Zdenka Danková

13. 10. 2023

Vysočina – v nevyzpytatelném podzimním počasí, které nás už neláká k venkovním toulkám, má pro nás havlíčkobrodská galerie skvostnou výstavu, na kterou láká návštěvníky. V jejích prostorách najdete množství ilustrací našich výtvarníků, kteří ozdobili stránky Erbenovy sbírky Kytice z pověstí národních.

Kytice Karla Jaromíra Erbena je nejproslulejším dílem tohoto autora, jenž sbíral lidové pověsti. Poprvé byla vydána v roce 1853 pod nezkráceným názvem Kytice z pověstí národních. Třebaže bývala povinnou školní četbou, mnohé školní děti zaujala pozoruhodná sbírka třinácti skladeb inspirovaných lidovou slovesností, baladickými příběhy a v neposlední řadě typickým jednoduchým střídavým veršem, který se dal dobře zapamatovat.

V letošním roce si připomínáme 170. výročí prvního vydání této sbírky české lidové slovesnosti, jež ovlivnila zdejší výtvarné umění.

Výběr ilustračních doprovodů zahrnuje autory, jako byli např. Jan Zrzavý, Felix Jenewein, Alén Diviš, Jan Konůpek, Ludmila Jiřincová – nebo současníci Jan Hísek, Jiří Štourač či Miroslav Huptych. Výběr z jejich ilustračních doprovodů k nejrůznějším vydáním si na výstavě připomeneme.

Erbenovo dílo poukazuje na hodnotu mezilidských vztahů. Erben v ní věnuje velkou pozornost ženám, povětšinou matkám, neboť podle jeho názoru je nejzákladnějším lidským vztahem pouto mezi matkou a dítětem.

„Poznaly dítky matičku po dechu,

poznaly ji a plesaly;

a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,

mateřídouškou nazvaly…“

K. J. Erben: Kytice

Výstava trvá od 15. září do 26. listopadu.

Ilustrační obrázek z výstavy Erbenova Kytice (Oficiální profil Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)

Související témata