Z dotazů, které rozesílala Společnost pro obranu svobody slova (SOSP) před druhým kolem senátních voleb 2022, jsou patrné názory některých kandidátů do Senátu na otázky hranic svobody slova a umlčování odlišných názorů. (zdroj) Na dotazy odpovědělo celkem osm kandidátů a šest z nich bylo nakonec zvoleno do Senátu.

Níže uvádíme názory těchto šesti nově zvolených senátorek a senátorů, které byly zveřejněny na stránkách SOSP. Odpovědi zaslali a následně byli zvoleni Daniela Kovářová, Jiří Oberfalzer, Michael Canov, Jiří Dušek, Ivana Váňová a Jana Zwyrtek Hamplová.

Otázky

1. Co pro vás znamená svoboda projevu a kde jsou podle vás její hranice, pokud nějaké má?

2. Jak se díváte na současný trend umlčování odlišných názorů a diskriminace, někdy i kriminalizace jejich nositelů pod záminkou „boje proti dezinformacím“? Chcete tomu nějak bránit?

Odpovědi členů Senátu ČR

Daniela Kovářová (obvod Plzeň město)

(daniela2022.cz)

1. Svoboda nesmí mít žádné hranice. Kdo o nich mluví, svobodu nepochopil. Svoboda znamená, že nikdo nesmí vůči mně použít násilí, leda v sebeobraně. Stejné je to se svobodou i slova. Nemá a nesmí mít hranice. Zároveň platil, že vždy je člověk zodpovědný za újmu, kterou někomu způsobí. To ale nikdy nesmí vést k úvaze, že raději něčí svobodu předběžné omezíme, aby náhodou někomu nezpůsobil újmu.

2. Tento trend je jen cestou k tyranii. A bráním tomu a bránit budu vždy a všude. Nejen tím, že si nenechám zavřít ústa, ale i tím, že vždy budu hájit svobodu mluvit i pro ty, jejichž slova mi půjdou proti srsti.

Pozn.: rodinná advokátka a spisovatelka (Nestraníci), zvolena 10 707 hlasy. (54%)


Jiří Oberfalzer (obvod Beroun)

(Senat.cz)

1Svoboda projevu je základem demokracie. Lze ji omezovat jen tam, kde usiluje o podporu násilí.

2. Je to velice ošemetné, vždy zpozorním, když se někdo prohlašuje za držitele jediné pravdy. Pozorujeme to třeba v otázce klimatických změn. Odborníci, kteří nesdílejí názory hlavního proudu, jsou ostrakizováni a ignorováni.  Přitom vědě sluší skepse a pochybnost, tolikrát se v historii mýlila.

Pozn.: senátor Parlamentu ČR (ODS), znovu zvolen 11 297 hlasy. (55%)


Michael Canov (obvod Liberec)

(Senat.cz)

1Svoboda projevu je jedním ze základních atributů demokratického státu. V ústavním dokumentu Listině základních práv a svobod je uvedena záruka svobody projevu a práva na informace. Dle ní má každý právo vyjadřovat názory, svobodně vyhledávat a šířit informace. Kde svoboda slova končí? Trestní zákon, ten omezuje svobodu slova. Je trestné, když někdo popírá, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny nebo zločiny proti míru.

2. Kdyby existoval nezávislý opravdový děd vševěd, byl boj proti dezinformacím bojem jednoduchým. V současném světě plném sociálních sítí s nekonečným tokem informací, zkreslených informací a dezinformací je však situace nepoměrně složitější. Nutno zde postupovat stylem raději desetkrát či spíše stokrát měř než jednou chybně řež.

Pozn.: senátor Parlamentu ČR (Starostové pro Liberecký kraj), znovu zvolen 14 000 hlasy. (66,3%)


Jiří Dušek (obvod Brno – město)

(Senat.cz)

1. Nejde jen o svobodu projevu, ale také o svobodu po projevu. Měla by se ctít, vyjma zákonem zakázaných projevů.

2. Pokud se nejedná o nezákonný projev, nemělo by docházet k diskriminaci vystupujících. Bohužel problematické je čím dál častější užívání prvků umělé inteligence k cenzuře nejrůznějších projevů, které se často realizuje nadnárodními společnostmi nebo majiteli těchto společností. V tom vidím největší problém, který je nezbytné nějakým způsobem omezit.

Pozn.: senátor Parlamentu ČR, hvězdář, ředitel Hvězdárny a planetária Brno (ODS), znovu zvolen 10 544 hlasy. (62,9%)


Ivana Váňová (obvod Nový Jičín)

(ivanavanova.cz)

1. Pro mě osobně je důležitá demokracie a svoboda projevu s tím souvisí. Za hranicí jsou neověřené, smýšlené informace, vulgární vyjadřování. Dotyčný má pak velmi omezené možnosti se bránit. Měla by zde platit slušnost.

2. Pokud se jedná skutečně o dezinformaci (což mnozí napoprvé nerozeznají) je to špatné a takové informace vnášejí  pak zbytečné zlo do demokratické společnosti. A to je velmi nebezpečné. V takovém případě je nutné zasáhnout. Na druhou stranu každý člověk má odlišný pohled na věc a souhlasím s tím, aby každý měl právo se vyjádřit. Nesmí být umlčován. Nesnáším lež a překrucování podstaty.

Pozn.: starostka obce ČR (KDU-ČSL), zvolena 10 039 hlasy. (50,79%)


Jana Zwyrtek Hamplová (obvod Kroměříž)

(hamplova.cz)

1. Svoboda projevu je zcela zásadním předpokladem svobodné společnosti, právního státu a moderní civilizace. Má meze zcela čitelné – nesmí jí být zneužito pro propagaci lži, nesmí být zaměňována za svobodu urážet jiné, zkrátka musí probíhat věcně, argumentačně, názory musí být formulovány slušně, bez vulgarit, a nesmí být projevem naplňovány trestné činy – například výzvy k protiprávnímu jednání apod. Osobně se domnívám, že všichni víme nebo „tušíme“, kde jsou meze svobody projevu, ale někteří lidé záměrně toho pojmu zneužívají, aby mohli dosahovat svých nečestných cílů. Svoboda projevu je prostě pilířem svobody a demokracie, a její zneužití právě naopak. Protože jsem zažila dobu totality, svobodu slova si velmi považuji, protože vím, jak vypadá opak. A proto jsem také na omezování svobody slova, tedy na cenzuru a podobné jevy, velmi citlivá, a vždy proti nim budu důsledně vystupovat.

2. Pojmy dezinformace a dezinformátor byly zneužity pro útoky na nepohodlné názory a jejich nositele, a paradoxně se tímto pojmem dnes často nazývá informace pravdivá a člověk tuto pravdu přinášející. Mně tento pojem připomíná předlistopadové, tedy totalitní označování lidí nepohodlných tehdejšímu režimu „ztroskotanci a samozvanci“ s cílem je degradovat v očích ostatních. V každém případě je to metoda velmi blízká totalitnímu režimu a ti, kteří ji používají, jsou novodobými diktátory jediné pravdy. To je velmi nebezpečný trend, a od počátku je třeba se mu vzepřít. Ano, lidé se mohou mýlit, a pak je třeba říct  mýlíte se, a to proto a proto, a mít argumenty. To je normální, běžné a civilizované. A patřící do demokratické společnosti a právního státu. Ale připouštět jediný možný výklad jen proto, že „chci“, a jiné dehonestovat, nemá s právním státě a demokratické společnosti co dělat. Proto ty, kteří používají toto nálepkování, považuji za lidi hlásící se k minulému režimu, tedy k totalitnímu režimu. Tomu pak svědčí vše ostatní – nepouštění těchto lidí do veřejnoprávních médií, apod. Václava Havla taky nepustili do televize. Zajímalo by mne, co by řekl tomu, co někteří dnešní rádoby demokratičtí politikové předvádějí. Asi se obrací v hrobě. Musíme z toho ale najít cestu ven – upravit legislativu tak, aby podobné věci prostě nebyly možné. Spoléhat na to, že lidé u moci budou ctít svobodu slova automaticky, evidentně nelze.

Pozn.: advokátka (Bez politické strany), zvolena 9 031 hlasy. (50,65 %)

Informace o počtu hlasů převzaty z Českého statistického úřadu (zdroj)

Zdroj: SOSP