Růst důchodů o 400 korun stejnou částkou všem a další růst nad tuto částku ve výši 2,3 %. To jsou dva stěžejní parametry upravených pravidel pro červnovou mimořádnou valorizaci důchodů, které v pondělí 20. února přijala per rollam vláda. Průměrný důchod by tak měl vzrůst o 760 korun. Úprava nyní míří do Poslanecké sněmovny, změny by měly být definitivně schváleny do 22. března.

K úpravě valorizačního mechanismu dojde dle vládního vyjádření novelou zákona o důchodovém pojištění. Mimořádné zvýšení důchodů se odvíjí od údajů ČSÚ, který měří index spotřebitelských cen a sleduje výši životních nákladů domácností důchodců. Na základě nových pravidel by se tak v praxi měl zvýšit průměrný důchod o 760 korun a překročí hranici 20 tisíc korun.

Valorizace důchodů bez schválených úprav by znamenala nárůst deficitu veřejných financí o více než 34 miliard korun v letošním roce a až 58 miliard v roce příštím. „Kdybychom nezasáhli, přinesla by červnová valorizace obrovský dluh do státního rozpočtu. Úpravou valorizací směřujeme k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Je důležité, aby pomoc státu směřovala k lidem, kteří celý život pracovali, avšak měli nízké mzdy a tím pádem dnes pobírají podprůměrné důchody,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Předchozí mimořádné valorizace v loňském roce jim přinesly jen podprůměrné navýšení, a tak se obtížněji vyrovnávají s růstem cen,“ dodává.

Příklady navýšení důchodů po valorizaci:

Výše důchodu (Kč)Navýšení po valorizaci (Kč)
14 000630
16 000676
24 000860

Navrhovaná úprava valorizačního mechanismu nyní míří do Poslanecké sněmovny, kde bude vláda usilovat o dosažení shody i s opozičními poslanci. Sněmovna by o novele měla rozhodovat na mimořádné schůzi 28. února, s konečnou platností by měly být změny schváleny do 22. března.

Změna valorizací by měla být prvním krokem, který směřuje k posílení dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Na změny valorizací však budou v rámci důchodové reformy navazovat ještě další opatření. Její základní parametry by tak měly být dle vládního vyjádření známé v průběhu jara letošního roku a v dubnu by mohly být představeny veřejnosti, slibuje vláda.

Dle vládního webu by za 18 měsíců vlády Petra Fialy měla vzrůst výše průměrného důchodu o 31 %. „Jsme hrdí na to, že za naší vlády se v rekordním čase rekordním způsobem zvýšily důchody. Ten nárůst během několika měsíců je enormní, ale musíme hledět také na podstatný ukazatel poměru průměrného důchodu vůči průměrné mzdě, který se z těch původních přibližně čtyřiceti procent dnes přibližuje padesáti,“ konstatuje předseda vlády.

„Důchody byly v loňském roce navyšovány hned třikrát. Když naše vláda nastupovala, průměrný důchod činil 15 425 korun. Po červnové valorizaci to bude 20 188 korun. To je nevídaná výše i v poměru k průměrným výdělkům ekonomicky aktivních občanů,“ připomněl Jurečka.

Při přípravách důchodové reformy plánuje kabinet Petra Fialy usilovat o nalezení shody s opozicí i sociálními partnery. „Pokládám za nutné, abychom se snažili dosáhnout i shody s opozicí, a to právě proto, aby lidé měli jistotu, že věci, které v důchodové reformě uděláme, budou platit v příštích desetiletích,“ sdělil premiér.

Fiala rovněž konstatoval, že ve veřejném prostoru se v poslední době objevovaly i návrhy, aby vláda zrušila samotný automatický valorizační mechanismus, což vláda neudělá.

Stejné tempo růstu jako u starobních důchodů se bude od června týkat také invalidních a pozůstalostních důchodů. Jedinou výjimkou jsou ti, kteří pobírají dva důchody zároveň (typicky starobní a vdovský), kde se navýšení o 400 korun nepromítne u obou důchodů, ale pouze u jednoho.