Další ze série letních průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) přináší zjištění, jak si vede nový český prezident Petr Pavel v očích občanů. „Známky“ dostal vesměs vysoké.

Nejlépe si prezident vede, pokud jde o dbaní na vážnost a důstojnost úřadu, kdy celkem 78 % respondentů odpovědělo, si v této oblasti počíná „velmi dobře“ či „spíše dobře“.

Největší podíl „velmi dobře“ – 35 % – pak prezident získal v pohledu na reprezentaci republiky v zahraničí. Dalších jednačtyřicet procent pak tuto jeho stránku vyhodnocuje jako „spíše dobře“.

Pozitivních celkem 70 % je v pohledu na něj jako na autoritu, a že je v kontaktu s občany kvituje 60 % respondentů.

Nejméně pozitivních ohlasů pak získal Petr Pavel v pohledu na ovlivňování vnitropolitického života, kdy celkem 30 % dotazovaných má za to, že to dělá spíše či velmi špatně.

Při srovnání s předchozími prezidenty Petr Pavel nedosáhl na žádný pozitivní ani negativní „rekord“, nicméně hodnocení dostal obecně velmi pozitivní. Relativně vyšší hodnocení získal prezident od voličů vládní koalice, naopak horší od voličů opozice.