Český spisovatel, žijící od 70. let ve Francii, zemřel v úterý 11. července 2023 v požehnaném věku 94 let. Odešel tak autor známého románu Žert, Směšných lásek nebo Nesnesitelné lehkosti bytí.

Městské divadlo Brno s hlubokým zármutkem přijímá smutnou zprávu a vzpomíná na tohoto světoznámého autora, jehož jméno je s MdB nesmazatelně spjato skrze Kunderovu moudrou komedii Jakub a jeho pán, jak pietně připomíná Kateřina Vižďová, tisková mluvčí divadla.

Milan Kundera se narodil v roce 1929 v Brně. Vystudoval pak pražskou filosofickou fakultu a nakonec FAMU, na které pak i vyučoval.  Jako básník se zprvu zařadil mezi nadějné komunistické autory, ovšem v šedesátých letech už patřil k odpůrcům režimu. 

V roce 1968, kdy byl vzestup české  kultury téměř na vrcholu, natočil podle jeho románu Žert režisér Jaromil Jireš stejnojmenný film. Snímek byl československým režimem označen za provokaci a skončil v trezoru jako mnoho dalších jiných děl.

Spisovatel pak r. 1975 emigroval do Francie. Žil v Paříži a pokračoval ve psaní. Zpočátku psal v češtině, od 90. let už jen francouzsky. Překlady svých děl nebo i reedice z francouzštiny do češtiny od jiných překladatelů pak vždy pečlivě kontroloval.

„Smrtí Milana Kundery ztrácí česká i světová literatura jednoho z nejvýraznějších současných spisovatelů. Jeho přemýšlení o základních hodnotách evropské kultury, jeho zájem o jedince, jeho vklad do dějin světového románu je a zůstane nepřehlédnutelný. Upřímnou soustrast,“ sdělil na svém Twitteru Martin Baxa, ministr kultury.