Pražský hrad: „Když politici nastupují do funkce, často mluví o 100 dnech hájení. Předcházejí tím případné kritice za vlažný start. To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start. Proto jsem připravil plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Po uplynutí této doby mě budete moci posuzovat podle výsledků, nikoli podle slov a slibů,“ uvádí nově zvolený prezident Petr Pavel na hradním webu, jakmile se ujal funkce. Dodává, že jeho kroky budou směřovat k naplnění cílů v osmi oblastech, jimiž jsou:

Otevírání Pražského hradu veřejnosti, což obnáší uvolňování bezpečnostních opatření v maximální míře, dále zorganizování kulatého stolu zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma kulturního otevírání Hradu, o jehož výsledcích chce informovat veřejnost.

Prezident chce jednat se zástupci architektů a s odborníky na veřejný prostor k tématu revitalizace prostor Pražského hradu a jeho okolí, za tímto účelem jmenuje také externího poradce, dále chce zavést systém pravidelných brífinků pro média, kde získají odpovědi na všechny otázky k programu prezidenta a připravovaným krokům. Provede revizi komunikačních kanálů prezidenta, které využívá prezidentská kancelář, a rozšíří svůj tým o odborníky na sociální sítě a digitální komunikaci.

Komunikační strategií chce oslovit mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a naléhavá společenská témata.

Zahájí potřebné kontroly v KPR i obou příspěvkových organizacích, aby Hrad začal fungovat jako transparentní instituce, která je tady především pro občany.

Zreviduje procesy a kontrolní mechanismy nastavené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Lesní správou Lány a Správou Pražského hradu. Prověří, jak jsou vnitřní směrnice a předpisy funkční. Nastaví moderní a transparentní způsoby řízení, které zabrání nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi.

Připraví a představí organizační změnu kanceláře, která bude v souladu s vytyčenými cíli. Po obdržení závěrečné zprávy NKÚ o výsledcích provedených kontrol zajistí zavedení doporučených opatření.

Dalším prezidentovým záměrem je zvyšování politické kultury v zemi, pravidelné schůzky premiéra a předsedy nejsilnější opoziční strany s cílem hledat společné styčné body. K tomu náleží i

první schůzka s cílem nastavit pravidelná setkávání se zástupci koalice a opozice ohledně podoby důchodové reformy.

Představí transparentní tým poradců prezidenta v oblastech, které považuje za klíčové: ekonomika, energetika, důchodová reforma, ústavní právo, životní prostředí, sociální politika a vzdělávání. Bude se s nimi pravidelně setkávat s cílem hledat řešení ve výše uvedených tématech.

Chce představit Česko jako spolehlivého zahraničního partnera – navštíví všechny sousední země, setká se s jejich čelnými představiteli a dohodne kroky k prohlubování vzájemné spolupráce.

Druhá návštěva sousední země – krok do Polska

Na svoji druhou zahraniční cestu zamířil prezident republiky Petr Pavel s manželkou do Polska – navázal tak na svůj slib z předvolební kampaně. Návštěvu zahájili ve čtvrtek 16. března setkáním s prezidentem Andrzejem Dudou a jeho manželkou Agatou.

„Vztah obou zemí zřejmě nikdy nebyl tak dobrý jako nyní. Vidím za tím i vliv války na Ukrajině, která nám pomohla uvědomit si hodnotu spolupráce,“ uvedl po setkání prezident Pavel na hradním webu. Zdůraznil, že obě země čelí společným problémům, ale spojuje je i potenciál měnit věci k lepšímu a posilovat roli střední Evropy v zahraniční politice.

Plánuje rovněž zahraniční cestu na Ukrajinu a chce potvrdit odhodlanost pokračovat v podpoře této země proti ruské agresi a pomoci rozběhnout její obnovu s pomocí Česka. V záměru má setkání se s nejvyššími představiteli Evropské unie a NATO, našimi klíčovými zahraničněpolitickými institucionálními partnery.

Chce pokračovat v cestách do regionů pro pomoc s problémy občanů v oněch oblastech – v prvních 100 dnech navštíví Moravskoslezský kraj a další dva kraje. V Kanceláři prezidenta vytvoří tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností.

Představí transparentní proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců, během prvních 100 dnů chce nominovat první tři kandidáty ke schválení Senátem Parlamentu ČR.

Okamžitá pomoc Slovensku po požáru historického centra v Banské Štiavnici

„Dnes jsem zavolal slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové a nabídl jí pomoc v Banské Štiavnici zasažené požárem v historickém centru,“ tweetnul prezident Pavel 19. března pohotově na svém účtě: „Dohodli jsme se, že poskytneme odborné kapacity pro rekonstrukci a restauraci budov, které jsou součástí kulturního dědictví UNESCO,“ a dodal:

„Zástupce našeho Národního muzea už je ve spojení s krizovým štábem v Banské Štiavnici. Podílí se na zjištění rozsahu, typu poškození zasažených budov a také cest, jak můžeme nejlépe pomoci.“

Vícero účastníků tyto zprávy kvituje s povděkem, jako např. tato paní Milena:

„Děkuji, pane prezidente. Adekvátní, rychlá a skvělá reakce na aktuální situaci. Velmi osvěžující po letech. Na Slovensko hodně sil při obnově.“