Prezident republiky Petr Pavel se v pondělí 21. srpna 2023 v 11,00 hodin zúčastní před budovou Českého rozhlasu pietního aktu k uctění obětí událostí srpna 1968. Československý rozhlas sehrál v tu dobu velmi důležitou roli pro naše obyvatele, než byl umlčen.

„V srpnových dnech roku 1968 naši zemi obsadila vojska Sovětského svazu a jeho satelitů. Československý rozhlas se v tu chvíli stal pomyslnou kotvou pro Čechy a Slováky, kteří tehdy zažívali pocity deziluze, ponížení a zrady,“ uvádí Post Bellum.

21. srpna 1968 se mnozí lidé probouzeli do hukotu motorů těžké vojenské techniky. Nechápali, co se děje, co dělají tanky v ulicích našeho hlavního města…

„Přesně teď, před 55 lety. Klidnou noc ukončil hluk motorů invazních letadel a tankových pásů. Nesly strach, bezmoc a potupu. Nebránili jsme se. Byli jsme sami proti obrovské přesile. Dnes už sami nejsme. Dnes jsme @NATO. A nedovolíme nepříteli znovu nerespektovat naši suverenitu,“ sděluje v tento den Česká armáda na svém „X“ účtě.

„I v srpnu 1968 se invaze do Československa dlouho a skrytě připravovala. Nešlo o žádné náhlé vzplanutí. Sovětský generální štáb začal s přípravami už v dubnu, tedy bezmála s půlročním předstihem. Kreml s Varšavou, Budapeští, Berlínem a Sofií vytvářely současně navenek dojem, že se vlastně nic moc neděje: že se s československými politiky intenzivně jedná a spojenecká vojska pouze cvičí,“ uvažuje o události Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu a dodává pro zpravy.aktualne.cz:

„V srpnu 1968 nás Sověti napadli bez vyhlášení nepřátelství, jakkoliv jsme byli spojencem Sovětského svazu a československé vedení se nijak nevyjadřovalo proti jeho zájmům. Akcentovalo naopak přátelství s Moskvou a věrnost myšlenkám socialismu. Jen jsme zkrátka interpretovali svou reformní politiku jinak, než se Kremlu líbilo…“

Vůdčí osobou KSČ byl záhy poté zvolen Gustáv Husák, jenž se pak stal prezidentem okupovaného Československa, a tím začalo období tzv. normalizace, kterou zpočátku občas přerušily výkřiky sebeupálených na protest, jakými byli Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek a další.