12. 10. 2023

Podzim života nám může přinést moudrost, abychom v každodenních událostech viděli spoustu dobra a krásy.

Hle, nastal podzim, když všechno listí je zlaté; šedé vlasy a zlaté listí volají, že rok a já jsme staří.

V mládí jsem hledal knížete lidí, kapitána ve vesmírných válkách, Titána našeho, byť i plevel by chtěl ukázat Vzdor, ke hvězdám.

Leč teď veliká věc na ulici Zdá se, že každý člověk kývne, Tam, kde se střídá v podivné demokracii Milion masek božích.

V mládí jsem hledal zlatý květ skrytý v hvozdech nebo hájích, Však přišel podzim, kdy všechno listí je zlaté.

V beletrii i v literatuře faktu prokazuje G. K. Chesterton pozoruhodnou schopnost představit čtenářům novou perspektivu a laskavě je vyvést z jejich pohodlného způsobu myšlení a přinést jim nový pohled na věc. Jde o blahodárný druh otřesu, který zanechá čtenáře nejen oslněného Chestertonovým postřehem a vtipem, ale především ho inspiruje k tomu, aby z mnoha úhlů pohledu prozkoumal i ta hlediska, která dosud považoval za samozřejmá.

V Chestertonových dalších dílech, jako jsou „Ortodoxie“ a „Muž, který byl čtvrtek“, je tato schopnost snadno rozpoznatelná, nicméně téhož účinku se mu podařilo dosáhnout na pouhých 16 řádcích. „Zlaté listy“, vydané v roce 1900 jako součást básnické sbírky, oslavují šťastně zklamaná očekávání.

Básník pátrá po vzácném a nepolapitelném zlatu, o němž si myslel, že je ukryto v jediném květu, aby nakonec zjistil, že je obklopen zlatými listy. Tento nečekaný objev, kdy je obklopen hojností toho, co hledá, je metaforou jeho setkání s božím milosrdenstvím.

Jedná se o výstižný obraz toho, že někdy to, po čem toužíme, nezískáme tím, že se vydáme hledat to do ciziny, ale tím, že změníme způsob svého nahlížení a nalezneme to tam, kde už jsme. Podzim, který Chesterton v básni popisuje, je obdobím v přírodě i v životě. Tak jako on dospívá ke svému obrácení v pozdějším životě, tak i nás básník vybízí k posunu vlastního pohledu v další části básně k tomu, abychom změnili svá očekávání, když používá metaforu podzimu.

Zklamaná očekávání

Začátek básně přirovnávající podzim k pozdějšímu období života je metaforou, kterou básníci používají již dlouho. Nikoho by nepřekvapilo, kdyby Chesterton pokračoval v duchu používání doznívajícího ročního období jako obrazu stáří, možná by oplakával tělesný úpadek jedince i projevy smrtelnosti v přírodě.

Mluvčí se však na své mládí dívá nikoli se záští, ale s vděčností za změnu perspektivy, která přišla v pozdějším věku. Vyznává, že v mládí miloval svět a jeho rozkoše, a slovník, který používá pro knížete světa, je majestátní a působivý: kapitán ve vesmírných válkách, Titán, vzdorující hvězdám.

Ani on pochopitelně nečekal, že svého krále uvidí spíše v prostých, všedních věcech, jako je pokývnutí hlavou lidí, které potkává na ulici. Tak, jako lidé v Bibli očekávali za Mesiáše velkého vojenského vládce místo skromného tesaře, tak i mluvčí očekává, že se setká se svým Stvořitelem v jediné majestátní bytosti, a ne ve tvářích všech na první pohled obyčejných lidí, s nimiž se potkává v každodenním životě.

Díky tomuto nově nabytému poznání dochází k proměně obrazu zlatého květu, který mluvčí hledal. Myslel si, že najde velkolepou a božskou krásu soustředěnou v jediném, neuchopitelném zdroji, a místo toho zjistí, že je obklopen Boží milostí v každé stvořené věci. Při honbě za vzácným zlatým květem vzhlédne a objeví ohromující hojnost zářivě zlatého podzimního listí, které ho vítá všude, kam se podívá.

Naplněné naděje

Ve chvíli, kdy se verš „Přišel podzim“ dostává z první do poslední sloky, nabývá nového významu. Podzim už nepředstavuje období úpadku nebo dokonce zralosti. Místo toho podzim obsahuje překypující život, který básník nalezl po své proměně.

Jak roste jeho moudrost a mění svůj pohled na svět, pozoruje, jak se kolem něj neustále střídá „milion masek Božích“. Najednou vidí, že milosrdenství působí všude, i když se dříve zdálo, že je ho tak málo, že ho téměř nikde není možné najít.

Chesterton jako člověk, který sám konvertoval, dokáže vyjádřit údiv nad tím, že nyní vidí ve světě to, co se mu zdá být nanejvýš nápadnou Boží přítomností, která pro něj byla dříve nepostřehnutelná. Je ohromen a zaskočen množstvím krásných věcí v nově se zbarvujícím světě, který ho obklopuje.

Prostřednictvím politických konotací přechodu od vládnoucího Titána k demokracii chápeme nově nabytou svobodu a expanzivní náladu mluvčího, který opouští okovy otroctví v honbě za světskými požitky výměnou za bezbřehou svobodu milosti. V této milosti se skrývá krása, která není skrytá nebo dostupná jen několika vyvoleným, ale je pozorovatelná všude, kam obrátíme svůj pohled.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložila Jaroslava Baslerová.