20. 9. 2023

Podle údajů Statistického úřadu Slovenské republiky (SÚ SR) je bydlení v chatrčích výrazně koncentrováno zejména na východním Slovensku. Poukázala na to nedávno zveřejněná Národní analytická zpráva, založená na údajích ze sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 2021.

Celkový počet obyvatel, kteří mají současný pobyt v nekonvenčním obydlí typu chatrč, přesahuje 37 000. Největší koncentrace chatrčí byla zaznamenána v Prešovském kraji, kde žilo 2325 osob tímto způsobem, následuje Košický kraj s 2259 obyvateli a Banskobystrický kraj. Nejvyšší koncentrace bydlení v chatrčích byla zaznamenána v okrese Sabinov (15,1 %), následně v okrese Košice-okolí (14,4 %) a okrese Trebišov (10,7 %).

Většina chatrčí má omezené vybavení. Až 90 % z nich nemělo koupelnu, více než 88 % nebylo vybaveno splachovacím záchodem a přes 73 % chatrčí nemělo přístup k vodovodu. Většina chatrčí (85,4 %) využívala samostatná topná zařízení, jako jsou kamna nebo krby. Zatímco 3,3 % chatrčí nemělo žádný způsob topení.

V chatrčích dominují obyvatelé slovenské (60,9 %) a romské národnosti (25,1 %). 

Národní analytická zpráva dále poskytuje informace z oblasti demografie, seznamuje se strukturou obyvatelstva podle pohlaví, vzdělání a národností, rozmístění obyvatelstva, počtu cizinců na území SR a informuje i o počtu lidí bez domova podle jednotlivých krajů.

Kolik lidí je bez domova

Podle Statistického úřadu SR má Nitranský kraj nejvíce lidí bez domova, a to 14,97 %. Následuje Košický kraj, který vykazuje 14,79 % lidí bez domova a 14,35 % má Banskobystrický kraj.

Nejméně lidí bez domova podle SÚ SR má Bratislavský kraj – 8,78 %. Celkem je na Slovensku 71 076 lidí bez domova. 

Počet lidí bez domova v SR

původního článku slovenské redakce deníku The Epoch Times přeložila Kateřina Kudláčková.

Související témata