V sobotu začala platit vládní novela branného zákona, která kromě jiného přináší občanům další možnost, jak se dobrovolně zapojit do obrany státu. Jedná se o tzv. dobrovolné předurčení. Je méně fyzicky a časově zatěžující oproti vstupu do armády jako profesionální voják, vstupu do aktivní zálohy nebo účasti na dobrovolném vojenském cvičení.

Pro vstup do registru dobrovolného předurčení je potřeba absolvovat zdravotní prohlídku a zavázat se k povinnosti zúčastnit se cvičení a osvojit si základní vojenské dovednosti. O zorganizování cvičení rozhoduje vláda se souhlasem Poslanecké sněmovny v případě podstatného zhoršení bezpečnostní situace státu.

Dobrovolné předurčení je podle webových stránek armády určeno pro lidi, kteří chtějí něco udělat pro svou zemi, ale z osobních důvodů nemohou vstoupit např. do aktivní zálohy. Převažuje zájem o technické specialisty z jakéhokoliv oboru, například IT nebo strojírenství. Registrovat se mohou zájemci od 18 do 60 let, zdravotně způsobilí a trestně bezúhonní. Více informací občané naleznou na webových stránkách české armády.