Centralizace matričních informací, oddávání „kdekoliv“, snadnější změna příjmení či možnost uzavírat registrované partnerství na jakékoliv matrice patří k chystaným změnám zákona o matrikách, který zítra půjde v Poslanecké sněmovně do druhého čtení.

Úterní mimořádná schůze Poslanecké sněmovny má na programu sáhodlouhý seznam legislativních změn. Jednou z nich je i vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o matrikách (301/2000 Sb.) a s tím spojená změna občanského zákoníku.

Návrh, který vláda „vykopla“ letos v dubnu, již s pozměňovacími návrhy schválil minulý týden Výbor pro veřejnou správu a rozvoj a také Ústavně-právní výbor (ÚPV).

Na ÚPV představil návrh zákona vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy ministerstva vnitra Petr Vokáč, který sdělil, že byť matriční úřady mají od roku 2006 povinnost vést údaje v elektronické podobě, problémem je, že každá matrika řeší tuto evidenci svým vlastním systémem. Dle Vokáče je na trhu 27 dodavatelů takovýchto systémů.

Cílem zákona je dle něj vytvořit jednotný systém, který budou používat všechny matriční úřady, což by mělo poskytnout výhody v podobě centralizace a lepší komunikace napříč úřady. Občan tak může získat požadované informace o své osobě nejen na svém místně příslušném matričním úřadě.

Listinná podoba na matrikách však zároveň zůstává zachována.

Tento nový systém „eMatrika“ by měl pro občany fungovat od 1. ledna 2027 a od roku 2025 se do něj začnou překlápět údaje z dosavadních autonomních systémů matričních úřadů.

Financování bude dle Vokáče čerpáno z evropského operačního programu IROP, v rámci něhož je již projekt schválen. Celkové náklady na projekt se mají pohybovat ve výši 364 milionů Kč.

K dalším úpravám vládního návrhu, které by měly v případě schválení vstoupit v platnost počínaje příštím rokem, patří:

  • možnost uzavírání manželství v jazyce národnostní menšiny,
  • místo oddání již nemusí být vázáno na trvalý pobyt jednoho ze snoubenců,
  • požadavek souhlasu dítěte na změnu jména a příjmení se snižuje z 15 na 12 let,
  • možnost uzavírat registrované partnerství u všech matričních úřadů namísto dosavadních čtrnácti,
  • snadnější možnosti měnit příjmení,
  • možnost určení otcovství tzv. trojdohodou namísto soudu (tj. domluvou mezi matkou, biologickým otcem a partnerem/manželem),
  • právo oddávat budou mít i poslanci a senátoři.

Vzhledem k již předloženým pozměňovacím návrhům a jednotné podpoře návrhu na ÚPV lze očekávat, že tato úprava se při schvalování v Poslanecké sněmovně se zásadními překážkami nesetká.