Zdenka Danková

10. 11. 2023

Komentář

Všechny historické objekty výjimečné architektury asi nelze zachránit před zubem času. Ale – někdy se o ztrátu přičiní i sám člověk, ať už v některých případech nevědoucí či vědoucí.

V pražské Tiché ulici stojí Schieszlova vila, která byla postavena roku 1912, tedy před více než sto lety. Nyní na ni byla současným majitelem a architektem vyhlášena demolice. Občané Prahy 5 teď aktuálně protestují proti jejímu stržení. Tento dům se nachází v památkové zóně.

Občané Prahy a Mikuláš Kroupa z Paměti národa se snaží, aby úřady nebo soud vydaly předběžné opatření a demolici zastavily. Ministerstvo kultury v pondělí 6. 11. 2023 formálně požádalo stavební úřad MČ Prahy 5 o pozastavení demoličních prací. Úřady a občané podali podnět k přezkumu a návrh na památkovou ochranu. Kroupa doufá, že zasáhne i památková inspekce. Občané se scházejí poblíž vily a s obavami přihlížejí k započaté demolici památného domu.

Mikuláš Kroupa z Paměti národa, popisuje situaci následovně:

„Na Hřebenkách v Tiché ulici stojí od roku 1912 krásná vila. Kolem se rozkládá zahrada evropského významu, chráněná statutem Natura 2000. Ve vile žil velký český vlastenec, Josef Schieszel (1876-1970), politik, právník, pátečník a blízký muž Masaryka a Beneše. Vila je zachovalá, donedávna obývaná, opečovávaná a milovaná. Nový majitel skrývá identitu pod kyperskou firmou. S jistotou tak nevíme, o koho se jedná.“

Na historických fotografiích se objevují významní politici, se kterými J. Schieszel spolupracoval. (petiční arch Post Bellum)

Zastánci zachování vily se domnívají, že stopy k majiteli by mohly opět vést k ruskému oligarchovi na sankčním seznamu, který dříve koupil za čtvrt miliardy korun 552m² velkou smíchovskou vilu Nad Výšinkou a k tomu pozemek 27 arů.

Na konci letošního května naprosto nečekaně, proti vůli úřadu MČ (městské části) Prahy 5, proti vůli občanů povolil stavební úřad demolici Schieszlovy vily.

Na místě domu a celé zahrady má vyrůst čtyřnásobně větší pětipodlažní rezidence s jedním bytem o užitné ploše přes 1566m², s bazénem a fitness. Stavební úřad obyvatele v sousedství neobeslal, jak v místě běžně činí, pouze vyvěsil oznámení na úřední desce.

MČ Praha 5 s demolicí zásadně nesouhlasila a podala proti ní námitky, ale stavební úřad nepochopitelně zbourání vily povolil. Investor se chová bezohledně nejen k Schieszlově vile, ale ke svým sousedům.

Obyvatelé Prahy 5 do minulého měsíce neměli tušení, že stavební úřad po straně vede stavební řízení a vydal povolení.

Pokud běžní obyvatelé žádají o opravu balkonu, vybourání nového okna, probourání dveří či dozdění schodů, musejí čekat. Stavební úřad písemně všechny blízké i vzdálenější sousedy informuje do datových i poštovních schránek.

„Nikdo nechodil denně kontrolovat nepřehlednou úřední desku stavebního úřadu Prahy 5 a teď sledujeme zkázu této vily a trhá nám to srdce,“ dodává M. Kroupa.

Podle něho, dojde-li k demolici Schieszlovy vily, budeme přihlížet činu proti české kultuře, neúctě k odkazu našich předků. Půjde i o precedent nebezpečný pro celou lokalitu. Hřebenky budou naši potomci znát již jen z fotografií.

„Nechceme se smířit s takovou nespravedlností a neúctou k historii a kulturnímu dědictví.”

Demoliční bagr 7. listopadu začal bourat zdi historické vily umístěné na smíchovském úpatí Petřína. Zatím odstranil garáž, která byla součástí vvily, a další samostatně stojící. Poté již stroj nepracoval a dělníci pokračovali v pracích ručně. Střecha vily je částečně odstrojena. Podle spoluatora petice proti bourání Víta Makariuse dělníci dostali pokutu od policie, protože neměli zajištěný potřebný zábor, v pracích však i tak pokračovali.

Místní obyvatelé, kteří proti záměru neznámého majitele domu uspořádali on-line petici s asi 2 600 podpisy, proti tomu svolali protestní shromáždění. Bourání odsoudil náměstek pražského primátora pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09). Ze středečního rozhodnutí Ústavního soudu podle něj vyplývá, že odvolání místních obyvatel by mohlo mít odkladný účinek, takže práce by měly být pozastaveny.

Domu z počátku 20. století místní obyvatelé přezdívají Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla, který v ní žil a pracoval. Současný skutečný majitel není znám, nemovitost drží společnost s ručením omezeným ovládaná přes řetězec kyperských firem a za vlastníka jednají prostředníci. S prvními pracemi začali dělníci v pondělí.

Stavební povolení hovoří o úpravách a přístavbě vily, fakticky se však podle místních obyvatel jedná o nahrazení stavby novou stavbou s čtyřnásobnou podlahovou plochou. Obyvatelé sousedních domů podali žádosti o přezkum kladných stanovisek památkářů a odboru územního rozvoje pražského magistrátu k ministerstvům kultury a pro místní rozvoj. Ministerstvo kultury vyzvalo k pozastavení prací do dokončení přezkumu. Kromě toho jeden ze sousedů podal i odvolání proti stavebnímu povolení, odvolacím orgánem je v tomto případě magistrát hlavního města.

Jedna ze sousedek podala proti stavebnímu povolení stížnost k Ústavnímu soudu, který ji zamítl. V rozhodnutí, které má ČTK k dispozici, soud napsal, že měla podat odvolání, které má odkladný účinek. Na tuto formulaci upozornil i Pospíšil.

Pospíšil uvedl, že bourací práce považuje za nepřijatelné. Stavební povolení bylo podle něj vydáno pouze za podmínky rekonstrukce a přestavby domu a za stejných podmínek vydal kladné stanovisko městský Institut plánování a rozvoje (IPR) a magistrátní odbor územního rozvoje. “Jsem moc rád, že ministerstvo kultury vyzvalo k pozastavení prací, než bude přezkoumáno rozhodnutí památkářů,” uvedl.

“Podle Ústavního soudu by odvolání místních obyvatel proti stavebnímu povolení mohlo nabýt odkladného účinku, tedy že by se teď nesmělo stavět,” pokračoval Pospíšil.

Doplnil, že ho mrzí postup stavebního úřadu Prahy 5, který informaci o stavebním řízení pouze vyvěsil na úřední desku a přímo sousedy nekontaktoval.

“Zároveň je škoda, že se radnice Prahy 5 po zamítnutí jimi vznesených námitek neodvolala a do věci už dříve nevtáhla veřejnost. Za mě by se takto postupovat nemělo,” zakončil Pospíšil

Nejde o první podobný případ v této oblasti. Předloni se podobný odpor zvedl proti záměru demolice ani ne kilometr vzdálené vily z počátku 20. století v ulici Nad Výšinkou. Vilu tehdy vlastnila Valérie Haščáková, manželka spolumajitele investiční skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Po intenzivní kritice demolice ze strany místních obyvatel a politiků vila třikrát změnila majitele, nakonec skončila v majetku investiční skupiny Rockaway Capital a stále stojí.

Post Bellum s M. Kroupou a správcem správní rady Vítem Makariusem proto iniciují petici a požádali média o upozornění na tuto situaci.

Josef Schieszl (30. dubna 1876 Ždánice na Moravě – 10. března 1970 Praha), původní majitel vily na Hřebenkách, byl český a československý politik, člen realistické strany a České strany pokrokové, poslanec Revolučního národního shromáždění za Československou národní demokracii, a pracovník Kanceláře prezidenta republiky T. G. Masaryka.


Josef Schieszl, český a československý politik. (autor neznámý)