V průběhu cílených policejních razií bylo zajištěno 20 kg metamfetaminu v různém stádiu výroby, 11 kg přesyceného vodného roztoku obsahující látku metamfetamin hydrochlorid, celkem 35 kg samostatného efedrinu v podobě tablet a větší množství chemikálií potřebných k „vaření“ drog, zejména stovky litrů kyselin.

Policisté Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky nyní rekapitulují a vyhodnocují, jak počátkem měsíce srpna 2022 v rámci operace „KOZEL II“ finalizovali prověřování trestné činnosti páchané zločineckou sítí osob, která se výběrově orientovala na velkoobjemovou nelegální produkci metamfetaminu, oznamuje Policie ČR ve své zprávě a dále uvádí:

„Z hlediska rozsahu, charakteru a dopadů na nelegální drogové trhy v České republice se jedná o významný případ, neboť tato organizovaná skupina prokazatelně stojí za provozem nelegální laboratoře na výrobu metamfetaminu v Karlovarském kraji s přesahem své dodavatelské činnosti do dalších krajů České republiky a zejména do zahraničí.“

Zločinecké uskupení bylo převážně tvořeno osobami původem z Vietnamu, ale servisním článkem skupiny byl občan České republiky. Skupina se specializovala přímo na velkoobjemovou výrobu metamfetaminu, dodává zpráva PČR.

„Komodity určené k výrobě této látky byly do laboratoře dodávány postupně, velmi sofistikovaným způsobem. Při samotné výrobě metamfetaminu se členové skupiny chovali vysoce konspirativně. Jednotlivé osoby se vzájemně nepotkávaly a jejich komunikace probíhala zcela skrytě. Přepravu chemikálií (prekurzorů drog) a následně i finálního produktu, včetně zajištění stravy pro obsluhu nelegální laboratoře, realizovala skupina postupně po malých množstvích a odděleně s využitím mnoha vozidel a úkrytů. Organizovaná skupina byla rovněž napojena na nelegální dovozce léků s obsahem efedrinu ze zahraničí, převážně z Východní a Jižní Evropy. Vyrobená droga byla pak určena ve velkých objemech překupníkům do SRN a z menší části sloužila k saturaci poptávky na českém trhu,“ vysvětluje průběh dějství Jakub Frydrych, brig. generál, ředitel NPC SKPV (Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování – SKPV PČR).

„Vysoká míra škodlivosti této trestné činnosti spočívá zejména v objemu zobchodovaných látek a v míře ekologických a zdravotních rizik, souvisejících s přepravou, uskladněním a zejména s vlastní nelegální výrobou drogy,“ upozorňuje Frydrych na velmi vážný jev.

Za zvláště znepokojující jev, který souvisí s výskytem nelegálních laboratoří s velkoobjemovou produkcí, považuje gen. Frydrych vypouštění vysoce toxických odpadních látek z nedovolené výroby do běžné kanalizační sítě neb o přímo do přírody. Velkým rizikem je rovněž kontaminace objektů využívaných k uskladnění chemických látek a k samotné produkci.

Nelegální laboratoř provozovaná zločineckým uskupením se nacházela pouhých 200 metrů od zdroje pitné vody pro město Cheb u vodní nádrže Jesenice, v chatové osadě Mechová. Provedeným ohledáním a bližším průzkumem však nebyl únik nebezpečných látek a kontaminace zdrojů vody zjištěn.

V rámci trestního spisu pod krycím názvem „KOZEL II“, který dozoruje Krajské státní zastupitelství v Plzni, byly doposud na území České republiky zadrženy 4 osoby. Proti těmto pachatelům bylo zahájeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy jim hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce až 12 let.

„Kvalifikovaný odhad celkového objemu nelegální produkce metamfetaminu touto organizovanou skupinou se pohybuje v řádech stovek kilogramů. V rámci probíhajícího vyšetřování lze důvodně předpokládat zadržení a obvinění dalších osob,“ zakončuje zpráva PČR.