Jeffrey A. Tucker

29. 12. 2023

Komentář

Je zvláštní, jak špatné jsou v těchto dnech zprávy o stavu národa. Ať už se jedná o hrozné údaje o vzdělání, vývoji příjmů, statistikách kriminality, nadměrném počtu úmrtí, zneužívání návykových látek, duševních chorobách nebo v jakékoli jiné kategorii. Všechny jsou hrozné. Když se zprávy dostanou do našeho informačního kanálu, první myšlenka je poplach, ale druhá: samozřejmě; to se dalo zcela očekávat.

To byla moje reakce na novou neuvěřitelnou zprávu o bezdomovectví v Americe, kterou vydala agentura Housing and Urban Development. Vlastně mě překvapuje, že to není ještě horší. Ve skutečnosti by to tak mohlo být, vzhledem k nepřesnosti podobných vládních reportáží a způsobu, jakým se Bidenovy administrativní agentury tak usilovně snaží bagatelizovat úpadek, jemuž tato administrativa předsedá.

Většina lidí to všechno intuitivně ví. Bezdomovci jsou dnes všude, dokonce i v malých městech, která tento problém nikdy neměla. Pokud jde o velká města, jejich výskyt je šokující.

Zde jsou výsledky studie:

 • Během alespoň jedné noci v roce 2023 se s bezdomovectvím potýkalo zhruba 653 100 lidí – tedy přibližně 20 z každých 10 000 obyvatel Spojených států. Šest z deseti lidí zažívalo chráněné bezdomovectví – to znamená v nouzovém přístřešku (ES), přechodném bydlení (TH) nebo v programu bezpečného útočiště (SH), – zatímco zbývající čtyři z deseti zažívali bezdomovectví bez přístřeší v místech, která nejsou určena k lidskému bydlení.
 • Zkušenosti s bezdomovectvím se v celé zemi zvýšily ve všech typech domácností. Mezi lety 2022 a 2023 se počet osob zažívajících bezdomovectví zvýšil o 12 %, tedy zhruba o 70 650 osob.
 • Sčítání v roce 2023 (Point-in-Time, PIT) zaznamenalo nejvyšší počet osob bez domova během alespoň jedné noci od roku 2007, kdy se začalo s hlášením. Celkový nárůst odráží nárůst všech skupin bezdomovců. Počet osob bez domova v rodinách s dětmi zažívajících bezdomovectví vzrostl o 16 %. Podobně nárůst u jednotlivců zažívajících bezdomovectví činil 11 procent.
 • Lidé, kteří se identifikují jako černoši, Afroameričané nebo Afričané, stejně jako původní obyvatelé (včetně původních Američanů a obyvatel tichomořských ostrovů), jsou i nadále nadměrně zastoupeni v populaci, která zažívá bezdomovectví. Lidé, kteří se identifikují jako černoši, tvořili pouze 13 % celkové populace USA a 21 % populace USA žijící v chudobě, ale tvořili 37 % všech osob zažívajících bezdomovectví a 50 % osob zažívajících bezdomovectví jako členové rodin s dětmi.
 • U osob, které se identifikují jako Asiaté nebo Američané asijského původu, došlo k největšímu procentuálnímu nárůstu mezi všemi osobami bez domova. Mezi lety 2022 a 2023 došlo k 40-procentnímu nárůstu počtu osob zažívajících bezdomovectví, kteří se identifikují jako Asiaté a Američané asijského původu (o 3 313 osob více). Tento nárůst byl největší mezi všemi rasovými a etnickými skupinami zažívajícími bezdomovectví bez přístřeší, kde se počet osob identifikujících se jako Asiaté nebo Američané asijského původu mezi lety 2022 a 2023 zvýšil o 64 procent (o 2 774 osob více).
 • Největší početní nárůst osob bez domova byl zaznamenán u osob, které se hlásí k Hispánské národnosti… mezi lety 2022 a 2023 se jejich počet zvýšil o 28 %, tj. o 39 106 osob. Osoby, které se identifikují jako Hispánci …, tvořily 55 procent celkového nárůstu osob zažívajících bezdomovectví mezi lety 2022 a 2023. Většina tohoto nárůstu (33 772 osob) se týkala osob zažívajících chráněné bezdomovectví.
 • Šest z deseti osob bez domova se ocitlo v městské oblasti (59 %), přičemž více než polovina všech osob byla sečtena v rámci Kontinuální péče (CoC), která zahrnuje 50 největších měst v zemi (53 %). Zbývající čtyři z deseti osob, které zažily bezdomovectví, se nacházely v převážně příměstských oblastech (23 procent) a převážně venkovských oblastech (18 procent). Tyto vzorce platí pro osoby zažívající chráněné i nechráněné bezdomovectví.
 • Sedm z deseti osob bez domova (72 %) se ocitlo v domácnostech bez přítomnosti dětí. Počet osob zažívajících chráněné i nechráněné bezdomovectví je nejvyšší od začátku vykazování údajů v roce 2007. Ve srovnání s rokem 2007 zažívalo v roce 2023 bezdomovectví o 13 procent více osob. Nárůst byl nejvyšší u osob bez přístřeší, jejichž počet se zvýšil o 20 procent (o 39 598 osob více). Zvýšila se také zkušenost s chráněným bezdomovectvím, a to o sedm procent, tedy o 15 000 osob více.
 • Téměř tři z deseti osob bez domova (28 %, tj. zhruba 186 100 osob) jsou součástí rodiny s dětmi. Počet osob v rodinách s dětmi, které zažívaly bezdomovectví, se mezi lety 2022 a 2023 zvýšil o více než 25 000 osob (neboli 16 procent), čímž se ukončil klesající trend rodin zažívajících bezdomovectví, který začal v roce 2012. Tento celkový nárůst počtu rodin s dětmi zažívajících bezdomovectví mezi lety 2022 a 2023 odráží 17-procentní nárůst počtu rodin s dětmi zažívajících chráněné bezdomovectví (o 24 966 osob více).
 • Alespoň jednu noc v roce 2023 se více než 34 700 osob mladších 25 let ocitlo bez domova jako „mladí lidé bez podpory rodiny“. Tito mladí lidé bez domova tvořili 22 % všech osob mladších 25 let, které zažívaly bezdomovectví. Mezi lety 2022 a 2023 se počet mladých lidí bez podpory rodiny zvýšil o 15 procent (o 4 613 mladých lidí více). Počet v roce 2023 je podobný počtu mladých lidí bez podpory rodiny zaznamenanému v roce 2020, tedy těsně před nástupem pandemie.
 • Více než jedna pětina osob bez domova zažila v roce 2023 alespoň jednu noc bezdomovectví ve věku 55 let a více. Více než 98 000 osob zažívajících bezdomovectví bylo ve věku 55 až 64 let a téměř 39 700 osob bylo starších 64 let. Téměř polovina dospělých ve věku 55 let a více (46 %) zažívala bezdomovectví bez přístřeší v místech, která nejsou určena pro lidské obydlí.
 • V roce 2023 zažívalo bezdomovectví 35 574 veteránů – 22 z každých 10 000 veteránů ve Spojených státech. Počet veteránů zažívajících bezdomovectví se mezi lety 2022 a 2023 zvýšil o sedm procent (o 2 445 veteránů více). Tento nárůst zahrnoval 14-procentní zvýšení počtu veteránů bez přístřeší (o 1 943 veteránů více) a tříprocentní zvýšení počtu veteránů zažívajících chráněné bezdomovectví (o 502 veteránů více). Navzdory nárůstu zkušeností s bezdomovectvím veteránů mezi lety 2022 a 2023 je počet veteránů zažívajících bezdomovectví o 52 procent nižší než v roce 2009, který byl výchozím rokem pro vykazování veteránů zažívajících bezdomovectví v AHAR.
 • Přibližně třetina (31 %) všech osob bez domova uvedla, že se setkala s chronickým bezdomovectvím, což je 143 105 osob. Jedná se o nejvyšší počet osob, které zažívají chronické bezdomovectví, sečtených v rámci sčítání PIT od roku 2007, kdy byly tyto údaje poprvé vykázány. Dvě třetiny osob zažívajících chronické bezdomovectví, tedy téměř 93 000 osob, byly sečteny na místech bez přístřeší. To je také nejvyšší zaznamenaný počet.

Obrázek si udělejte sami. Toto je nesmírně tragický stav. A nedává to smysl. Vzhledem k obrovské rozloze a obrovskému bohatství není důvod, aby se tento problém vyskytoval, natož aby se výrazně zhoršoval. Můžeme hledat a najít mnoho odpovědí na otázku, proč. Jejich příčinou jsou obrovské problémy se zneužíváním návykových látek, duševní nemoci, rostoucí zoufalství a chudoba. To vše jsou faktory. Pokud víte něco o populaci bezdomovců, víte, že existuje celá řada faktorů.

Všechny problémy s bydlením jsou ovlivněny dvěma velkými silami – nabídkou a poptávkou. Proč je zde nesoulad? Nabídku bezpochyby omezují rozvojová omezení. To platí zejména v Kalifornii a v mnoha městech po celé zemi, kde je pro stavební firmy jednoduše příliš drahé nebo příliš omezující uspokojit poptávku, zejména u nájemníků s nízkými příjmy.

Přesto jsem v průběhu všech diskusí na toto téma ještě neviděl jediného komentátora, který by uvedl, co je podle mého podezření příčinou tohoto nárůstu. Problém souvisí s moratoriem na vystěhovávání, které CDC zavedlo v září 2020 a následně prodloužilo až do léta následujícího roku. Vláda sdělila všem pronajímatelům v zemi, že již nemohou vystěhovávat nájemníky pro neplacení.

Nejvyšší soud nakonec tento idiotský a proti svobodě namířený zákon zamítl. Ale to už byla škoda napáchána. Od té doby se požadavky na získání nájemního bytu nebo hypotéky náhle extrémně zpřísnily. To je pochopitelné. Žádný pronajímatel, majitel bytu nebo držitel hypotéky na nájemní byt už nikdy nebude riskovat, že by si vzal okrajového nájemníka. Chtěli pouze lidi s rozsáhlými důkazy o 1) skvělém úvěrovém skóre, 2) nízkých dluhových závazcích a 3) stálém a vysokém toku ověřených příjmů.

Zamyslete se nad těmito třemi podmínkami. Kolik Američanů je podle těchto norem vyloučeno? Desítky milionů. Miliony Američanů, kteří dnes bezpečně bydlí v bytech, by měly mnohem větší problém získat nové bydlení, kdyby se dnes musely stěhovat. V důsledku toho jsou uzamčeni ve svém současném bydlení.

Zde nemůžeme pronajímatelům nic vytknout. Jejich vlastnická práva byla napadena na té nejzákladnější úrovni. Už nikdy, přinejmenším po dobu jedné generace, nebudou nikoho riskovat. I ta nejmenší skvrna v žadatelově rejstříku stačí k tomu, aby nájemní smlouva propadla. A co pak lidé dělají? Zůstanou u rodiny nebo u přátel, pokud mají místo a pokud mají rodinu a přátele. Mnoho lidí na sociálním a ekonomickém okraji však nemá ani jedno, ani druhé.

Výsledkem je, že jsou na ulici.

Tato tragédie je hluboce srdcervoucí a je jistě nezamýšleným důsledkem mimořádně špatné vládní politiky. Nikdy k ní nemělo dojít. Mimochodem, znáte důvody, proč to CDC udělalo? Prý proto, že nechtěli, aby se vystěhovaní nájemníci s covid potulovali po ulicích. To je pravdivý příběh.

„Klíčovým krokem k zastavení šíření covid-19 je udržet lidi v jejich domovech a mimo přeplněná nebo shromážděná místa, jako jsou útulky pro bezdomovce, a zabránit tak vystěhování,“ uvedla v prohlášení ředitelka CDC Rochelle Walenskyová.

Tak to uvedla vláda. To je opravdu neuvěřitelné. Agentury by nikdy neměly mít takovou nekontrolovanou moc, aby mohly pošlapávat práva Američanů!

Zkombinujte to s rozsáhlou depresí a ekonomickými potížemi a dostanete tuto zprávu. Tohle by se ve Spojených státech nikdy nemělo stát, ale je to tak.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory The Epoch Times.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Přečtěte si také

Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka
Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka

Na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který povolil k užívání látku METACRILL jako estetického implantátu, se chystá žaloba. Pacienti hlásí poškození zdraví. Ministerstvo skartuje související dokumenty...

Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO
Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO

Europoslanec Knotek obvinil ministra zemědělství, že tahá české farmáře za nos, a vládní koalici z toho, že instruovala své poslance v Evropském parlamentu, aby nepodpořili zavedení cel na ukrajinské zboží.

Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň
Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň

Termín voleb do Evropského parlamentu, které se v Česku budou konat 7. a 8. června, byl v úterý vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oficiálně tím začala volební kampaň s povinnostmi pro kandidující strany a uskupení.

Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura
Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura

Kandidátka Spolu do červnových evropských voleb není opět kompletní. Kvůli dohodě mezi ODS, lidovci a TOP 09, že nebudou na zadních místech výrazné osobnosti, odstoupil od kandidatury poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura.

V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu
V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu

Z vlaku na pařížském nádraží Gare du Nord bylo ukradeno zavazadlo s počítačem a dvěma USB disky s bezpečnostními plány policie pro letní olympijské hry, které se letos budou konat ve francouzské metropoli.