Spolek Šalamoun

7. 8. 2023

Co mají společného soudce Fremr, Matematika zločinu a Petr Kramný v různých mimoběžných trestních případech, které dělí od jejich spáchání více než třicet let?

Odpověď je velmi jednoduchá, znalecké posudky.

Soudce Fremr:

Soudce Fremr v roce 1988 na základě znaleckého posudku nařídil nucený pobyt v psychiatrické léčebně Alexandru Eretovi, kdy znalci dokonce navrhovali jeho kastraci.

Dle samotného vyjádření soudce Fremra se mu zdál znalecký posudek zcela věrohodný.

V roce 1990 (naštěstí pozn. autora) byl Alexandr Eret propuštěn z výkonu trestu a před branami věznice jej čekala tehdejší Veřejná bezpečnost, která jej na základě rozsudku soudce Fremra převezla, proti jeho vůli do psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Po řadě vyšetření lékaři prohlásili, že jde o zcela normálního člověka, a nevědí tedy, proč ho tam policie vůbec zavřela. Soudem nařízenou „léčbu“ proto vůbec nezahájili.(zdroj)

Nechci raději ani domýšlet, co by následovalo, kdyby neproběhl listopad 1989, lze se domnívat, že by Alexandr Eret mohl být klidně i kastrován za skutky, které se nikdy nestaly a to vše jen na základě znaleckých posudků, které považoval tehdejší předseda senátu jako velmi věrohodné.

(pozn. autora soudce Fremr byl Senátem schválen jako ústavní soudce)

Matematika zločinu:

20. záři 2008 se odehrála tragédie v pražském Cross klubu, kdy zemřel tehdy 26letý mladík. Za jeho vraždu byl potrestán Tomáš Toman v roce 2009 trestem 12 let odnětí svobody.

Naprosto stěžejním důkazem byl znalecký posudek z odvětví biomechaniky znalce Jiřího Strause, které soudy všech stupňů považovaly za zcela věrohodný.

Díky i investigativním reportérkám Magdaléně Sodomkové a Brit Jensen se podařilo prokázat, že znalecký posudek Jiřího Strause byl zcela chybný a Tomáš Toman byl po 6 letech propuštěn z vězení.

O případu Tomáše Tomana vznikla i kniha „Matematika zločinu“ a nyní běží i na komerční televizi seriál totožného názvu.

Kniha Matematika zlocinu (CPress)

Petr Kramný:

Petr Kramný byl v roce 2016 odsouzen k výjimečnému trestu 28 let za vraždu své manželky a dcery v egyptské Hurghádě.

Stěžejní důkaz byl odposlech Kramného, že se své tetě přiznal, že „mu všechno vyšlo i v tom Egyptě“ Jak jsem popisoval zde Kramný tuto větu nikdy neřekl, v přepisu tzv. odposlechu si jí vymyslel policista Alois Kubiena a tuto větu, kterou Kramný nikdy neřekl, opisují ve svých rozhodnutích Krajský soud v Ostravě, Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud. (pozn. autora: ať víte jak to funguje)

Druhým zcela stěžejním důkazem nebylo nic jiného než znalecký posudek. Samozřejmě soudy všech stupňů považují tento posudek za zcela věrohodný dodnes.

Odborná i laická veřejnost nemá sebemenší tušení, že tento posudek nesplňuje ani základní, natož zákonná kritéria znaleckého posudku.

Dle našeho názoru tento znalecký ústav, který již zanikl, de iure a i de facto, nikdy nevznikl a nikdy nebyl schopen prokázat svou legitimitu. (zdroj)

Po odborné stránce se tento posudek odkazuje na vážené odborníky prof. Pekka Sauka a prof. Bernarda Knighta a jejich odbornou publikaci Knight’s Forensic Pathology (zdroj) s tím závěrem, že na krku Moniky Kramné se nachází tzv. výbled, který je jednoznačný důkaz vraždy el. proudem.

Česká justice závěr o výbledu opisuje do svých rozhodnutí s takovou přesností, že výbled přejmenovala na výhled.

Nemusím zásadně popisovat, že Spolek Šalamoun oslovil vážené profesory Sauka a Knighta a poskytl jim zcela totožný fotografický materiál, který měl pseudoznalecký ústav zpracovávající znalecký posudek k dispozici.

Nikoho jistě nepřekvapí závěr prof. Sauka a Knighta, že k závěru o výbledu (výhledu) nelze dospět.

Právě z tohoto důvodu Spolek Šalamoun podal podnět k trestnímu stíhání zpracovatelů znaleckého posudku v ČR, tedy Nemocnici České Budějovice a.s. dle § 346 Trestního zákoníku – Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, který již šest  let prověřují orgány Policie ČR.

Další znalci:

Nedávno nás ve Spolku Šalamoun překvapil závěr jednoho znaleckého posudku, který určil osobu X jako řidiče motorového vozidla, které mělo způsobit dopravní nehodu.

„Drzá obhajoba“ argumentovala tím, že dotyčný nemohl být řidičem motorového vozidla, protože trpí 100% slepotou.

Znalec svůj znalecký závěr revidoval tak, že ani 100% slepota není překážkou k řízení motorového vozidla.

Nezapomenutelný byl další znalec z odvětví odorologie Martin Kloubek, který se před odbornou veřejností opakovaně vyjadřoval slovy: „Já u soudu nelžu, jen jim neříkám celou pravdu.

Na základě jeho posudků bylo odsouzeno k výkonu trestů řada osob, jen u některých z nich se podařilo prokázat, že se jedná o justiční omyl.

Další znalec Jiří Rulc si dokonce vymyslel titul Ph.D, kterým verifikoval své znalecké posudky, ač nikdy osvědčení o jeho získání nedoložil a Ministerstvo spravedlnosti provedlo, na náš podnět, změnu zápisu a titul mu odstranilo. (zdroj)

Za 29 let naší činnosti známe těžko uvěřitelnou řadu případů fatálního selhání znalců a jejich znaleckých posudků, které jsou bohužel dodnes stěžejním důkazem v trestních kauzách. Pamatujeme řadu případů, kdy znalec vyhotovoval znalecké posudky na osoby, které in natura, vůbec nikdy neviděl.(zdroj)

Učebnicovým příkladem znaleckého posudku, byl znalecký posudek v případě Anety Rodové (zdroj), kde znalec ve svém posudku uvádí:

„Materiálem k podání posudku bylo studium spisů ve věci předložených a vlastní vyšetření obviněné provedené ambulantní formou dne v Ústřední vojenské nemocnici, kam byla přivezena policií.“

Znalec nemohl v žádném případě provést ambulantní vyšetření Anety Rodové, protože byla dávno mrtvá.

Zesnulý ombudsman JUDr. Otakar Motejl v roce 2007 kritizoval stav na poli znaleckého zkoumání slovy: „Soudní znalci ničí lidské životy! Případy, kdy soudní znalci pochybili, mívají často za následek zpackaný lidský život, jejich odpovědnost je ale téměř nulová…“. Musím dnes, v roce 2023 konstatovat, že se vůbec nic nezměnilo.

Vítejte v právním státě

Václav Peričevič

Zdroj: Spolek Šalamoun

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...