Nový průzkum ukazuje, jaké hodnoty jsou pro Čechy důležité a jakým směrem se v delším horizontu vyvíjejí. Kromě tradičně ceněné rodiny se do popředí dostává všudypřítomná mantra „užívat si“.

Průzkum, který zveřejnilo 6. září Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), nabídl respondentům 34 oblastí hodnotové orientace s možností vybrat si ze čtyř kategorií důležitosti – velmi důležité, spíše důležité a jejich protějšky. Kromě aktuálního pohledu společnosti na hodnoty nabízí zpráva CVVM i srovnání jdoucí až do roku 1990.

Pokud vezmeme v úvahu pouze hodnocení „velmi důležité“, již tradičně se na první místo (tentokrát se 77 %) staví „žít ve spokojené rodině“. Když se k tomu přidá i hodnocení „spíše důležité“, spokojená rodina je důležitá pro celkem 96 % dotázaných. V této oblasti se však projevuje generační rozdíl, kdy pro mladé lidi ve věku 15-29 let je „spokojená rodina“ relativně méně důležitá.

Devadesát a více procent respondentů považuje za důležité další hodnoty související se svým štěstím, prostředím, rodinou a prací, ale i „pomáhat těm, kteří to potřebují“.

Na opačném konci žebříčku důležitosti jsou hodnoty jako „prosazovat politiku své strany“, „mít hezké věci, které nemá každý“ či „žít podle náboženských zásad“.

Největší změny hodnotových orientací

Pokud se jedná o největší změnu hodnotové orientace ve společnosti, od roku 1990 se dostalo do popředí „žít příjemně, užívat si“. Kdysi bylo toto důležité pro 67 % populace, dnes pro 91 %.

Výrazně vzrostlo i vnímaní občanů aktivního podílení se na ochraně přírody, kdy v roce 1994 byla tato hodnota důležitá pro 61 % dotázaných, v současnosti pro 83 %. Největší skok přitom nastal za posledních devět let, kdy vzrostla důležitost této kategorie o 17 %.

V závěsu za ochranou přírody je s 21% nárůstem na 79 % „mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci“. Naopak, pokles důležitosti zaznamenala oproti poslednímu průzkumu z roku 2014 kategorie „mít jakoukoliv práci“ – ze 73 % na 65 %.

Významně vzrostl pocit důležitosti také u další osobní hodnoty „mít čas hlavně na své koníčky a zájmy“, který se za posledních 23 let zvýšil o 19 % na celkových 86 %.

K největším změnám ve srovnání s posledním průzkumem z roku 2014 došlo kromě již zmíněné ochrany přírody u „práce, která umožňuje zkoušet nové věci“ a „dobré informovanosti o dění u nás a ve světě“ (obě s 14% nárůstem na 79 % a 84 %).

Kromě již zmíněného vnímání rodiny je pro mladší věkové kategorie relativně vyšší důležitost kladena na práci a s ní související dobré podmínky, a také „užívání si“.

Pokud jde o patrnější rozdíly v hodnotové orientaci mezi muži a ženami, „pracovní a životní kariéru“ staví do popředí spíše muži než ženy. Statisticky významný rozdíl byl i u faktoru „náboženské zásady“, kde naopak větší důležitost deklarovaly ženy.