Kalifornie se k 1. lednu stala prvním státem v USA, který u dětí legislativně „posvěcuje“ podstoupení procedur a zákroků související se změnou pohlaví, čímž zaujala značně kontroverzní postoj ve srovnání s některými státy vedenými republikány, které naopak začaly invazivní lékařské zákroky u dětí identifikujících se jako transgender zákonem omezovat.

Kalifornský zákon SB 107, který v září podepsal guvernér Gavin Newsom, umožňuje poskytovat léky a chirurgické služby související se změnou pohlaví neboli tzv. „péči potvrzující pohlaví“ (procedury pro změnu pohlaví) dětem, a to i ze států, kde byly takové zákroky zákonem omezené či dokonce klasifikované jako trestný čin. Zakazuje také státním soudům zasahovat do „bojů“ o péči o děti v souvislosti s těmito zákroky.

Zákon rovněž zakazuje poskytovateli zdravotní péče nebo smluvnímu partnerovi zveřejňovat lékařské informace týkající se osoby nebo subjektu, který poskytuje dítěti procedury pro změnu pohlaví. A to dokonce i v případě soudní obsílky jiného státu unie.

„Neuvěřitelné zklamaná“

V rozhovoru pro The Epoch Times v září osmnáctiletá ex-transgenderová teenagerka Chloe Coleová, která na půdě kalifornského Kongresu svědčila proti SB 107, uvedla, že ji Newsomovo schválení zákona nepřekvapilo, ale přiznala, že je „neuvěřitelně zklamaná“ z toho, že tento „odporný zákon“ byl podepsán.

Když bylo Coleové 15 let, nechala si odstranit prsa – šlo o rozhodnutí, kterého nyní lituje. To, že se Kalifornie stane „sanctuary“ státem (pozn. překl.: tj. hájícím a podporujícím, nebo také „útočištěm“), „otevře brány tisícům dětí, které budou trpět tím, čím jsem si prošla já. Žádné americké dítě už není v bezpečí před mastektomií, sterilizací nebo narušeným vývojem – to vše pod rouškou ‚život zachraňující péče‘,“ dodala Coleová.

Některé republikány vedené státy přijímají opačná opatření. Na Floridě představitelé zdravotnictví v listopadu zakázali v celém státě procedury pro změny pohlaví u nezletilých. To zahrnuje zákaz operací na změnu pohlaví a blokátorů puberty pro nezletilé, které stát považuje za příliš mladé na takové invazivní a těžko zvratitelné zákroky.

V dubnu guvernérka Alabamy Kay Iveyová podepsala zákon, který postihuje lékaře i trestem odnětí svobody v případě, že dětem předepíší léky blokující pubertu nebo hormonální léčbu. Mladí lidé také musí používat toalety podle svého biologického pohlaví, a ne podle pohlaví, se kterým se identifikují.

Další progresivní zákony v Kalifornii

Kromě zákona SB 107 vstoupilo v Kalifornii 1. ledna v platnost také několik dalších radikálních zákonů. Jeden z nich, AB 2147, má za to, že bránění chůzi na červenou či přecházení silnice mimo přechod je rasistické, protože více postihuje lidi z komunit různé barvi plati. Policie nyní nesmí zastavovat lidi, kteří nelegálně přecházejí ulici, s výjimkou případů, kdy jsou v ohrožení.

Zákon SB 1375 rozšiřuje přístup k potratům v Kalifornii tím, že umožňuje zdravotním sestrám provádět některé potratové zákroky bez nutnosti dohledu lékaře. Potraty prováděné podle tohoto pravidla jsou omezeny na první trimestr těhotenství.

AB 2098 vyžaduje, aby lékařské licenční rady ve státě zahájily disciplinární řízení proti lékařům, o nichž se má za to, že šířili dezinformace související s covidem-19. Zákon definuje dezinformaci jako „nepravdivou informaci, která je v rozporu se současným vědeckým konsensem a jež je v rozporu se standardní péčí“.

Problém zákona spočívá v tom, že „vědecký konsenzus“ týkající se covidu-19 se vyvíjí. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a veřejné autority v průběhu času aktualizují svá doporučení.

Někteří se obávají, že zákon podkope schopnost lékařů dobře sloužit svým pacientům, protože by nemohli mluvit o informacích, které jsou v rozporu s aktuálním „vědeckým konsenzem“.

Překlad a redakční úprava původního článku: J. S.