuce, který získala organizace Judicial Watch. (Se svolením Alexandry Latypové)

Termín „zvlněná žebra“ se vztahuje na žebra, která nejsou správně tvarovaná.

Jinými slovy, šest z přibližně 149 mláďat potkanů mělo zvlněná žebra a pět z nich mělo také uzlinky na žebrech.

Podle analýzy Latypové byly zkoumány pouze samice potkanů (samci potkanů nebyli vakcínou Moderna léčeni).

Samice dostaly lidskou dávku 100mcg Spikevax mRNA, 28 a 14 dní před pářením a 1. a 13. dnem březosti.

„1/2 potkanů byla utracena před porodem za účelem vyšetření plodů, zbytek byl sledován do 21. dne po porodu,“ uvedla Latypová s tím, že „nejsou uvedena žádná čísla o velikosti studie“.

Kromě toho není k dispozici žádná zpráva o studii, ale pouze vlastní interpretace výsledků společností Moderna.

Výsledky byly součástí reprodukčních toxikologických testů provedených společností Moderna, což je podle Latypové jediný reprodukční toxikologický test pro tento produkt.

Není známo, jak se dávka převádí z lidí na potkany.

„Moderna ani Pfizer neposkytly žádné výpočty dávek ani informace o zdůvodnění výběru dávek ve studiích na zvířatech,“ řekla Latypová listu The Epoch Times.

„Dávky léků, či zejména biologických léků, nemusí mít nutně lineární vztah k toxicitě nebo účinnosti. Pravděpodobně se jedná o mnohem složitější vztah a bohužel není vůbec znám.“

„Reprodukční toxikologie se zabývá studiem nežádoucích účinků léčivých přípravků na reprodukci. Úřad FDA vyžaduje testování reprodukční toxicity u všech NME, které mají být použity u žen ve fertilním věku,“ dodala Latypová, která pracovala ve více než 60 farmaceutických společnostech a zaměřovala se především na tvorbu a revizi klinických studií, z nichž mnohé byly předloženy úřadu FDA.

Navzdory výše uvedeným laboratorním výsledkům vydal FDA 30. ledna prohlášení, že nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky na postnatální vývoj.

„Ve studii nebyly pozorovány žádné malformace nebo odchylky plodu související s vakcínou ani žádný nepříznivý vliv na postnatální vývoj,“ uvedl FDA na etiketě vakcíny Spikevax společnosti Moderna.

„Ve studii vývojové toxicity bylo čtyřikrát IM (vnitrosvalově, pozn. red.) podáno samicím potkanů 0,2 ml vakcinačního přípravku obsahujícího nukleosidem modifikovanou mRNA (100 mcg) a další složky, které jsou obsaženy v 0,5 ml jednorázové lidské dávky vakcíny SPIKEVAX: 28 a 14 dní před pářením a v 1. a 13. den březosti,“ uvádí se v publikaci FDA.

Vakcína firmy Pfizer rovněž způsobila u potkanů vznik abnormálních žeber

V srpnu 2021 vydavatelství Elsevier publikovalo recenzovanou studii (pdf) s názvem „Nedostatek účinků na fertilitu samic a prenatální a postnatální vývoj potomstva u potkanů při použití vakcíny BNT162b2, založené na mRNA COVID-19“.

BNT162b2 je vakcína společnosti Pfizer.

Všichni autoři publikace byli zaměstnáni společností Pfizer, BioNTech nebo Charles River, která je smluvním partnerem firmy Pfizer.

Tato publikace naznačuje, že v postnatálním vývoji potomků „chyběly účinky“, ale studie ukazuje, že u očkovaných potkaních potomků došlo k nárůstu abnormálních žeber o 295 % (8,3 % oproti 2,1 % v kontrolní skupině). Obrovský nárůst byl zaznamenán u toho, co je popisováno jako „nadpočetnost bederních obratlů“.

„Mimořádně nebezpečný varovný signál“

„Skeletální abnormality v kostech žeberního koše jsou naprosto důležité a byly statisticky zvýšené u potkaních potomků experimentální skupiny ve srovnání s placebovou skupinou,“ řekl James Thorp, doktor medicíny certifikovaný v porodnictví a gynekologii a také v mateřsko-fetální medicíně, deníku The Epoch Times poté, co se seznámil s Latypovou analýzou balíčku BLA firmy Moderna.

„V klinickém porodnictví a mateřsko-fetální medicíně se setkáváme s podobnými nálezy u abnormalit skeletu před porodem, které jsou velmi závažné a často smrtelné. V reprodukčních toxikologických studiích se jednalo o mimořádně nebezpečný varovný signál, který nikdy nebyl vynesen na světlo světa, aby ochránil občany na celém světě. CDC, Pfizer, Moderna a stěžejní lékařské časopisy medicínského průmyslového komplexu lhaly americké veřejnosti a měly by být pohnány k odpovědnosti,“ uvedl Thorp.

Thorp nedávno analyzoval a ověřil nejnovější údaje ze systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) týkající se vakcín proti covidu-19 a porovnal je s vakcínami proti chřipce, přičemž zjistil četné abnormality.

Na webových stránkách CDC se vakcíny proti covidu v těhotenství doporučují, aby se „předešlo závažným onemocněním a úmrtím těhotných žen“.

Americká akademie porodníků a gynekologů rovněž „důrazně doporučuje, aby těhotné osoby byly očkovány proti covidu-19“, a dodává, že kompletní očkování těhotných žen by mělo být „prioritou“.

Společnosti Moderna, Pfizer, CDC a FDA na žádosti o komentář nereagovaly.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. (jas)

Související témata

Přečtěte si také

Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch
Dlouhé nošení, potlačování hluku a bezdrátové připojení: Jak sluchátka poškozují náš sluch

Sluchátka mohou být pohodlná, ale pohodlí má svou cenu. „Cokoli, co blokuje slyšení přirozených zvuků zvenčí, může vyvolat toto vnímání hlasitějšího tinnitu,“ řekla audioložka Prutsmanová.

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem
„Průvod planet“: 6 planet se v červnu srovná do řady s Měsícem

3. června, pouhých 20 minut před východem Slunce vašeho místního času, se na obloze srovná 6 planet do jedné řady s Měsícem...

Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá
Neplodnost trápí čím dál více českých párů. Dětí „ze zkumavky“ přibývá

Špatný životní styl, kouření, nadváha, ale i současný trend zakládat rodinu v pozdním věků jsou určitými aspekty, které mohou vést k neplodnosti...