Data napříč Evropou ukazují, že mladí Češi opouštějí rodné hnízdo ve 27 letech a Češky v průměru ve věku 24,6 roku. Mladí lidé z jižnějších částí Evropy si dávají více na čas, a omladina ze severských států naopak „odlétá“ dříve.

Dnes zveřejněné statistiky Eurostatu o odhadovaném odchodu mladých Evropanů od rodičů ukazují, že nejdéle s rodiči pobývají Chorvati, a to skoro do 35 let u mužů a do 32 let u žen.

S relativně velkým odstupem jim sekundují Slováci s průměrem 30,8 roku. Do svých třiceti zůstávají u rodičů jižané z Řecka, Bulharska, Španělska, Malty a Itálie.

Rodné hnízdo
Odhadovaný průměrný věk mladých, kdy opouštějí „rodné hnízdo“. (zdroj: Eurostat)

Evropský průměr je 26,4 roku, resp. u mužů 27,3 a u žen 25,4 roku. Mladí v České republice opouští rodné hnízdo v průměru v šestadvaceti letech, přičemž u mužů je to v sedmadvaceti a u žen v průměru ve věku 24,6 roku.

Na vlastní nohy se staví nejdříve seveřané. Finové, Švédi a Dáni do 22 let s relativně malým rozdílem ve věku mezi muži a ženami.

Nejmenší věkový rozdíl mezi odchodem mužů a žen najdeme u Lucemburska (0,5 = 27,1 m – 26,6 ž), Švédska (0,6 = 21,7 m – 21,1 ž), Dánska a Malty (0,7). Naopak, největší rozestup je pozorován u Rumunska (4,5 = 29,9 m – 25,4 ž) a Bulharska (4,1 = 32,3 m – 28,2 ž).

Graf odchodu mladých od rodičů dle jednotlivých evropských zemí. (zdroj: Eurostat, upraveno Epoch Times)