ČTK

1. 11. 2023

Kancelář prezidenta republiky i Poslanecká sněmovna budou mít v rozpočtu na příští rok zřejmě méně peněz než letos. Rozpočet Hradu má klesnout téměř o sedm milionů korun, Sněmovna dostane o 51 milionů korun méně. Návrhy rozpočtů obou kapitol dnes doporučil schválit sněmovní rozpočtový výbor. Rozpočet Senátu se naopak podle doporučení výboru zvýší zhruba o 857.000 korun, protože musí zahrnout předpokládané odchodné pro senátory.

Kancelář prezidenta republiky bude hospodařit s celkovými výdaji 424,9 milionu korun. Její rozpočet zahrnuje vedle rozpočtu prezidentské kanceláře i rozpočet Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Na straně příjmů má odvést stejně jako v dřívějších dobách 60.000 korun. Jde třeba o poplatky za kopírování archivních materiálů. Do plánovaných výdajů se promítlo kromě jiného navýšení peněz na rentu a náhrady pro bývalého prezidenta Miloše Zemana, přesun 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu do prezidentské kanceláře i zvýšení počtu míst v úřadu o devět lidí.

Týkalo se to zvýšení počtu míst na bezpečnostním odboru, odborech vnitřní a zahraniční politiky, protokolu a komunikace. U nich se podle prezidentské kanceláře předpokládá výrazný nárůst agend. Hrad v souladu s vládním konsolidačním balíčkem snížil provozní výdaje o 1,1 milionu korun. Na investice je vyčleněno téměř 52 milionů korun.

Největší investice v příštím roce má směřovat do zabezpečovacího systému Hradu. “To je projekt, který leží na stole 16 let, ale nikdy nebyl dokončen. Takže my jsme udělali v letošním roce revizi a připravujeme už veřejnou zakázku; jednak na ty výsuvné sloupky, aby tak strašně neiritovaly lidi, takoví ti železní ‘šneci’, co tam dneska máme. A budeme se snažit postoupit i ve výměně kamer tak, abychom nějakým způsobem lépe upravili vchody do Hradu,” řekla novinářům hradní kancléřka Jana Vohralíková.

Sněmovna by měla mít v příštím roce proti letošnímu schválenému rozpočtu o 51 milionů korun méně. Hospodařit bude s částkou 1,5 miliardy korun. Na druhé straně by měla do státního rozpočtu odvést 17 milionů korun. Půjde hlavně o příjmy z gastronomických provozů.

Na platy poslanců je vyčleněno 311,7 milionu korun. Na platy zaměstnanců sněmovní kanceláře v pracovním poměru je určeno 231,6 milionu korun. Výdaje na nákup materiálu, kam patří například kancelářské potřeby, výdaje na květiny a reprezentační věnce, je určeno zhruba 31 milionů korun. Na věcné dary například zahraničním delegacím je určen jeden milion korun.

Na odborné práce pro poslance je vyčleněno 56,9 milionu, paušální náhrady by si měly vyžádat 147,2 milionu korun. Na individuální nájemné poslanců počítá návrh rozpočtu s částkou 25,3 milionu korun.

Na investice plánuje Sněmovna vynaložit 80 milionů korun. Na obnovu vozového parku počítá návrh s částkou 3,32 milionu korun, na investice do komunikačních a informačních technologií má směřovat sedm milionů korun.

Rozpočet Senátu by měl vzrůst zhruba o 857.000 korun na 662,2 milionu korun. Důvodem nárůstu je, že příští rok se konají opět senátní volby, a rozpočet tak počítá s částkou 15 milionů na odchodné senátorů, kteří neobhájí mandát. Bez této částky by se rozpočet Senátu snížil vlivem úspor o víc než 14 milionů korun, informoval členy rozpočtového výboru senátní kancléř Radek Jiránek. Pro příští rok plánuje Senát například vyměnit hlasovací zařízení v jednacím sále, rekonstrukci trafostanic i částečnou obnovu vozového parku.