Juraj Skovajsa

1. 11. 2023

V době, kdy se zákonodárci zabývají manželstvím či partnerstvím párů stejného pohlaví, „surogátním mateřstvím“ a Istanbulskou úmluvou, pořádá konzervativní spolek lampionový průvod pro děti a rodiče „Family pride“.

Průvod s mottem „Světlem života pro zdravé děti a zachování tradiční rodiny“, který se uskuteční 11. listopadu, byl původně plánován pouze v Praze organizací Tradiční rodina, z. s., jejíž členové dle sdělení podpředsedy spolku Zdeňka Chytry zastávají tradiční rodinné a společenské hodnoty.

„Z původně plánovaného průvodu v Praze se tato akce rozšířila do dalších měst republiky, přidala se města Plzeň, Trutnov, Ostrava a občané z dalších měst se podle našich informací ještě k této iniciativě spolku Tradiční rodina, z. s., přidávají. Pochody v dalších městech mimo Prahy si organizují spolky a občané samostatně,“ sdělil Chytra deníku Epoch Times.

První takový průvod pořádala Tradiční rodina v roce 2019 a v dalších letech se do opakování akce nepouštěla vzhledem ke covidovým otazníkům, dodal podpředseda spolku.

„Pochodem chceme udělat radost zejména malým dětem, proto je pochod s lampiony,“ dodává.

„Důvodem uspořádání průvodu jsou i plánované politické kroky, které dle našeho názoru a ověřených faktů dramaticky zasáhnou do společnosti, a to zejména do klasických rodin, práv dětí a jejich rodičů. Jedná se zejména o ratifikaci Istanbulské úmluvy ve spojitosti s genderovou ideologií,“ sdělil dále Chytra s tím, že spolek dlouhodobě veřejně požaduje zamítnutí ratifikace a genderovou ideologii zásadně odmítá.

„Naopak jsme přesvědčeni o tom, že fungující tradiční rodinné hodnoty a podpora rodin ‚otec – matka –děti‘ jsou pro společnost nejprospěšnější, tvoří základní kámen zdravé společnosti a mají být systémově podporovány, nikoliv degradovány. Za naprostou nutnost považujeme pro tento tisíce let fungující a nezaměnitelný model podporu státu, která se téměř vytratila,“ uzavírá Chytra.

Dle webových stránek začnou jednotlivé průvody „na Martina“ v následujících časech:

  • Praha – v 15:00 z Václavského náměstí
  • Ostrava – v 16:15 z Masarykova náměstí
  • Plzeň – v 16:00 z Náměstí republiky
  • Trutnov – v 16:30 z Krakonošova náměstí

Související témata