T.J. Muscaro

18. 10. 2023

Šéf vesmírné agentury prohlásil, že chce „posunout konverzaci o UAP od senzace k vědě“.

NASA zveřejnila 14. září nezávislou studii, kterou hlavní administrátor vesmírné agentury Bill Nelson označil jako první případ, kdy agentura podnikla „konkrétní kroky k serióznímu zkoumání“ neidentifikovaných anomálních jevů (UAP).

Studie byla zadána v roce 2022 a s jejím uveřejněním přišlo oznámení o novém závazku NASA zkoumat UAP, dříve oficiálně známé jako neidentifikované létající objekty (UFO).

Cílem zprávy bylo poskytnout NASA informace o předchozích incidentech UAP spolu s konkrétními údaji, které jsou o nich k dispozici. Zpráva má zároveň poskytnout doporučení, jak postupovat v případě budoucích incidentů.

Zpráva doporučila, aby NASA hrála „významnou roli“ při podpoře úsilí federální vlády o pochopení UAP „tím, že využije své rozsáhlé odborné znalosti, svůj komplexní přístup založený na důkazech a vědeckých metodách“.

Zpráva rovněž zdůraznila důležitost shromažďování informací od civilistů.

To zahrnuje zavedení oficiálního oznamování ze strany komerčních pilotů prostřednictvím změn v systému hlášení o bezpečnosti letectví a v systémech řízení letového provozu a koordinaci s Federálním úřadem pro letectví.

NASA pořádala brífink ke zkoumání UFO

„Nezávislý výzkumný tým NASA nenašel žádný důkaz o tom, že by UAP měly mimozemský původ,“ potvrdil Nelson. „Ale nevíme, co tyto UAP jsou. Úkolem NASA je zjistit neznámé.“

B. Nelson rovněž označil výzkum UAP za otázku národní bezpečnosti. NASA stále vyhodnocuje závěry a doporučení studie.

Administrátor NASA Bill Nelson hovoří na briefingu o stavu mise Artemis I 28. listopadu 2022. (NASA TV/snímek z obrazovky prostřednictvím NTD)

K panu Nelsonovi se v rámci panelu v sídle NASA ve Washingtonu připojili Nicola Foxová, zástupkyně administrátora pro Ředitelství vědeckých misí NASA, astrofyzik Daniel Evans, zástupce administrátora pro výzkum, a teoretický astrofyzik David Spergel, prezident Simonsovy nadace a předseda nezávislého výzkumného týmu UAP.

Čtyřčlenný panel projednal nové stanovisko agentury k UAP a oznámil jmenování ředitele pro výzkum.

Nelson, bývalý astronaut, ve svém úvodním projevu uvedl, že ředitel „má za úkol rozvíjet a dohlížet na realizaci vize NASA v oblasti výzkumu UAP“.

„Využijeme odborných znalostí NASA a budeme spolupracovat s dalšími agenturami na analýze UAP. K hledání anomálií na obloze budeme používat umělou inteligenci a strojové učení, stejně jako jsme hledali a budeme hledat na obloze obyvatelné objekty, a NASA to bude dělat transparentně,“ řekl.

Nový ředitel bude spolupracovat s ministerstvem obrany (DOD) a dalšími vládními subjekty – stejně jako s Úřadem pro řešení anomálií ve všech oblastech – aby centralizoval komunikaci, sběr a vyhodnocování dat a vytvořil „robustní databázi“ pro veškeré budoucí informace, uvedla Foxová.

Identita ředitele však v současné době byla z bezpečnostních důvodů utajena poté, co byli účastníci nezávislé studie údajně obtěžováni a bylo jim vyhrožováno na sociálních sítích za jejich účast na projektu.

Záběr z oficiálního videa americké vlády GO FAST o neidentifikovaných leteckých jevech (UAP), pořízeného v roce 2015. (Se svolením amerického námořnictva)

Všichni čtyři úředníci zdůraznili, že pro zlepšení způsobu sběru dat je třeba odstranit „stigmatizaci“ hlášení o UAP tím, že se z něj stane věda založená na datech.

Jedním z nových cílů NASA je „posunout konverzaci o UAP od senzacechtivosti k vědě“, řekl Nelson.

„Současný přístup ke sběru údajů o UAP vedl k omezenému množství událostí a omezeným údajům,“ řekl Spergel. „Stigma omezilo hlášení pilotů, a to jak civilních, tak vojenských, takže víme, že nám chybí údaje.“

Připustil také, že u většiny případů UAP chybí údaje v kvalitě, kterou požaduje NASA.

„Jedním z přínosů NASA k širšímu vládnímu úsilí o zavedení těchto metodik pro vytváření souborů dat je zavedení těch metodik, které jsou spolehlivé a rozsáhlé,“ řekl.

„Data jsou klíčovým zdrojem potřebným k pokroku ve vědeckém výzkumu,“ řekla N. Foxová. „Ředitel UAP Research je klíčovým přírůstkem do týmu NASA a bude zajišťovat vedení, pokyny a operativní koordinaci pro agenturu a federální vládu. To bude sloužit jako kanál, který pomůže identifikovat zdánlivě neidentifikovatelné.“

Nelson rovněž zdůraznil, že NASA bude v budoucnu prosazovat transparentnost vůči veřejnosti, pokud jde o její neutajovaná zjištění UAP.

Avšak údaje a události označené jako utajované jinými vládními agenturami, například ministerstvem obrany, zůstanou utajované, dokud je tato agentura neodtajní.

Související témata