Susanne Ausic

19. 11. 2023

Pokud si budete chtít v příštím roce poprvé zaregistrovat vozidlo v EU, měli byste si zvyknout na to, že tempo jízdy bude chtít udávat „spolujezdec“.

Představte si, že sedíte v autě a slyšíte akustický signál pokaždé, když překročíte povolenou rychlost – i kdyby to bylo jen o 2 km/h v zastavěné oblasti. Pro mnoho řidičů je to již dlouho součástí každodenního života. Způsobuje to také frustraci při řízení, jak nedávno poznamenal jeden čtenář pro Epoch Times.

„Pípání při překročení povolené rychlosti je jednoznačně nejotravnějším asistentem ze všech,“ je napsáno v článku v rakouském časopise Die Motorprofis. Navíc dopravní značky, na kterých je rychlostní limit založen, nejsou důsledně správně rozpoznávány.

V případě nového Hyundai Ioniq 6 se při změně rychlosti – tedy pokud jedete rychlostí 70 km/h místo 100 km/h – ozve krátké pípnutí. Pokud naopak překročíte povolenou rychlost, systém vás upozorní opakovaným „Bing“, uvádí „Heise“. Systém lze sice v podnabídce deaktivovat, ale tento krok je třeba opakovat před každou jízdou.

Toto „otravné pípání“, jak jej popisuje také server EFahrer.com, vychází z nařízení EU. Podle tohoto nařízení musí být všechny nové automobily homologované od 1. července 2022 vybaveny inteligentním asistenčním systémem pro udržování rychlosti (ISA). Od 1. července 2024 se toto nařízení bude poprvé vztahovat na všechny osobní automobily registrované v EU.

Pokud se podíváte na znění nařízení, můžete se dočíst, že EU považuje za nezbytné, aby motorová vozidla kategorií M (osobní automobily, obytné automobily a autobusy) a N (např. nákladní automobily, dodávky) byla vybavena pokročilými asistenčními systémy pro řidiče. Patří sem i „inteligentní asistenti rychlosti“, tj. ti, kteří řidiče neustále upozorňují, že rychlost, kterou jedou, neodpovídá jejich údajům.

Software nabádá řidiče k překračování povolené rychlosti

Systém ISA je založen na různých vstupních metodách, jako je detekce kamer, mapové podklady a strojové učení. Příklad z Hamburku, o kterém informoval časopis Heise, ukazuje, že údaje, které jsou do něj vkládány, nemají vždy nic společného se skutečností.

V Hamburku byly na několika čtyřproudých spolkových silnicích v městských oblastech umístěny značky omezující rychlost na 60 km/h. Poté, co byly v březnu na základě rozhodnutí Senátu odstraněny, je tam nyní povolená rychlost pouze 50 km/h. Tuto změnu však softwarově podporovaný asistent rychlosti nerozpoznal. Podle Heise se v testovacích vozech stále zobrazovalo 60 km/h jako povolená rychlost.

EU: odpovědnost leží na řidiči

Podle nařízení EU by měl mít aktuální platný rychlostní limit vždy přednost před všemi ostatními informacemi dostupnými ve vozidle. Nařízení uvádí důvody v bodě (6):

„Informace o rychlosti, které mají systémy ISA k dispozici, mohou být nejasné z důvodu chybějících, zničených, zmanipulovaných nebo jinak poškozených dopravních značek, nesprávného umístění dopravních značek, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo neharmonizovaných, komplikovaných a implicitních rychlostních omezení.“

Z tohoto důvodu by mělo platit pravidlo, „že za dodržování příslušných pravidel silničního provozu je vždy odpovědný řidič a že ISA je asistenční systém, který řidiče varuje, kdykoli je to možné a vhodné“.

Jinými slovy, řidič musí zajistit, aby dodržoval dopravní předpisy. Jediné, na co se nemůže spoléhat, je asistenční systém pro rychlost.

Mezery ve sběru dat

Profesor Andre Seeck rovněž uvedl, že jasným deficitem je aktualizace mapových podkladů v softwaru. Seeck je ředitelem Spolkového výzkumného ústavu pro dálnice a vedoucím oddělení technologie vozidel. Od skutečné změny rychlostního limitu prostřednictvím digitálního záznamu poskytovatele mapových služeb po implementaci do sériového vozidla uplyne „zhruba rok a půl“.

Existují však i výrobci, kteří poskytují aktualizaci mapových podkladů mnohem rychleji. Vyplatí se proto předem si je velmi pečlivě prohlédnout, abyste si mohli užít co nejpohodovější jízdu autem bez pípání.

Pokud však patříte k řidičům, které neustálé akustické hlášení asistenta rychlosti ruší, zbývá podle „motoristických odborníků“ jediné: poslouchat hlasitou hudbu nebo asistenta před každou jízdou vypnout.

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související témata