Reinhard Werner

6. 10. 2023

Interpol pracuje na revoluční platformě nazvané „Insight“. Ta by měla s pomocí analýz velkých dat a umělé inteligence jednoho dne dokonce předpovídat trestné činy. Inovativní technologie však vyvolává i etické otázky a obavy o ochranu osobních údajů.

Bude mít systém „Pre Crime“ z amerického velkofilmu „Minority Report“ brzy svůj reálný protějšek? Faktem je, že Interpol, organizace, která se zaměřuje na mezinárodní spolupráci kriminální policie, v současné době pracuje na platformě nazvané „Insight“ („Vhled“). Ta má fungovat na základě analýz velkých dat – a v ideálním případě „odhalovat zločiny dříve, než se stanou“. Píše to specializovaná služba heise.de.

Interpol chce využívat také data ze sociálních médií

Platforma má být „bezpečná, inteligentní a škálovatelná“, píše informační služba. Systém má být schopen efektivně zpracovávat velké množství dat z nejrůznějších zdrojů v různých formátech.

Sám Interpol v této souvislosti zmiňuje strukturovaná i nestrukturovaná data z databází, oznámení a rozesílání, volný text, policejní zprávy, 24-hodinové zprávy a přílohy. Sociální média by však měla fungovat také jako zdroje dat, které umožňují rozpoznávání vzorců.

Systém by měl umožnit „rychlejší identifikaci skrytých souvislostí, vzorců trestné činnosti a trendů“. Ke zvládnutí rostoucího objemu a typů dat generovaných při dnešním vyšetřování v oblasti prosazování práva má být rovněž využita umělá inteligence a strojové učení.

NLP a NER mezi používanými technologiemi

Kromě toho se v rámci programu „Insight“ podle Interpolu využívají také moderní technologie a analytické techniky. Patří mezi ně například Natural Language Processing (NLP) a Named Entity Recognition (NER). Ty mají pomoci rychleji identifikovat skryté souvislosti, vzorce trestné činnosti a trendy.

NLP je obor informatiky a umělé inteligence, který se zabývá zpracováním lidského jazyka počítači. Cílem NLP je poskytnout počítačům schopnost porozumět textu a mluvené řeči stejným způsobem jako lidé. Tato technologie se používá například v botech, jako je ChatGPT, a také v hlasem ovládaných systémech GPS.

Naproti tomu NER je obor počítačové lingvistiky související s umělou inteligencí. Zaměřuje se zde na identifikaci a klasifikaci vlastních jmen v textech. Cílem NER je automatické získávání informací z nestrukturovaných textů – například jmen osob, organizací nebo míst. I zde je cílem „porozumět“ textovým a jazykovým údajům a také záměrům a pocitům autora, které se za nimi skrývají.

Interpol chce rozpoznat relevantní tendence na základě „prediktivní analýzy“

V ideálním případě chce být Interpol schopen předvídat vývoj nebo události na základě „pokročilé a prediktivní analýzy“. Mohlo by jít až o předvídání radikalizačních tendencí, příprav na terorismus nebo budoucích trestných činů. Tento systém však ještě zdaleka není plně vyvinut a může trvat nějakou dobu, než bude plně funkční.

Projekt „Insight“ bude realizován ve dvou fázích. V první fázi, od roku 2020 do roku 2022, byla zajištěna minimální platforma, která umožní lepší propojení zdrojů dat, výstupů a náhledů. Ve druhé fázi, která v současné době probíhá a je naplánována do roku 2024, bude platforma rozšířena tak, aby poskytovala hlubší analytické schopnosti.

To zahrnuje integraci dalších zdrojů a typů dat, jakož i pokročilou geografickou analýzu. Do užívání však přijdou i dashboardy pro sledování výkonnostních ukazatelů, stejně jako opatření pro etické využívání umělé inteligence a zpracování velkých datových souborů.

VeRa jako inteligentní nástroj pro analýzu sítí, který se již používá v Bavorsku

Očekává se, že počet datových souborů dostupných v Interpolu v roce 2018 vzroste z více než 91 milionů na 125 milionů do konce roku 2022. Projekt I-Core za 80 milionů eur (téměř 2 miliardy Kč), na digitalizaci policejních spisů pravděpodobně zpřístupní ještě více dat.

Kritici již nyní cítí potenciální katastrofu pro ochranu údajů a možné porušení presumpce neviny. V Evropském parlamentu se již objevují snahy o zakotvení zákazu „prediktivní policie“ v rámci plánovaného nařízení o umělé inteligenci.

Mezitím mají i domácí policejní orgány stále častěji k dispozici vysoce komplexní a inteligentní analytické softwarové systémy. Jedním z příkladů je systém křížového vyhledávání a analýzy (VeRA) americké společnosti Palantir. Mezi jeho silné stránky patří zejména integrace dat a síťová analýza. Tento systém již používá mimo jiné bavorská policie.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila Gabriela Kalinová.

Související témata