20. 11. 2023

„Geopolitické riziko“ bylo nejčastěji uváděným faktorem při rozhodování o přemístění výroby do EU.

Čtyři z deseti evropských společností působících v Číně uvažuje o přesunu své výroby. Nedávný průzkum Evropské centrální banky (ECB) uvádí především obavy z hlediska řízení zásob.

Podle průzkumu uveřejněného 6. listopadu se 42 % evropských společností chce v příštích pěti letech přestěhovat do politicky spřízněných zemí. Tzv. „friendshoring“ zahrnuje přesun výroby do politicky nebo ekonomicky zvýhodněných zemí s cílem minimalizace geopolitického rizika.

ECB se dotazovala 65 velkých společností v Evropské unii ohledně rozhodnutí o umístění výroby, zdrojích pro výrobu a jak reagují na rizika zásobovacího řetězce.

Průzkumem bylo zjištěno, že téměř polovina firem uvedla „geopolitické riziko“ jako nejčastěji uváděný faktor stojící za rozhodnutím o přemístění výroby do EU.

„Dvě třetiny všech respondentů uvedly Čínu jako zemi, která obecně představuje nebo by mohla představovat riziko dodavatelského řetězce ve svém sektoru,“ zjistil průzkum.

55 % společností odebíralo klíčový materiál z konkrétní země nebo malého počtu zemí. Téměř všechny uvedly, že tyto dodávky nyní čelí zvýšenému riziku.

„Velká většina z nich uvedla Čínu, přičemž všechny to považovaly za zvýšené riziko,“ uvedla ECB.

„Čína byla dominantním zdrojem klíčových vstupů a také zemí nejčastěji zmiňovanou z hlediska vnímaných rizik.“

Ve srovnání s 55 % v posledních 5 letech by rádo 80 % společností získalo klíčové materiální zdroje ze sousedních zemí. Tento trend zdůrazňuje úsilí firem zmírnit rostoucí geopolitická rizika a posílit bezpečnost řízení zásob.

Zatímco v posledních 5 letech změny umístění výroby a zdrojů zvýšily ceny, 60 % respondentů očekává, že trend bude v budoucnosti klesat.

Náročné a nevyzpytatelné

Průzkum odráží trend podniků EU působících v Číně. Obchodní komora Evropské unie v Číně ve své zprávě „China’s Business Confidence Survey 2023“ také zdůrazňuje zhoršující se podnikatelské prostředí v zemi. 64 % respondentů uvedlo, že podnikání bylo v Číně v loňském roce těžší.

„Zhoršení podnikatelského vnímání, ke kterému došlo za poslední tři roky, bylo výrazné a nelze jej zvrátit přes noc,“ uvádí zpráva.

Jedenáct procent evropských firem přesunulo své podnikání z Číny a dvacet procent o tomto kroku uvažuje. 38 % také zaznamenalo, že „čínští zákazníci a dodavatelé přesouvají investice ze země.“

Navíc 53 % respondentů uvedlo, že neplánují rozšíření svých obchodních operací v Číně v roce 2023, což je o 15 % více než před rokem. 75 % přehodnotilo své strategie zásobovacího řetězce za poslední 2 roky.

„V důsledku náročnějšího a nepředvídatelnějšího podnikatelského prostředí v Číně se investiční a provozní strategie evropských firem odpovídajícím způsobem mění,“ vypovídá report.

Mezi dva hlavní důvody, proč by se firmy v EU měly přesunout nebo zvažovat odchod z Číny, patří minimalizace dopadu oddělení Číny od produkce a zvýšení odolnosti jejich dodavatelských řetězců. Tento trend ukazuje, že investoři mají v úmyslu „odstranit riziko a vybudovat odolnost spíše než z čistě obchodních důvodů“.

„Negativní trendy, které vidíme z letošního průzkumu se týkají a odrážejí z nedávné výzvy způsobené nejistotou v čínském politickém prostředí a rostoucí geopolitické napětí. Dále také z přetrvávající dlouhodobé překážky přístupu na trh,“ Jens Eskelund, prezident Obchodní komory Evropské unie v Číně, uvedl v prohlášení.

Americké společnosti také narazily na zhoršující se obchodní podmínky v Číně. Tato skutečnost vyplývá z průzkumu Americké obchodní komory v Šanghaji. Poznamenala, že investiční klima pro americké podniky v Číně bylo nejhorší za poslední desetiletí.

K této zprávě přispěla agentura Reuters.

Související témata