Nové pokyny týkající se diverzity, rovnosti a inkluze (DEI), vydané newyorskou vrchní st. zástupkyní Letitií Jamesovou, varují školy, aby nezakazovaly žádné části učebních osnov na školách pod „záminkou“ obscénnosti nebo oplzlosti – jinak jim hrozí právní kroky.

Jamesová a komisařka newyorského Úřadu pro vzdělávání Betty Rosaová společně vydaly pokyny (pdf), které newyorským veřejným školám připomínají, že mají zákonnou povinnost podporovat DEI u žáků.

Pokyny varují školy, aby nezakazovaly některé knihy; aby neodstraňovaly součásti učebních osnov pod „záminkou“, že jsou nevhodné, oplzlé nebo obscénní; a aby nebránily transgenderovým nebo nebinárním studentům používat toalety nebo šatny určené pro konkrétní pohlaví nebo se účastnit programů, které neodpovídají jejich biologickému pohlaví.

„Zatímco státy jako Texas, Florida a Missouri zakazují knihy a ruší vyučování, New York dává jasně najevo, že diverzita, rovnost a inkluze budou vždy chráněny a budou mít zásadní význam pro vzdělávání našich dětí,“ uvedla Jamesová v prohlášení.

Rodiče v řadě států, v jejichž čele stojí Florida a Texas, vznáší námitky proti tomu, aby byly jejich děti vystaveny materiálům, které považují za sexuálně nevhodné, explicitní nebo přímo pornografické, a bojují za jejich zákaz.

Jamesová a Rosaová v pokynech školám sdělily, že zákon státu New York o důstojnosti všech studentů a zákon o lidských právech státu New York obsahují antidiskriminační ustanovení, která zakazují školnímu obvodu přijmout učební plán, který „nezačleňuje“ lidi nebo jejich historii z důvodu rasy, barvy pleti, národnostního původu, sexuální orientace nebo pohlaví – včetně genderové identity.

Odpor rodičů

Vzhledem k odporu rodičů vůči tzv. „woke“ agendě byl například na Floridě přijatý zákon, který zakazuje, aby se žákům třetích tříd základních škol vyučovalo nebo dostávali materiály, které se zabývají sexuální orientací nebo genderovou identitou.

Florida Citizens Alliance, skupina, která usiluje o odstranění sexuálně explicitních materiálů ze škol, ve své zprávě „Porno ve školách“ uvedla seznam nevhodných výukových materiálů a tvrdí, že všechny uvedené knihy přinejmenším „porušují běžné mravy pro věkově vhodné materiály a podkopávají židovsko-křesťanské a tradiční rodinné hodnoty“.

„Vyzýváme rodiče, aby byli mimořádně ostražití vůči tomu, co jejich děti čtou,“ napsala skupina ve zprávě.

Dalším příkladem tlaku proti dostupnosti kontroverzních materiálů ve školách je zákon, který v červnu podepsal texaský guvernér Greg Abbott, a který omezuje dostupnost sexuálně laděného obsahu ve veřejných školách a přisuzuje rodičům hlavní rozhodovací právo o tom, jakým materiálům budou jejich děti vystaveny.

„V některých školních knihovnách se nacházejí knihy se sexuálně explicitními a vulgárními materiály,“ řekl Abbott při slavnostním podpisu 12. června. „Podepisuji zákon, který tento odpad z našich škol odstraní.“

Naproti tomu některé organizace, jako například skupina na obranu občanských svobod PEN America, vyjádřily znepokojení nad zákazy knih a vykreslily kroky směřující k zákazu knih a dalšího obsahu ve třídách jako cenzuru a diskriminaci, která je v některých případech založena na vratkém právním základě.

Překlad a redakční úprava původní zprávy americké redakce: Kateřina Kudláčková