ČTK

10. 10. 2023

Na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně se dnes otevřela Sociální klinika, výzkumné centrum zaměřené na podporu ohrožených dětí a jejich rodin. Vznikla ve spolupráci sociálně ekonomické fakulty, krajského soudu a Národního institutu pro děti a rodinu. Signatáři podepsali zakládací listinu kliniky. Cílem je efektivně přispět ke snížení sociálního vyloučení a zlepšit životní podmínky obyvatel Ústeckého kraje.

Součástí kliniky bude i laboratoř sociální práce, která je vůbec první v České republice. Bude sloužit k vývoji a testování nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, přímo šité na míru konkrétnímu věku dětí a jejich životní situaci. „My jsme vystaveni jisté míře frustrace z toho, jakým způsobem musíme rozhodovat o dětech a pochopili jsme, že interdisciplinární spolupráce je to, co můžeme dělat. Myslíme, že univerzitní půda je správný prostor pro odborný diskurz,“ řekla novinářům předsedkyně krajského soudu Lenka Ceplová.

Soudy jsou schopny rozeznat a určit zásadní problémy, které jsou v rodinách. „Chceme definovat sociální programy, které by mohly obecně situaci ohrožených dětí řešit,“ uvedla Ceplová. „Z hlediska krajského soudu jsme se původně zaměřili na rychlost vyřizování případů, protože když se situace neřeší, traumatizuje to rodiče i děti. Ale nechceme jenom rozhodovat, ale řešit příčiny negativních jevů, a to je důvod vzniku sociální kliniky,“ uvedla Ceplová.

Sociální klinika bude podle děkana fakulty sociálně ekonomické Ondřeje Moce zásobárnou odborníků z praxe, kteří se tak budou podílet na kvalitnějším vzdělávání budoucích sociálních pracovníků. „Máme v plánu připravit workshopy, přednášky i semestrální výběrové kurzy k soudní sociální práci či kazuistikám. Pod sociální klinikou bude také probíhat letní škola sociální práce pro studenty i veřejnost,“ řekl Moc.

Na klinice se propojí lidé z justice, školství, zdravotnictví a sociální práce. V první laboratoři sociální práce v Česku budou tvořit pomyslné kufříky plné nástrojů, metod a technik, jak postupovat v konkrétním případě. Pokud třeba rodina neumí doma připravovat dítě do školy, bude v kufříku návod, jak s tím rodině pomoci. Konkrétní rodiny bude klinika zvát k aktivní účasti. „Nemůžeme poskytovat poradenství, ale můžeme ověřovat, které metody pomoci fungují,“ uvedla vedoucí výzkumného centra Alexandra Petrů.

Studenti Sociální kliniku už podle Petrů přijali za svou. Zapojovat se budou do dění mimo jiné v rámci bakalářských prací. „Pracovat budou se soudními spisy,v nichž budou analyzovat, kde je šedá zóna, kde měl sociální pracovník zasáhnout, proč rodina skončila u soudu,“ uvedla Petrů. Centrem zájmu odborníků jsou děti a mladí až do 26 let, včetně dětí v dětských domovech. Výsledky bude klinika zveřejňovat na webu fakulty, sociálních sítích či na přednáškách.

Neziskové organizace, které se dnešního otevření výzkumného centra zúčastnily, aktivitu akademiků a soudu vítají. „Spolupráce univerzity a soudu s terénem je dobrý nápad, doufejme, že to bude fungovat,“ uvedla Lucie Nováková z organizace Maják, která pomáhá pěstounům. „Důležité je, aby pomoc vznikala na základě potřeb konkrétních lidí, třeba pěstounů, kteří mají v péči děti,“ uvedla.

V Ústeckém kraji je velké množství sociálně vyloučených lokalit. Neziskové organizace, které se zaměřují na práci s dětmi z těchto míst, působí v mnoha městech na severu Čech. Například na mosteckém sídlišti Chanov, které obývají především Romové, se osvědčil pilotní projekt, v rámci kterého funguje koordinátorka. Ta vybraným rodinám zajišťuje pomoc z různých stran.

Související témata