Ondřej Horecký

25. 10. 2023

S tím, jak evropské nevládní organizace tlačí na EU, aby zavedla seznamy zvířat povolených k chovu, naši chovatelé bijí na poplach a staví se na odpor. Bojí se, že regule z Bruselu budou pro širokou chovatelskou obec v Česku znamenat konec jejich oblíbeného koníčku.

Již v osmi zemích unie byly zavedeny či schváleny tzv. pozitivní seznamy, které vyjmenovávají živočišné druhy, které mohou občané daného státu chovat. Tyto seznamy se různí stát od státu a mohou nabývat různorodých omezujících forem.

Aktivisté z řad ochránců práv zvířat se však snaží v Evropě prosadit seznam, který by byl závazný pro všechny členské země. Například organizace Eurogroup for Animals argumentuje tím, že „velké množství druhů běžně chovaných jako společenská zvířata se pro život v zajetí nehodí“.

V České republice, která je chovatelskou velmocí, funguje tzv. negativní seznam, tj. výčet zvířat, jejichž chov je u nás zakázán. Živočišné druhy, které na této „černé listině“ nejsou, lze u nás legálně chovat.

Pokud by byl u nás zaveden pozitivní seznam, bylo by naopak ilegální vlastnit všechna zvířata, která nejsou na seznamu. Týká se to přitom řady živočišných druhů, které jsou u nás běžně chovány jako papoušci ara, činčily nebo osmáci degu. Výjimku by měly pouze certifikované ZOO a záchranné stanice.

Likvidační hrozba

Jan Potůček, provozovatel webu Ararauna.cz určeného pro chovatele papoušků, odhaduje, že co se týče českých chovatelů papoušků, celounijní pozitivní seznam by se dotkl několika tisíc až desítek tisíc osob.

Také Český svaz chovatelů vidí v pozitivních seznamech hrozbu. „Skončí obchod, skončí výměna, skončí výstavy. Bude to konec českého chovatelství,“ citují předsedu Českého svazu chovatelů Ondřeje Matouše server Parlamentní listy.

V případě teraristů by přijetí pozitivního seznamu podle Rotha znamenalo „zákaz chovu a jeho likvidaci“, napsal pro Epoch Times odborník Petr Roth, který pro Teraristickou společnost Praha koordinuje jejich úsilí proti zavedení pozitivního seznamu a který se v pondělí zúčastnil jednání v Poslanecké sněmovně.

Zdůrazňuje, že celá věc kolem pozitivních seznamů není ve skutečnosti iniciativou Bruselu, ale úzké skupinky aktivistů z několika západních zemí. „Ta svým dlouholetým lobbingem způsobila, že několik členských států přejalo jejich argumentaci a v roce 2022 dosáhlo toho, že Evropská komise dostala uloženo, aby se pozitivními seznamy zabývala,“ říká Roth.

Seznam se týká psů, koček a několika desítek vybraných druhů obratlovců, u nichž panuje přesvědčení, že v zajetí „netrpí“, podotýká Roth. Řada tvrzení, které aktivisté používají, je přitom zavádějící nebo přímo lživá a pro chovatele směšná.

Jako příklad uvádí argument aktivistů, že chov živočichů v zajetí představuje nesmírné riziko přenosu zoonóz (chorob zvířat) na člověka, což zejména ve světle nedávné pandemie covidu-19 působí dramaticky.

Předseda Teraristické společnosti Praha, Petr Kodym, který přednáší o epidemiologii na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, si ve svém volném čase našel prostor prostudovat všechny vědecké články, na něž se aktivisté odvolávají. Jeho analýza poukazuje bod po bodě na všechna sporná či chybná tvrzení a údaje. „Náš dojem je, že aktivisté spoléhají na to, že jimi citované vědecké články nebude nikdo číst. Pokud to ovšem někdo přesto udělá, nestačí se v tomto případě divit,“ napsal v emailové komunikaci s Epoch Times dr. Roth.

Holandský seznam

V Nizozemí zavádějí pozitivní seznam od 1. ledna 2024. Vlastně už jeden měli a to od roku 2015, ale tamní soudy ho zrušily díky napadení předpisu chovateli. Nový seznam se týká pouze savců, kterých bude povoleno chovat jen 30 druhů. Chovatelé druhů, které se na seznam nedostaly, budou mít povoleno nechat svá zvířata dožít.

Z holandské verze originálu sestavil Epoch Times.

Nedobrovolný aktivismus

Evropská rada pověřila letos na jaře Evropskou komisi, aby vytvořila studii proveditelnosti vzniku pozitivního seznamu platného pro všechny členské země EU. Komise nyní hledá někoho, kdo studii realizuje. Cílem je zjistit, zda je současný právní rámec EU pro zájmové chování exotických druhů dostatečný a pokud ne, zda by zavedení pozitivních seznamů sjednalo nápravu.

Dobrou zprávou pro české chovatele je, že u nás není politická vůle měnit dosavadní nastavení. Obě ministerstva, kterých se tato problematika dotýká, se vyjádřila negativně.

„Nepodporuji pozitivní seznamy, jistou míru regulace si umím představit pouze u velkých šelem,“ uvedl pro MF Dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodal: „Snažíme se maximálně omezit černý obchod se vzácnými druhy, ale zároveň podporujeme legální chovatele a pěstitele.“

Zamítavý postoj vyjádřilo i ministerstvo zemědělství. „Vzhledem k rozdílným podmínkám v jednotlivých členských státech EU nepovažujeme vytvoření takového seznamu za vhodné,“ cituje MF Dnes ministra rezortu Marka Výborného (KDU-ČSL).

Pokud k zavedení celoevropského seznamu dojde, bude to trvat minimálně dva roky. Ovšem čeští chovatelé nehodlají sedět se založenýma rukama a čekat na verdikt z Bruselu. Navzájem se ve svém volném čase organizují a aktivně spolupracují napříč různými spolky a svazy ve snaze vzniku nechtěného seznamu zabránit.

„Společně zjišťujeme fakta, sháníme dokumenty, jsme v kontaktu s Evropskou komisí, prosadili jsme, že zástupci českých chovatelů budou povinně kontaktovaní zástupci EK při zjišťování situace v jednotlivých členských státech,“ vyjmenovává Roth aktivity, do nichž se chovatelé zapojili.

Vytvořili také iniciativu „Stop pozitivním seznamům“, pod níž se mohou zájemci podepsat a vyjádřit svůj nesouhlas se zaváděním listiny s povolenými druhy k chovu. K 23. říjnu 2023 ji podepsalo 6 379 osob. Kromě toho byla spuštěna i petice určená státním orgánům, která má stejný účel. Cílem je přesvědčit unijní orgány, že čeští chovatelé i veřejnost pozitivní seznamy odmítají.

Pokud by situace zašla tak daleko, že by se Evropská komise nakonec přiklonila pod tlakem většiny členských států k přípravě legislativně závazných pozitivních seznamů, i pak jsou chovatelé odhodláni bojovat. Ke schválení takového nařízení by bylo třeba konsenzu všech členských států a Česká republika takové snahy bude bojkotovat, je si jistý Roth.

Související témata