Otázka, co je příčinou duševní nemoci, zůstávala dlouhá léta nezodpovězena. Pacienti, kteří hledají vysvětlení, se často setkávají s vysvětleními typu „je to dáno geneticky“ nebo „deprese je nedostatek serotoninu“.

Duševní nemoci jsou pro mnoho výzkumníků a vědců hádankou a velkou neznámou, a tak i navzdory pokrokům v medicíně zůstává základní příčina duševních onemocnění neznámá. Nedávný průlom v psychiatrii však může být chybějícím kouskem této tajemné skládačky.

Jak to celé začalo

Zásadní moment v roce 2016 nastartoval profesora psychiatrie na Harvardu, dr. Christophera Palmera, na novou cestu. Pomohl tehdy pacientovi se schizoafektivní poruchou zhubnout. Pacient netrpěl pouze závažným duševním onemocněním, ale také nízkým sebevědomím v důsledku přibývání na váze, ke kterému docházelo při užívání psychotropních léků.

Dr. Palmer sdělil, že zpočátku nemohl uvěřit, že přechod na nízkosacharidovou ketogenní dietu může zastavit chronické sluchové halucinace a paranoidní bludy. Rychle začal tuto intervenci používat u dalších pacientů a zaznamenal podobné, někdy dokonce ještě dramatičtější, výsledky.

Tato zkušenost ho povzbudila k tomu, aby se vydal na vědeckou cestu, jejímž cílem bylo pochopit, jak může změna stravy pomoci při závažných duševních onemocněních.

Skládání střípků dohromady

Dr. Palmer pátral v tisícovkách vědeckých článků, které pokrývaly desítky let vědeckého výzkumu, aby odhalil vztah mezi duševními chorobami a metabolismem mozku.

Dr. Palmer řekl deníku The Epoch Times: „Čím víc jsem toho objevil, pokud jde o tyto konkrétní mechanismy působení, uvědomil jsem si, že je tu něco mnohem většího. Začínám si spojovat spoustu střípků, které náš obor předtím nebyl schopen spojit.“

V listopadu 2022 vydal špičkovou knihu s názvem „Energie mozku“, v níž upozorňuje na své objevy, a teoreticky tvrdí, že základní příčinou všech duševních onemocnění jsou mitochondriální poruchy, tedy metabolické poruchy mozku, které nejsou trvalými vadami a lze je napravit identifikací jejich základní příčiny a jejím odstraněním.

Tento poznatek zpochybňuje představu, že stavy jako schizofrenie a bipolární porucha jsou celoživotní poruchy. „Lidé s nálepkami, jako je schizofrenie a bipolární porucha, mohou své nemoci uvést do remise, mohou se uzdravit a mohou se zotavit,“ tvrdí dr. Palmer a dodává: „To je v rozporu s většinou toho, co dnes lidem říkáme.“

Co je mitochondriální dysfunkce?

Když se ponoříme hluboko do buněčné biologie, objevíme malé organely v buňkách, které jsou zodpovědné za výrobu energie. Struktury zvané mitochondrie jsou nezbytné pro normální fungování všech buněk, včetně těch mozkových. Pokud mitochondrie nefungují správně, mohou se objevit různé zdravotní problémy, včetně kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, obezity a diabetu 2. typu.

Dr. Palmer zdůrazňuje, že pokud mitochondrie nepracují správně (tj. jsou dysfunkční), může to vést také k duševním poruchám, jako jsou úzkost, deprese, bipolární porucha a schizofrenie. Mozek potřebuje k efektivní činnosti značné množství energie. Pokud mitochondrie nevytvářejí dostatek energie, může to vést k poruchám ve struktuře a funkci mozku, což vede k duševním onemocněním.

Dr. Palmer tvrdí, že dysfunkce mitochondrií může v mozku vyvolat několik změn, které mohou způsobit vznik duševní nemoci. Mezi tyto změny patří kolísání hladiny neurotransmiterů, oxidační stres a zánět.

Převratná teorie

Pokud je původem duševních poruch mitochondriální dysfunkce, mohly by být léčebné postupy, které řeší základní problém, úspěšnější než tradiční nástroje. Léky a kognitivně-behaviorální terapie (KBT), standardní léčba většiny duševních poruch, někdy dokážou zvládnout příznaky, ale nedokážou nemoc vyléčit.

Dr. Palmer, jehož klinická praxe trvá již více než dvě desetiletí a zaměřuje se na případy duševních onemocnění, které jsou nejodolnější vůči léčbě, zjistil, že mnoho pacientů, kteří se potýkají s duševním onemocněním, vykazuje také známky mitochondriální dysfunkce.

Podle něj může řešení mitochondriální poruchy často zlepšit jejich duševní stav. U některých jeho pacientů došlo k ústupu mírných až závažných příznaků, včetně deprese, psychóz a halucinací, a ke snížení nebo vysazení léků.

Ačkoli psychiatrické léky některým pacientům krátkodobě pomáhají, mohou často vyvolat vedlejší účinky, jako je snížené libido, zvýšené riziko sebevraždy a nárůst hmotnosti.

„Musíme se vážně zabývat riziky a přínosy této léčby v dlouhodobém horizontu,“ řekl dr. Palmer a upozornil, že čtenáři a pacienti by nikdy neměli vysazovat léky bez rady svých lékařů.

Slibná dieta

Na základě svého výzkumu a klinických zkušeností navrhl dr. Palmer řadu strategií, jak zmírnit účinky mitochondriální dysfunkce, včetně zdravých změn životního stylu, jako je dieta, cvičení, snížení stresu a dostatečný spánek.

Jeden dietní zásah se u pacientů dr. Palmera ukázal jako nejúspěšnější. Ketogenní dieta, jejíž počátky sahají do roku 1920, byla poprvé použita k léčbě epilepsie. Ukázalo se, že tato dieta s vysokým obsahem tuků, střídmým obsahem bílkovin a nízkým obsahem sacharidů zvyšuje počet mitochondrií v buňkách a zlepšuje jejich funkci.

Jedním ze způsobů, jak ketogenní dieta prospívá zdraví mitochondrií, je produkce ketolátek. Když je tělo v ketóze, produkuje ketony z uloženého tuku jako alternativní, účinnější zdroj paliva. Tyto ketony mohou dodávat energii buňkám, včetně mozkových buněk, které jsou z hlediska svých energetických potřeb do značné míry závislé na mitochondriích.

Mitochondrie pomáhají při produkci neurotransmiterů, chemických látek, které ovlivňují náladu a chování, jako je serotonin a dopamin. Ketogenní dieta také zlepšuje inzulinovou rezistenci, protože obsahuje málo cukru a sacharidů.

Inzulínová rezistence může také narušit tvorbu nových mitochondrií. Inzulinová rezistence má za následek dysfunkci mitochondrií, sníženou produkci energie a poškození buněk, včetně mozkových buněk.

Naděje na obzoru?

„Máme stovky případů lidí s bipolární poruchou a schizofrenií, u kterých se jejich onemocnění dostalo do remise. Vědci se tím zabývají. V současné době probíhá nejméně 10 kontrolovaných studií ketogenní diety u závažných duševních onemocnění. Jeden se chystá brzy zveřejnit výsledky své pilotní studie,“ říká dr. Palmer.

„Tato převratná teorie nám otevírá zcela nové možnosti, jak konceptualizovat a léčit duševní nemoci do budoucna. Studie již probíhají a rychle postupují, přesto to může mít reálné výsledky u skutečných lidí již dnes,“ slibuje si vědec.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.